Performancing Metrics

تعدد بخشنامه ها، قوانین را به حاشیه رانده است | اتاق خبر
کد خبر: 429606
تاریخ انتشار: 22 تیر 1398 - 14:03
خورشید گزدرازی عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران:
خورشید گزدرازی عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران تعدد بخشنامه ها و برداشت سلیقه ای از قوانین را یکی از آفت های جدی برشمرد و گفـت: حتی بعضا در مواردی شاهدیم که تعدد این بخشنامه ها به قدری است که قوانین را به حاشیه رانده است .

گزدرازی در گفتگو با «اتاق نیوز» به اهم فعالیت هایی که اتاق در این دوره باید مورد رسیدگی خود قرار دهد پرداخت و گفت: اتاق با توجه به شرح وظایف خود که مهم ترین آن مشاور قوای سه گانه بودن است و همچنین با تکیه بر این امر که هیچگونه قدرت اجرائی ندارد باید در اصلاح قوانین  و ارائه بهترین و کارشناسانه ترین مشاوره ها به دولت یاری دهنده در اداره امور باشد و در این مسیر شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی یکی از مهم ترین اهرم هایی است که با فعال سازی این شورا اتاق می تواند در راستای اهداف خود گام های جدی بردارد .

وی ادامه داد: براساس آنچه قانونگذار وضع کرده هر قانون پس از یک ماه باید مورد بررسی قرار گیرد و بر همین اساس در هیات رئیسه باید این قوانین مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد زیرا ما همواره شاهد قوانین دست و پاگیر متعددی در حوزه تولید و اقتصاد هستیم که رفع مشکلات اجرائی این قوانین کمک شایان توجهی به فعالان اقتصادی می نماید تا اطمینان خاطر بیشتری اقدامات خود را در حوزه تولید، تجارت و کشاورزی پیگیری نمایند و با توجه به بازگشت مجدد تحریم ها، یک سری از مشکلات در حوزه تجارت خارجی داریم که اتاق بازرگانی به عنوان متولی بخش خصوصی باید پیگیر این مسائل ناشی از تحریم ها باشد .

این فعال اقتصادی تاکید کرد: البته بخش خصوصی در رابطه با تحریم ها کار چندان نمی تواند از پیش ببرد ولی دولت می تواند در راستای رفع  چالش های داخلی به بخش خصوصی کمک کند و یکی از اهداف ما در دوره نهم هم رسیدگی به همین امر است که این امر جز در سایه کمک به دولت جهت اصلاح قوانین حاصل نمی شود .

گزدرازی گفت: اصلاح قوانین در بحث پایش کسب و کار یکی از قدم های خوبی که اتاق برداشته، بیشترین موضوعی که همواره برای فعالان اقتصادی دست  پا گیر بوده است بحث تعدد بخشنامه ها و بردشت سلیقه ای از قوانین بوده و در مواردی این بخشنامه ها به اندازه ای زیاد است که قوانین را به حاشیه رانده و در بحث تامین اجتماعی، مالیات و مسائل ارزی باید با دولت گفتگو کنیم، مشاوره هایی در رستای رونق اقتصادی ارائه دهیم و دولت هم باید این مشاور ها را جدی بگیرد .

عضو هيأت نمايندگان اتاق بوشهر اظهار داشت: در خصوص هیات رئیسه اتاق در این دوره که همگی از دوستان و همکاران ما در حوزه ای مختلف هستند و با اکثریت قاطع آرا هیات نمایندگان انتخاب شده اند و می توانند کمک کننده در به ثمر رسیدن اهداف اتاق باشند به نظر اکثریت احترام می گذاریم و به این افراد در راستای انجام هر چه بهتر وظیفه شان و اداره اتاق کمک می کنیم .

وی حضور دو عضو جدید اتاق را اینگونه توصیف کرد : اتاق تشکل تشکل هاست و به همین سبب هم در این تشکل شخص مهم نیست قطعا این دو عضو جدید مورد نظر هیات رئیسه بوده اند و می توانسته اند با اهداف و نظرات این هیات همگامی داشته باشند ولی عموما شخص در قالب اتاق دیده نمی شود بلکه تمامی اعضا هیات رئیسه و هیات نمایندگان می توانند مثمر ثمر باشند و بحث اصلی در این راستا کار تشکلی است .

 

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید