اختصاص ۵۵۹ میلیارد تومان به بخش تولید | اتاق خبر
کد خبر: 310416
تاریخ انتشار: 29 دی 1394 - 16:59
مطابق گزارش تفریغ بودجه، دولت در سال ۹۳ مبلغ ۵۵۹ میلیارد تومان معادل یک درصد منابع تحقق یافته جهت اجرای ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای حمایت از تولید و صنعت تخصیص داده است.

اتاق خبر: براساس گزارش تفریغ بودجه سال 93 که صبح امروز در مجلس شورای اسلامی قرائت شده است : طبق بند دو تبصره 21 ماده واحده، می‌بایست تا مبلغ 42.500 میلیارد تومان به منظور اجرای ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و یارانه نان موضوع پرداخت یارانه به سرپرست خانوار و اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف، تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان به منظور اجرای ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موضوع حمایت از تولید و صنعت، تا مبلغ 4.800 میلیارد تومان به منظور اجرای بندب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مربوط به بخش سلامت و تا مبلغ دو هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار اختصاص می‌یافت.

بنا بر این گزارش به نقل از تسنیم؛ تفریغ بودجه سال 93 مبلغ 42 هزار میلیارد تومان معادل 90 درصد منابع تخصیص یافته بابت سهم پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوار 41.600 میلیارد تومان به صورت نقدی و 518 میلیارد تومان به صورت غیرنقدی اختصاص یافته و مبلغ 559 میلیارد تومان معادل یک درصد منابع تحقق یافته جهت اجرای ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بابت حمایت از تولید و صنعت و مبلغ دو هزار و 840 میلیارد تومان معادل 6 درصد منابع تخصیص یافته جهت اجرای بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به بخش سلامت پرداخت شده است.

بر این اساس در حالی که در بودجه 93 دولت می بایست 10 هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از آزاد شدن حامل های انرژی را به بخش تولید اختصاص می داد تنها 559 میلیارد تومان از این رقم معادل 5.5 درصد را اختصاص داده است.

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید