مصرف بنزین کشور افزایش یافت | اتاق خبر
کد خبر: 92935
تاریخ انتشار: 5 اسفند 1393 - 08:32
ایرنا - میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در هفته منتهی به یکم اسفند ماه با دو میلیون و ٧٥٨ هزار لیتر افزایش نسبت به هفته پیش به ٦٩ میلیون لیتر رسید. ...
ایرنا - میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در هفته منتهی به یکم اسفند ماه با دو میلیون و ٧٥٨ هزار لیتر افزایش نسبت به هفته پیش به ٦٩ میلیون لیتر رسید.
مصرف بنزین کل کشور در بازه زمانی ٢٥ بهمن ماه تا یکم اسفند ماه، ٤٨٣ میلیون لیتر بود که در قیاس با هفته پیش از آن (٤٦٣ میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر) ١٩ میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر افزایش یافته است. بیشترین مصرف این فرآورده با ٧٨ میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر به روز پنجشنبه (٣٠ بهمن ماه)و کمترین آن با ٦٠ میلیون و ٦٠٠ هزار لیتر به روز جمعه (اول اسفند ماه) مربوط می شود. از مجموع بنزین مصرفی در بازه زمانی یادشده، ٢٨ میلیون و ٤٠٠ هزار لیتر آن بنزین سوپر است که از میانگین مصرف روزانه چهار میلیون و ٥٧ هزار لیتری این فرآورده حکایت دارد. بنزین مصرفی تهران در هفته منتهی به یکم اسفندماه نیز به محدوده ٩٩ میلیون لیتر نزدیک شد. براساس گزارش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، در بازه زمانی ٢٥ بهمن ماه تا یکم اسفند ماه امسال، ٩٨ میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر بنزین در کلانشهر تهران مصرف شد که این مقدار در مقایسه با هفت روز هفته پیش (٩٣ میلیون و ٤٠٠ هزار لیتر)، پنج میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر افزایش یافته است. میانگین مصرف بنزین در این بازه زمانی، ١٤ میلیون و یکصد هزار لیتر بود که در قیاس با هفته پیش (١٣ میلیون و ٣٤٢ هزار لیتر) ٧٥٨ هزار لیتر افزایش یافته است. بیشترین مصرف بنزین در تهران با ١٥ میلیون لیتر به روز پنجشنبه (٣٠ بهمن ماه) و کمترین میزان آن با ١٣ میلیون و ٤٠٠ هزار لیتر به روزهای یکشنبه و دوشنبه (٢٦ و ٢٧ بهمن ماه)مربوط می شود.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید