سازمان جنگل‌ها | اتاق خبر
ADS
پربازدید

سازمان جنگل‌ها

RSS
قائم مقام سازمان جنگل‌ها:
قائم مقام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با تأکید بر اینکه رهاسازی جنگل‌های شمال در دستور کار ما قرار ندارد، گفت: طی ۱۰ سال آینده در کلیه سطوح جنگل‌های شمال بهره‌برداری چوب به شکل تجاری و صنعتی متوقف می‌شود.
مدیرکل امور اداری سازمان جنگل‌ها، گفت: منابع طبیعی برای مدیریت 83 درصد مساحت کشور ابزارهای لازم مدیریتی را ندارد.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر