ورود تعاونی ها به مباحث نمایشگاهی | اتاق خبر
کد خبر: 364724
تاریخ انتشار: 23 مرداد 1395 - 11:13
از ابتدای انقلاب اسلامی موضوع تعاون به عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصاد که قانون اساسی نیز آن را به صراحت نام برده است مطرح بود اما این بخش هیچ گاه نتوانست توفیق لازم را بیابد.

اتاق خبر: از انقلاب اسلامی موضوع تعاون به عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصاد که قانون اساسی نیز آن را به صراحت نام برده است مطرح بود اما این بخش هیچ گاه نتوانست توفیق لازم را بیابد. بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بود سهم تعاون در اقتصاد به 25 درصد افزایش یابد. همچنین به موجب سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی باید تا پایان  برنامه پنجم توسعه کشور به 25 درصد می رسید. با این وجود این مهم هیچ گاه محقق نشده است.

در حقیقت یکی از اهرم های کارآمد برای توسعه اقتصادی که دولت می تواند به کمک آن بخشی از مسائل مربوط به اقتصاد و اقتصاد اجتماعی را مدیریت کند تعاونی ها است اما در حال حاضر سهم تعاون با احتساب شرکت های سهام عدالتی تنها 7 درصد اقتصاد است.

این موضوع باعث شد که تحقیقات گسترده ای درباره علت این مشکل بررسی شود. تشکل های زیادی درباره نحوه حل مشکل سهم تعاون در اقتصاد به بررسی پرداخته اند. برای مثال دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به اینکه مشکل اصلی بخش تعاون عدم اجرای قوانین و سیاست‌هاست می گوید:تحقق سهم ۲۵ درصدی مستلزم این است که حداقل ۴۵ درصد از سرمایه گذاری های جدید کشور در قالب تعاونی‌ها انجام شود. به گفته علی حسین شهریور آمارها نشان می دهد که سه نقطه جهشی در رشد بخش تعاونی داشته ایم، جهش اول با آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت که تا 4سال ادامه داشته است. جهش دوم در رشد تعاونی‌ها، با تأسیس وزارت تعاون و جهش سوم با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و فضاسازی مثبت ناشی از آن اتفاق افتاده است.

با این وجود تحقیقات نشان داده است مهمترین مشکل تعاونی ها ناشناخته بودن تعاون در بین مردم و به عبارت روشن تر قطع بودن رابطه تعاونی ها با اکثریت جامعه است. در همین راستا البته کارهای مثبتی در حال انجام است. برای مثال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمایشگاه دستاوردهای و توانمندیهای تعاونی را در دستور کار قرار داده است که ماه آینده برگزار خواهد شد. در حقیقت کارهایی از این دست در طول سال های اخیر بارها از سوی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گرفته است اما کمتر توسط تعاونی ها شاهد چنین موضوعاتی بودیم. اگر تعاون قصد دارد یک چهارم از اقتصاد ملی را در اختیار بگیرد چاره ای ندارد جز آن که به صورت مستقیم با مردم در ارتباط باشد و نمایشگاه های بازرگانی یکی از مهمترین ابزارها اول برای ارتباط و دوم برای معرفی توانمندی تعاونی ها در بخش های مختلف است.

مسئله سوم برای ارتباط تعاونی ها بحث برندسازی در تعاونی ها است. برخلاف بخش خصوصی تعاونی ها کمتر به موضوع برندسازی و تثبیت و تقویت برندها ورود کرده اند که این موضوع می تواند عرصه ورود آنها به بحث بازارهای داخلی و بین المللی را تسهیل کند.

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید