Performancing Metrics

نقش شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تدوین قوانین | اتاق خبر
کد خبر: 429180
تاریخ انتشار: 12 تیر 1398 - 15:44
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» تاکید کرد:
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جایگاه مشورتی اتاق‌ها و مسئولیتی که هیات رئیسه اتاق باید در دوره نهم داشته باشند، به «اتاق نیوز» گفت: اتاق حلقه ارتباط بخش خصوصی با دولت و حاکمیت یعنی قوای سه گانه است.

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جایگاه مشورتی اتاق‌ها و مسئولیتی که هیات رئیسه اتاق باید در دوره نهم داشته باشند، به «اتاق نیوز» گفت: اتاق حلقه ارتباط بخش خصوصی با دولت و حاکمیت یعنی قوای سه گانه است. با توجه به سابقه فعالیت اتاق و ناکامی‌هایی که بخش خصوصی در تحقق اهداف خود داشته است، آنچه در دوره نهم باید دنبال شود، تلاش برای پذیرش رای و نظر اتاقی‌ها در دولت و حاکمیت است. به طوری که قوای سه گانه اتاق را بپذیرند.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و موانع ساختاری موجود برای ارتقاء جایگاه اتاق، ادامه داد: هر چه اتاق جلوتر می‌رود، شرایط بهتری حاکم می‌شود و نقش اتاق در حل مسائل اقتصادی پررنگ‌تر نشان داده می‌شود. اما از این پس برای بهتر شدن وضعیت بخش خصوصی و عملکرد نمایندگان آن، باید در اتاق بازرگانی کار علمی صورت بگیرد. هر چه امور پژوهشی و کار علمی در اتاق رونق بگیرد، نتایج و اظهار‌نظرها سنجیده تر خواهد بود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با ذکر اینکه در کنار کمیسیون‌های تخصصی، کارهای پژوهشی راه برون رفت از چالش‌ها را نشان می‌دهد، ادامه داد: فعالیت اتاق در رابطه با شوراهایی گفتگوی دولت با بخش خصوصی، بخش زیادی از مشکلات بخش خصوصی را در نهادهای دولتی مطرح کرده و زمینه ساز تدوین قوانین جدید شده است که از جمله این قوانین، قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است.
شکوری با تاکید بر اینکه اتاق باید به کمیسیون‌ها بها بدهد، ادامه داد: باید به کمیسیون‌ها و مسائل مطروحه در آن که عمدتا بر پایه نظرات کارشناسی و تخصصی است، بهاء داد. یکی از مهم ترین وظایف هیات رئیسه اتاق، همین مسئله است.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید