جزئیات گزارش 100 روزه وزارت راه/ غربالگری پروژه‌ها و ساماندهی مسکن مهر | اتاق خبر
کد خبر: 48440
تاریخ انتشار: 10 آذر 1392 - 10:22
وزارت راه و شهرسازی در 100 روز نخست دولت یازدهم علاوه بر شناخت و آشنايي با مديران ارشد، توجه به نظامات حرفه اي، بررسی و ساماندهی ساختاری مدیریت و راهبری مسکن مهر، بررسی عملکرد مجموعه در اجرای قوانین و مقررات بالادستی، نقد کردن ظرفیت های بودجه ای مانند فاینانس ، فروش سهام و کسب درآمد های اختصاصی بر احياي شوراهای تخصصی، غربالگری پروژه ها و احیای اندیشه شهروندی اهتمام داشته است. مهر-وزارت راه و شهرسازی گزارش داد: اين وزارتخانه با مجموعه اي وسيع به پهناي كشور و فعاليت هايي متنوع و تخصصي روبرو است. رويكرد اوليه بر اين قرار گرفت كه نسبت به ارزيابي عملكرد معاونت ها و سازمان هاي وابسته و توانايي مديران ارشد پرداخته شود و سپس اقدامات اصلاحي آغاز شود. در شناخت و آشنايي با مديران ارشد ظرف مدت سه هفته و برپايي بيش از بيست جلسه و با حضور مشاوران وزير نسبت به استماع گزارش مديران ارشد ستادي و سازمان هاي وابسته اقدام و جمع بندي مناسبي از وضعيت كلي دستگاه به دست آمد. در اين بررسي ها مشخص شد كه در موارد متعددي مديران ارشد فعلي در حد و تراز سازمان و ماموريت هاي محوله نيستند و این مساله يكي از دلايل عقب ماندگي بوده است. همچنین در احياي شورا های تخصصی از تاريخ شروع فعاليت، کمیسیون ايمني راه‌ها فعال شده و سه جلسه تشكيل داده است . همچنين پيشنهاد تشكيل شورايعالي ايمني كشور به رياست رئيس جمهور به دولت ارسال شده است. يكي از مشاوران وزير مشغول بررسي نحوه احياي شورايعالي فني است و زمينه تشكيل منظم شورايعالي ترابري كشور پس از لغو مصوبه دولت دهم با تركيب جديد اعضا فراهم آمده است. در غربالگری پروژه ها نیز در 100 روز نخست دولت یازدهم ، فراواني و انباشت انواع پروژه هاي ملي به تعداد 510 طرح ، 847 پروژه و 3593 زير پروژه و 4043 قرارداد از يك سو و محدوديت و كمبود شديد منابع باعث شد تا غربالگري پروژه هاي ملي به عنوان يكي از اولين اقدامات در دستور كار قرار گيرد. همچنین يكي از مشاوران وزير مسئول شناسايي شاخص هاي مربوط شده و با كمك سازمان ها و شركت هاي تابعه با جديت در حال پيگيري موضوع غربالگری پروژه های ملی و همچنین تهیه برنامه کمی جدید وزارتخانه است. بنابر این گزارش در بررسی عملکرد مجموعه در اجرای قوانین و مقررات بالادستی به فوريت كارگروهي نسبت به شناسايي تكاليف قانوني وزارت راه و شهر سازي در اسناد بالادستي شامل سند چشم انداز ، سياست هاي كلي بخش حمل و نقل ، سياست هاي اصل 44 و برنامه پنجم توسعه اقدام نموده و مشغول ارزيابي فعاليت هاي انجام شده و موارد بلا اقدام مي باشد. نتيجه اين بررسي ها در برنامه ريزي فعاليت ها در سال 93 و بعد از آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در احیای اندیشه شهروندی نیز مهمترین ماموریت وزارت راه و شهرسازی وضع و اجرای مقررات به منظور افزایش ایمنی، رفاه، بهبود کیفیت خدمات و حفاظت از حقوق شهروندان است. بنابر این در طراحی و بازنگری تمام سیاست ها و فرآیندهای عملیاتی شایسته است؛ شاخص های عدالت محوری، حقوق شهروندی و پاسخگویی مورد توجه باشد. بر اساس گزارش  عملکرد 100 روزه دولت یازدهم در بخش ارتباط با تشكل هاي حرفه اي وزارت راه و شهر سازي با بيش از پانزده تشكل حرفه اي سرو كار دارد ، از اين رو از  روز هاي آغازين كار، تلاش هايي براي آشتي تشكل ها و برقراري ارتباط و همفكري شكل گرفت . در همين ارتباط 14 نشست حرفه اي با تشكل هاي مختلف صورت گرفته و از نظرات آنان اطلاع حاصل شد.    
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید