این وزارتخانه پس از پخش خبر مذکور از تلویزیون دولتی، تغییر الرمحی از سوی سلطان هیثم بن طارق آل سعید و انتصاب سلیم العوفی را تایید کرد. محمد الرمحی، وزیر نفت باتجربه عمان، اغلب نماینده این کشور در دیدارهای وزیران گروه اوپک‌پلاس و یکی از مدافعان جدی این اتحاد بود. بر اساس گزارش بلومبرگ، محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک روز پنجشنبه اظهار کرد: محمد الرمحی، وزیری درخور احترام فراوان و یکی از نخستین مقاماتی بود که در سال ۲۰۱۵ از تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک خواست برای احیای ثبات، متحد شوند.