Performancing Metrics

رفع تحريم | اتاق خبر
ADS
پربازدید

رفع تحريم

RSS
گفت و گو با سیدمحمود میرلوحی
با خروج آمریکا از برجام و نوسانات بازار ارز، تحریم‌های زیادی علیه ایران فعال شد. تحریم‌هایی که بر زندگی مردم اثر مستقیم دارد.