Performancing Metrics

برنامه اتاق برای عبور از جنگ اقتصادی | اتاق خبر
کد خبر: 430055
تاریخ انتشار: 31 تیر 1398 - 16:38
بابک عابدین رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» مطرح کرد
بابک عابدین رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: مسئولیت اتاق در رابطه با مباحث و فعالیت‌های اقتصادی و تحرک بخشی در اقتصاد برای رونق در تولید و خدمات در بخش خصوصی است.

بابک عابدین رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت:مسئولیت اتاق در رابطه با مباحث و فعالیت‌های اقتصادی و تحرک بخشی در اقتصاد برای رونق در تولید و خدمات در بخش خصوصی است. در این شرایط اقتصادی گزینه‌های خوبی برای این دوره از اتاق انتخاب شدند که در پیشبرد اهداف بخش خصوصی کمک بخش است.
وی با اشاره به اولویت‌هایی که در شرایط کنونی باید مورد توجه باشد، خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی و هیات رئیسه منتخب باید پژوهش بسیار با دقت و دقیق صریح برای شناسایی مشکلات و موانع در محیط کسب و کار به بخش خصوصی در شرایط جنگ اقتصادی ارائه بدهد و اقدامات لازم برای مقابله و خروج از رکودی که ما در آن گرفتار شدیم، ارائه بدهد و در آن روش های اقتصادی و روش های رونق در تولید در این زمان مطرح شده باشد.
ما یک دوره سخت اقتصادی به سر می بریم وظیفه اصلی اتاق حمات از بخش خصوصی و راهنمایی بخش دولتی برای چگوگی عبور از این موانع است. اصلی‌ترین مسئله این است که دولت در شرایط بد اقتصادی بدون اظهار نظر از بخش خصوصی در این شرایط سخت یک سری تصمیمات می‌گیرد که مستقیما روی بخش تولید اثر می‌گذارد. اگر دولت اتاق را در گفتگوهای بیشتر و در تعاملات و تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها درگیر کند و همچنین بازوهای اتاق که تشکل‌ها و اتاق‌های استانی هستند را در این تصمیمات درگیر کند، بسیاری از مشکلات حل می شود و راه برون رفت از آن نیز پیدا خواهد شد.
همچنین هرچه اتاق بتواند تشکل های بخش خصوصی که درگیر شراط قتصادی هستند را در گفتگوها درگیر کند و از آنها استفاده کند به پویایی بخش خصوصی، کمک کرده و شرایط اقتصادی برای بخش خصوصی راحت تر می‌شود.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید