Performancing Metrics

شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی

RSS
خورشید گزدرازی عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران:
خورشید گزدرازی عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران تعدد بخشنامه ها و برداشت سلیقه ای از قوانین را یکی از آفت های جدی برشمرد و گفـت: حتی بعضا در مواردی شاهدیم که تعدد این بخشنامه ها به قدری است که قوانین را به حاشیه رانده است .
دکتر امیر مسعود فاتحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ارومیه:
امیر مسعود فاتحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به اینکه مصوبات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی عملی نشد، اظهار داشت: اداره امور و پرسشگری آنچنانکه باید در اتاق هشتم وجود نداشت .
در چهل وچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تصویب شد
در چهل وچهارمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان بسته پیشنهادی تعیین نرخ ارز و پیشنهاداتی در بخش مالیاتی و تامین اجتماعی به تصویب اعضا رسید.
گفتگو
محمود سریع‌القلم در یادداشتی مطرح کرد
هشدارهای فرشاد مومنی درباره سیاست‌های تورم‌زای ایران:
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر