به گزارش اتاق خبر به نقل از  اکوایران، طبق آخرین گزارش مرکز آمار از تغییرات شاخص قیمت در اولین ماه تابستان امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه تیر ماه در کل کشور به 39.4 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوارهای کل کشور برای خرید یک سبد یکسان از کالا و خدمات در تیر امسال 39.4 درصد بیش‌تر از تیر سال گذشته هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای مناطق شهری و روستایی نیز نزولی بوده اما این کاهش در مناطق روستایی شدید‌تر از مناطق شهری بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که همچنان تورم نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی و خدمات در کل کشور و مناطق شهری و روستایی بالاتر از تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی‌، آشامیدنی و دخانیات است.

تورم نقطه‌ به نقطه چه می‌گوید؟

نرخ تورم یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که در فواصل زمانی متفاوت مثل ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه ارائه می‌شود. نرخ تورم نقطه به نقطه بیان می‌کند که قیمت یک سبد یکسان از کالا و خدمات در یک زمان مشخص چقدر نسبت به مدت مشابه در سال قبل تغییر کرده است.

 برای مثال، تورم نقطه‌ای تیر 1402 نشان می‌دهد که قیمت یک سبد کالا و خدمات یکسان برای خانوارهای کشور به طور متوسط 39.4 درصد نسبت به تیر 1401 افزایش یافته است. با توجه به این که این نرخ در خرداد معادل 42.6 درصد بوده، می‌توان گفت که تورم نقطه‌ای در تیر ماه کاهش یافته است.

از میان اقلام سبد کالا و خدمات مصرفی خانوار، تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی در کل کشور از 42.6 درصد در خرداد به 37.1 درصد رسیده است. همچنین، تورم نقطه‌ای اقلام غیرخوراکی و خدمات با وجود کاهش 2 واحد درصدی همچنان بالای 40 درصد است.  

 

شهرنشینی؛ هر سال گران‌تر از سال قبل

آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه مناطق شهری از 42.5 درصد در خرداد به 39.4 درصد در تیر ماه رسیده است. علی‌رغم این که این نرخ در تیر ماه کاهشی شده اما همچنان بالاتر از تورم نقطه‌ای مناطق روستایی است. این نرخ نشان می‌دهد که خانوارهای شهری باید برای خرید یک سبد یکسان از کالا و خدمات در تیر امسال 39.4 درصد بیش‌تر از تیر سال گذشته هزینه کنند.

عمدتا نرخ تورم سبد کالا و خدمات مصرف خانوار را به تفکیک دو گروه اقلام «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» و اقلام «غیرخوراکی و خدمات» ارائه می‌دهند. آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی برای خانوارهای شهری در تیر کاهش یافته و به 37.3 درصد رسیده است.

 همچنین، تورم نقطه‌ای اقلام غیرخوراکی و خدمات برای خانوارهای شهری در تیر نزولی شده و به 40.5 درصد رسیده است. با این که تورم هر دو گروه کالایی برای مناطق شهری کاهش یافته اما همچنان این نرخ برای اقلام غیرخوراکی و خدمات بالاتر از اقلام خوراکی است.

تورم نقطه‌ای مناطق روستایی, زیر 40 درصد

تورم نقطه به نقطه تیر ماه برای مناطق روستایی از 43.2 درصد در خرداد به 39.1 درصد در تیر رسیده است. در حالی که در خرداد تورم نقطه‌ای مناطق روستایی از شهری بالاتر بوده، در تیر ماه این رابطه معکوس شده و تورم نقطه‌ای مناطق روستایی پایین‌تر از مناطق شهری ثبت شده است.

بررسی اقلام سبد خانوار مناطق روستایی نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی در این مناطق با کاهش 6.4 واحد درصدی به 36.2 درصد در تیر ماه رسیده است. همچنین، اقلام غیرخوراکی و خدمات تورم نقطه‌ای 41.6 درصدی را ثبت کرده‌اند. بر این اساس، در تیر امسال تورم نقطه‌ای اقلام غیرخوراکی و خدمات هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی از تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی بالاتر بوده است.