Performancing Metrics

تنها مشکل بخش خصوصی دخالت های دولت است | اتاق خبر
کد خبر: 364715
تاریخ انتشار: 23 مرداد 1395 - 11:25
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران در گفت و گو با اتاق خبر:
زیر سوال بردن انتخابات بخش خصوصی از سوی کارمند دولت توهین به خود دولت است.

اتاق خبر- ولی تیموری مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری در آخرین گفت و گوی خود دموکراسی در تشکل های بخش خصوصی را زیر سوال برد و در بخشی دیگر تجمیع تشکل های گوناگون صنعت گردشگری زیر نظر سازمان میراث فرهنگی را پیشنهاد داد. سایت اتاق خبر در رابطه با این اظهارات گفت گویی با محمد حسن کرمانی رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران ترتیب داد. وی در خصوص این اظهارات پس از توضیح بسیاری از مشکلات تشکل ها و دولت گفت: تنها مشکل بخش خصوصی دولت و دخالت های او است و فعالان بخش خصوصی با یکدیگر مشکلی ندارند. در ادامه مشروح این گفت و گو را می خوانید.

«ولی تیموری» ،مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری، در آخرین مصاحبه خود اظهارداشته است که تشکل ها در ایران دموکراتیک نیستند، نظر شما در خصوص این ادعا چیست؟

تشکل های بخش خصوصی در چارچوب قانون و با حضور یک شخص ناظر از سوی دولت انتخابات خود را برگزار می کنند. این شخص با این ادعا به عنوان کارمند دولت، خود دولت را زیر سئوال می برد و این توهین به خود دولت است. به عبارتی دیگر کسی که به صورت دموکراتیک و با برگزاری انتخابات روی کار نیامده حق ندارد در خصوص انتخابات اظهار نظر کند و صحیح بودن آن را زیر سوال ببرد.

فرآیند انتخابات در بخش خصوصی به صورتی است که نمی توان نسبت به آن معترض بود چراکه پس از ارسال نتایج در صورت اعتراض به رغم وجود شخص ناظر دولتی دولت با هم می تواند نتیجه انتخابات را رد کند. در واقع مقصر اصلی اطرافیان این شخص در اتاق بازرگانی هستند که به اصطلاح نماینده بخش خصوصی هستند اما در مقابل وی مقهور مانده و اجازه دادند هرچه می خواهد بگوید.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود پیشنهاد کرده است که تشکل های گوناگون صنعت گردشگری مانند انجمن هتلداری، تورگردانی و ... زیرنظر سازمان گردشگری یکی شوند، آیا شما نیز با این پیشنها هستید و یا خیر؟

به باور من این اظهار نظرها فاقد ارزش است و تنها بازار را مشوش می کند. نمی دانم چرا دولت سر جنگ با بخش خصوصی دارد. چنین تصوری ایجاد می کنند که به طور روزانه دولت و بخش خصوصی با یکدیگر در جنگ هستند. این جنگ به زیان دو طرف است چراکه این دو بسیاری از انرژی خود را هدر می دهند. با این شرایط از مدیریت بحران های اقتصادی عاجز می شوند. شاید به زیان دولت تمام می شود اگر با بخش خصوصی درگیر نباشد. تشکل های بخش خصوصی در چارچوب قوانین تشکیل شده اند در شرایطی نیستند که هرکسی به آن متعرض شود. این وقایع دولت نشان می دهد که برخلاف ادعای خود در جهت منافع بخش خصوصی قدم برنمی دارد. در بخش خصوصی شکافی نبوده و نیست و این افراد تنها به فکر منافع سازمانی خود هستند.

 

با این اوصاف آیا شما در این خصوصی اقدامی صورت داده اید؟

بله، در این خصوص انجمن ما شکایتی تنظیم کرده است. دلیلی ندارد که ما بر اساس اوهام این افراد پیش برویم بخش خصوصی محل کسب تجربه دولت نیست. این افراد فاقد تجربه هستند. تنها مشکل ما دولت است بخش خصوصی درون خود مشکلی ندارد کسی که ایجاد مشکل می کند و تفرقه می اندازد دولت و نمایندگان دولت هستند. حتی گاهی اوقات بخشنامه های دولت با قوانین در تضاد هستند هیچ یک از فعالان صنفی از دولت راضی نیست.

 

ماجرای پول های آژانس های مسافرتی ایران که در ترکیه گرو مانده بود به کجا رسید؟ دولت در این زمینه با انجمن همکاری کرد؟

دولت و بخش خصوصی در مسائل داخلی با هم اختلاف زیادی دارند اما زمانی که مسائل برون مرزی پیش می آید با یکدیگر هماهنگ قدم برمی دارند. ترکیه سه ماه شرایط فوق العاده اعلام کرده بنابراین خود مردم به سفر نمی روند. در حال حاضر پرواز صورت می گیرد و منعی ندارد اما تورهای دسته جمعی برگزار نمی شود تا زمانی خود این کشور به شرایط فوق العاده خود واقف است این نوع تور برگزار نمی شود. این موضوع باعث شد طرف ترک قراردادها از بازپرداخت پول آژانس های ایرانی امتناع کند و آن پول را در عوض خسارت به نفع خود ضبط کردند. اما در نهایت با همکاری انجمن آژانس های ترکیه بخشی از این پول ها بازگشته است اما ما اطلاع نداریم به چه میزان است و در حال حاضر با بخشنامه ایی از اعضای انجمن می خواهیم اگر هنوز به این موضوع اعتراضی دارند به ما اطلاع دهند.

گفت و گو از زهره احدی اصل

 94104ت

نظرات
ADS