خطوط شبكه تلفن همراه و واي فاي يك سال آينده در سراسر كشور | اتاق خبر
کد خبر: 340772
تاریخ انتشار: 20 اردیبهشت 1395 - 00:17
رئيس سازمان فناوري اطلاعات:
رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران گفت كه تا يك سال آينده خطوط شبكه تلفن همراه و واي فاي سراسر كشور را زير پوشش قرار مي دهد.

اتاق خبر - نصرالله جهانگرد عصر يكشنبه در كارگروه توسعه دولت الكترونيك استان البرز، افزود: تا يك سال آينده خطوط شبكه موبايل و واي فاي سراسر كشور را تحت پوشش خود قرار مي‌دهد و از آنجايي كه80 درصد سرويس IT مكان محور است، از اين رو برش استاني در اين بخش لحاظ شده است.
وي با اشاره به اينكه ظرفيت لازم به منظور برگزاري دوره‌هاي آموزشي توسعه دولت الكترونيك در البرز وجود دارد و اين دوره ها در تهران برگزار شده است، گفت: از 10محور اقتصاد مقاومتي يك محور آن به نقش اي تي برمي گردد كه اين امر حاكي از اهميت ويژه اين بخش است.
وي ادامه داد: استان البرز انباشت ثروت و فرصت است، گفته مي شود سرريز تهران است ولي عصاره اي از فرصت هاي كشور در اين استان متمركز شده است.
جهانگرد گفت: البرز متشكل از كل فرهنگ هاي ايران است و قطعاً اين قابليت ها مستعد رشد و شتاب دهي در كشور نيز خواهد بود.
جهانگرد خاطرنشان كرد: كرج خودش قابليت دارد و ظرفيت استفاده از امكانات تهران رادارد بنابراين بخش خصوصي مي تواند مشاركت كند.
وي اضافه كرد: انتظار مي رود چشم انداز استان و ظرفيت ها ترسيم شود تا بر اساس آن تصميم گيري صورت گيرد.
رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران خاطرنشان كرد: ديتا ها يعني فرصت براي منابع البرز و ثروت است كه بايد اين پتانسيل ها به ثرورت تبديل شود.
جهانگرد تاكيد كرد: بايد به سمت خلق كسب و كار و ثروت آفريني پيش برويم كه در اين زمينه آمادگي داريم .

ایرنا

94110

نظرات
ADS
ADS
پربازدید