میزان تولید و سرانه مصرف

در همین راستا مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور درباره وضعیت تولید و میزان نیاز بازار گوشت به خبرگزاری مهر گفت: در چند سال گذشته (دو تا سه سال قبل) حدود یک میلیون تن مصرف گوشت قرمز کشور اعم از گوسفندی و گوساله بود؛ سال‌هایی که هر فرد ۱۲ کیلو‌گرم مصرف سرانه داشته است. از این عدد ۸۰۰ تا ۹۰۰‌هزار تن در داخل تولید و تامین می‌‌‌شد و ۱۳۰ تا ۱۴۰‌هزار تن هم گوشت صنعتی برای مصارف محصولات غذایی مانند سوسیس، کالباس و... وارد می‌‌‌شد. افشین صدر‌دادرس افزود: در حال حاضر که عنوان می‌شود سرانه مصرف کاهش پیدا کرده و به حدود ۶ تا ۷ کیلو‌گرم به ازای هر نفر در سال رسیده با برآورد جمعیتی ۸۵ میلیون نفر نیاز کشور حدود ۵۱۰‌هزار تن خواهد بود.

ضرورت تضمین بازار

بر اساس این گزارش امسال به دلیل بارندگی شرایط مراتع به نسبت بهتر از سال گذشته بوده و پروار دام باید روند افزایشی داشته باشد. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در این باره توضیح داد و گفت: تداوم در تولید امر مهمی است. این مهم زمانی به دست می‌‌‌آید که دامداران بدانند، می‌توانند محصولات را به‌روز عرضه کنند و خریدار وجود دارد. اما با وجود افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش قدرت خرید مردم، دولت باید ورود کرده و در قالب خرید تضمینی که در قانون هم پیش‌بینی شده مبادرت به خرید دام و گوشت قرمز کند یا مسیر صادرات که آن هم در قانون پیش‌بینی شده است تسهیل شود.