حمایت ظاهری نظام قیمت گذاری از مصرف کنندگان | اتاق خبر
کد خبر: 329666
تاریخ انتشار: 15 فروردین 1395 - 09:35
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد:
بعضی از قوانین به ظاهر، به نفع مصرف کننده است درحالیکه در باطن، بیشترین ضرر ناشی از اجرایی شدن آن متوجه متقاضی است.

اتاق خبر- بعضی از قوانین به ظاهر، به نفع مصرف کننده است درحالیکه در باطن، بیشترین ضرر ناشی از اجرایی شدن آن متوجه متقاضی است. قانون کار در ظاهر به نفع کارگر است اما اجرایی شدن آن با همین مبانی ظاهرا به نفع کارگر، به رشد سرمایه گذاری لطمه می زند و وقتی سرمایه گذاری انجام نشود و کار توسعه پیدا نکند، کارگر هم بیکار خواهد شد.

 محمد امیرزاده، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و فعال حوزه راه و ساختمان گفت: بعضی از قوانین به ظاهر، به نفع مصرف کننده است درحالیکه در باطن، بیشترین ضرر ناشی از اجرایی شدن آن متوجه متقاضی است. قانون کار در ظاهر به نفع کارگر است اما اجرایی شدن آن با همین مبانی ظاهرا به نفع کارگر، به رشد سرمایه گذاری لطمه می زند و وقتی سرمایه گذاری انجام نشود و کار توسعه پیدا نکند، کارگر هم بیکار خواهد شد. قوانینی که برای حمایت از مصرف کننده وضع شده و به این بهانه، به قیمت گذاری و کنترل نظام قیمت ها می پردازد، ظاهرا در حمایت از مردم است اما به ترمزی تبدیل شده که کسب و کار اقتصاد را زمین می زند و وقتی نتوانیم کار اقتصادی کنیم، مردم آسیب می بینند.

امیرزاده ادامه داد: صحبت های دکتر آخوندی درمورد نظام قیمت گذاری و انتقاد از وضعیت کنترلی بودن اقتصاد در ایران نشان می دهد که از نظر فکری، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، نگاه عمیق و آینده نگری به وضعیت اقتصاد دارد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: از نظر من، انتقاد دکتر آخوندی به نظام قیمت گذاری به بهانه حمایت از مصرف کننده، انتقادی کارشناسی شده و از روی حساب و کتاب است. وزیر راه و شهرسازی از نظر من، از شانس های دولت تدبیر و امید، و مدیر موفقی است.

منبع: اتاق بازرگانی تهران 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید