Performancing Metrics

تنها 20 درصد اقتصاد کشور را بخش خصوصی واقعی اداره می کند | اتاق خبر
کد خبر: 425990
تاریخ انتشار: 3 اردیبهشت 1398 - 14:08
امیر حسین حیدر زاده بیوکی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد:
امیر حسین حیدر زاده بیوکی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با بیان اینکه تنها 15 تا 20 درصد اقتصاد کشور را بخش خصوصی واقعی اداره می کند، گفت: تا زمانی که قسمت عمده اقتصاد را خصولتی ها و دولت اداره می کند نمی توان انتظار اثر بخشی از تشکل های بخش خصوصی

 

حیدر زاده درگفتگو با «اتاق نیوز» اظهار داشت: هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در دوره ای که گذشت از نظر هم دلی و حرکت در یک راستا و مسیر موفق بودند، آنچه در این میان نقطه ضعف اتاق به چشم می آمد بحث مطالبه گری اتاق از دولت بود که با توجه به مشکلات دولت، بخش خصوصی صدمه و آسیب بسیاری خورد و اتاق به عنوان متولی و پارلمان بخش خصوصی نتوانست مطلبه و احقاق حق کند .

وی افزود: آنچه در اتاق نهم باید به آن توجه شود همین مطالبه گری به حق و با قاطعیت تمام است، دولت در نهایت باید بداند که بخش خصوصی موتور متحرک اقتصاد کشور است و در تصمیمات خود نظر اتاق را لحاظ کند، در این میان ریاست اتاق هم می تواند  در بیان خواست ها موثر باشد به این صورت که از لحاظ شخصیتی فردی جسور، شجاع و دارای قدرت چانه زنی بالا با دولت، بانک مرکزی وشورای پول واعتبار باشد و حرف اتاقی ها را به کرسی نشاند .

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد در خصوصی برخی اظهار نظرها مبنی بر توجه نداشتن به اتاق به عنوان متولی بخش خصوصی از جانب حاکمیت گفت: تا زمانی که خصولتی ها دست از سر بخش خصوصی برندارند این روال همچنان ادامه دارد، تنها 15 تا 20 درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی واقعی است و مابقی نهادها در دست خصولتی ها و یا بخش های دولتی بوده و مشخص است در چنین شرایطی نمی توان انتظار اثر بخشی از بخش خصوصی کشور داشت .

حیدر زاده گفت: در این راستا قدم اول اجرای صحیح اصل 44 قانن اساسی است، براساس این اصل تمامی شرکت های دولت  خصولتی باید به بخش خصوصی کشور واگذار گردد .

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید