به گزارش  اتاق خبر به نقل از اکوایران، تمامی بازارها در یک دامنه مشخص نوسان دارند و معامله‌گران می‌گویند سه متغیر قیمت دلار را در این بازه نگه داشته است. از نظر آن‌ها متغیر اول، اخبار است و متغیر دوم وضعیت اقتصادی و سومی مداخله بازارساز است.

درمورد گزینه اول آنها معتقدند اخبار مثبت و منفی در بازار وجود دارد و از همه مهمتر جو خبری حول تبادل زندانیان و آزادسازی منابع است که باعث شده خریدار برای ورود به بازار ریسک نکند. معامله‌گران می‌گویند در طرف مقابل هرروزه اخبار منفی از تحریم تا حضور تفنگداران آمریکایی در بازار وجود دارد که در صورت کوچکترین تنش می‌تواند در قیمت دلار تاثیرگذار باشد.

از نظر معامله‌گران بازار ارز در حوزه خبر شرطی شده است؛ این‌گونه که فقط عمل و قطعیت اخبار، قیمت دلار روند شکل خواهد داد، اگر تبادل زندانیان انجام شود روند جدید کاهش می‌شود و اگر این خبر از بیخ و بن از گزینه‌های ایران و آمریکا حذف شود روند رو به بالا در بازار شکل خواهد گرفت.

درمورد متغیر دوم آمارهای منتشرشده از سمت دولت درمورد نقدینگی نشان می‌دهد این متغیر نسبت به قبل تا حدودی کنترل شده است، اما همچنان تورم وجود دارد. در این زمینه هم معامله‌گران معتقدند تا نتیجه ملموس در اقتصاد رخ ندهد، همچنان نگاه به وضعیت اقتصادی در بازار عامل منفی در بازار خواهد بود و به واسطه آن کاهش آنچنانی در ارز رخ نخواهد داد.

در مورد متغیر سوم یعنی مداخله بازارساز نیز معامله‌گران می‌گویند با کم شدن عمق معاملات در بازار، قیمت در کنترل بازار قرار گرفته است. از نظر معامله‌گران بازارساز با اندک مداخله ارزی توان کنترل قیمت دلار را پیدا کرده است. آن‌ها معتقدند در شرایط کنونی این مهم در دست بانک مرکزی قرار گرفته است، اما منابع بانک مرکزی نامحدود نیست و تداوم آن در صورت استفاده از ابزارهای سیاست و اقتصاد مناسب است.

با این تفاسیر قیمت دلار هرات طی هفته گذشته بین ۴۹ هزار و ۲۰۰ تا ۴۹ هزار و ۶۰۰ تومان بازی داشت. هر وقت به مقاومت رسید در اثر واکنش به این سطح کاهشی شد و در صورت رسیدن قیمت به کف در آن نقطه حمایت شد. معامله‌گران می‌گویند اخبار مثبت قطعی بین‌المللی می‌تواند قیمت دلار را از حمایت خارج کند و نرخ با ورود به کانال ۴۸ به کاهش ادامه دهد؛ اما اگر خریدار به بازار بیاید و بار در پاسخ به تقاضای آن ناتوان باشد قیمت دلار می‌تواند به دامنه ۵۰ هزار برود و در آن نوسان داشته باشد. 

عده‌ای از معامله‌گران درمورد قیمت دلار امروز می‌گویند باتوجه به آخر هفته و دست کوتاه بازارساز، بازار ارز می‌تواند نوسان افزایشی دهد. اما با توجه به روند دلار در این هفته یکسری معتدند قیمت دلار امروز با افزایش می‌تواند تا ۴۹ هزار و ۶۰۰ تومان برود و از این سطح کاهشی شود.