Performancing Metrics

صادرات و تولید را دریابید | اتاق خبر
کد خبر: 429784
تاریخ انتشار: 26 تیر 1398 - 14:07
بهرام سبحانی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:
بهرام سبحانی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران رفع موانع کسب و کار و توجه به امر صادرات و تولید را اولویت اصلی اتاق دانست و گفت: برای اظهار نظر درخصوص هیات رئیسه زود است .

سبحانی ضمن گفتگویی کوتاه با «اتاق نیوز» به بیان مهم ترین اولویت های اتاق در این دوره پرداخت و اظهار داشت: در شرایط فعلی در اتاق ایران باید به رشد و توسعه کسب و کارها، رفع مشکلات فعالین اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، ارتقا شاخص های محیط کسب و کار پرداخته شود البته در کنار این موارد توجه به صادارت و رفع موانع صادرات و تولید هم از جمله اموری است که باید به آن توجه ویژه گردد .

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص نقاط ضعف و قوت هیات رئیسه اتاق بازرگانی در دوره نهم یادآور شد: اکنون نمی توان به ارزیابی در این خصوص پرداخت، هیات رئیسه باید کار خود را شروع کرده و تشکیل شود اکنون زمانی نیست که بتوان به تحلیل این موضوع  پرداخت فعالیت های اتاق باید آغاز شود تا بتوان درباره ضعف و قوت در عملکرد اعضا اظهار نظر کرد .

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص حضور اعضای جدید و تاثیرات ناشی از این تغییرات اظهار داشت: به هر تغییری باید با دیدگاهی مثبت و با امید به بهبودی نگریست و تمرکز در این تغییرات را باید بر بهبود شرایط و مساعدتر شدن آن نسبت به گذشته گذاشت .

نظرات
ADS
ADS
پربازدید