مطالبات گندمکاران کشور | اتاق خبر
ADS
پربازدید

مطالبات گندمکاران کشور

RSS
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد:
معاون وزیر جهاد کشاورزی، مطالبات گندمکاران در سال جاری را 14 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: خوشبختانه تمامی مطالبات گندمکاران پرداخت شده است و تولیدات گندم به حدی بود که به واردات گندم نیازی نیست.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر