Performancing Metrics

سرایت هفته های انبساطی بازار باز به 1401 | اتاق خبر
کد خبر: 452102
تاریخ انتشار: 15 فروردین 1401 - 19:12
سومین هفته 90 هزار میلیاردی در بازار باز
روند تزریق پول در بازار باز مسیر صعودی خود را ادامه داده و در اولین هفته 1401 به دومین رکورد خود در تاریخ برگزاری بازار باز رسید. بررسی ها نشان می دهد این سومین هفته ایست که تزریق پول در بازار فراتر از مرز 90 همت ثبت می شود.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از اقتصاد نیوز، پای هفته‌های انبساطی عملیات بازار باز در پایان سال گذشته به 1401 نیز کشیده شد. رفتار بانک مرکزی در هفته های اخیر نشان می دهد این سومین هفته است که بانک مرکزی به منظور کنترل نقدینگی بانک ها و نرخ سود بین بانکی اقدام به بسط بیش از 90 هزار میلیارد تومان پول در بانک ها نیاز مند می کند.

به طور کلی بانک مرکزی در بازار باز با خرید و فروش اوراق از بانک ها سعی در بسط و جذب پول در این نهادهای مالی دارد. وقتی نهادهای مالی نیاز به پول داشته باشندمی توانند در این بازار باوراق خود را به بانک مرکزی پیشنهاد داده و این نهاد نیز با صلاحدید خود با بخشی از اوراق (نهایتا 100 درصد) موافقت می کند. این عملیات در هفته اخیر به بیشترین سطح خود در دو سال گذشته رسید.

رکوردزنی بسط پول در بازار باز 

در اولین هفته بازار باز در سال 1400 بانک ها 95 هزار و 580 میلیارد تومان اوراق به بانک مرکزی ارسال کرده که این بانک  درنهایت با 98.4 درصد آن موافقت کرد.

به عبارت دیگر بانک مرکزی در اولین هفته برگزاری بازار باز در سال 1400، تقریبا 94 هزار میلیارد تومان پول در نهادهای مالی بسط داده که دومین رکورد بسط هفتگی پول درتاریخ برگزاری این بازار به شمار می آید.

توافق باز خرید در این بازار و تاریخ سررسید آن هفت روزه بوده و نرخ سود آن تقریبا برابر با 19 درصد ثبت شده است که کمترین نرخ ثبت شده از سوی این نهاد است.

در مقابل هر هفته بانک مرکزی به دلیل بسط انجام داده شده در هفته قبل مبلغی را نیز از بانک ها جمع آوری می کند که این رقم در هفته اول بهار 1401 برابر با 95 هزار و 540 میلیارد تومان بوده است.

بنابراین خالص عملکرد بانک مرکزی در این هفته برابر با جذب هزار و 510 میلیارد تومان بوده است. اتفاقی که در هفته های اخیر سابقه نداشته و در پایان سال 1400 همواره روندی مثبت را از خود بر جای گذاشته بود.

عملیات صفر در بازار بین بانکی 

در کنار بازار باز، بازار شبانه نیز در راستای مدیریت نقدینگی بانک ها انجام می شود. در همین رابطه در هفته نخست سال 1401 در این بازار سهم خرید اعتبارات قاعده مند برابر با صفر بوده است.

در این بازار بانک های دارای کسری به بانک های دارای مازاد مراجعه کرده و اقدام به قرض پول با تاریخ سررسید کوتاه مدت و نرخ سود مشخص دارد. نرخ سودی که از مرز 14 تا 22 درصد به صورت ثابت از سوی بانک مرکزی تعیین شده است.

اما درهفته اول 1401 هیچ بانکی از بانک مرکزی تقاضای وام نکرده و سهم اعتبارات قاعده مند در این بازار برابر با صفر بوده است.

 

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید