Performancing Metrics

تعیین «تولید بهینه الگوی کشت» در هر سال لازم است | اتاق خبر
کد خبر: 457055
تاریخ انتشار: 3 خرداد 1402 - 12:04
ماده ۱۴۶ برنامه هفتم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده برنامه «تولید بهینه الگوی کشت محصولات اساسی و منتخب» را هر سال یک ماه پیش از فصل کشت در هر دشت تعیین کند.

به گزارش اتاق بر به نقل از  خبرنگار مهر، فصل ۱۰ برنامه هفتم توسعه به امنیت غذایی اختصاص دارد که به تشریح جزئیات برنامه‌ها پرداخته است. به این ترتیب وزارت جهاد کشاورزی موظف است این برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

در ماده ۱۴۶ وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر نهادهای اجرایی ذی ربط بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، بهره برداری بهینه از منابع و عوامل تولید به ویژه منابع و مصارف آب، متناسب با استعدادها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های اقتصادی با رعایت ملاحظات محیط زیستی، خوداتکایی؛

الف. برنامه تولید بهینه الگوی کشت محصولات اساسی و منتخب را هر سال تهیه و تا یک ماه قبل از فصل کشت در هر دشت تعیین کند.

ب. حمایت از بهره برداران متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین شده و صورت می‌گیرد در غیر این صورت هرگونه حمایت به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

ج. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان برنامه و به صورت تدریجی، حمایت‌های فنی و مالی بخش کشاورزی را به انتهای زنجیره تولید و متناسب با میزان محصول نهایی منتقل کند.

 

تعیین «تولید بهینه الگوی کشت» در هر سال لازم است

 

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید