Performancing Metrics

زنگنه اعتقادی به ترک تشریفات ندارد/احتمال خلع ید پیمانکاران ضعیف | اتاق خبر
کد خبر: 82708
تاریخ انتشار: 20 مهر 1393 - 09:56
   
معاون امور مهندسی وزیر نفت با بیان اینکه وزیر نفت اعتقادی به واگذاری پروژه ها از طریق ترک تشریفات ندارد، گفت: با توجه به اینکه در ترک تشریفات، ارزیابی کیفی و فنی پیمانکاران به درستی انجام نشده، در صورتی که عملکرد خوبی نداشته باشند، احتمال خلع ید آنها وجود دارد.
سیدعماد حسینی در گفت وگو با ایرنا - در خصوص وضعیت واگذاری پروژه های صنعت نفت به شکل ترک تشریفات، اظهار داشت: قانون اجازه داده است تا وزیر نفت در برخی موارد خاص مانند پروژه های میادین مشترک از ترک تشریفات استفاده کند، اما وزیر فعلی برای استفاده از ترک تشریفات کمترین تمایل را دارد. معاون امور مهندسی وزیر نفت با بیان اینکه در دولت گذشته استفاده درستی از ترک تشریفات در صنعت نفت نشد، گفت: تیم مدیریتی جدید وزارت نفت اعتقاد دارد، پروژه ها باید با رعایت اصل رقابت و از طریق مناقصات واگذار شود تا همه شرکت های توانمند در شرایط برابر در مناقصات با هم به رقابت بپردازند. حسینی در خصوص خلع ید شرکت های ناتوانی که در دولت گذشته با استفاده از ترک تشریفات، پروژه های صنعت نفت را در اختیار گرفته بوده اند، افزود: در پروژه هایی که به صورت ترک تشریفات واگذار شده است، ارزیابی کیفی و فنی به درستی انجام نشده و برخی از شرکت های فاقد صلاحیت با خوداظهاری های غیرواقعی، پروژه هایی را در دست گرفته اند. معاون امور مهندسی وزیر نفت تصریح کرد: در اغلب موارد این پیمانکاران نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند و در نتیجه باعث بروز مشکلاتی در اجرای پروژه ها خواهند شد. حسینی خاطرنشان کرد: در مناقصاتی که از این پس در وزارت نفت برگزار خواهد شد، ارزیابی کیفی و فنی با دقت انجام شده و حتی بر ارزیابی مالی ارجحیت خواهد داشت.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید