Performancing Metrics

مازوت‌سوزی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

مازوت‌سوزی

RSS
گفت‌وگو با حمیدرضا صالحی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران می‌گوید: مازوت‌سوزی معلول سیاست‌هایی است که در سال‌های اخیر نسبت به حامل‌های انرژی اعمال شده است. قرار بود از زمان برنامه سوم توسعه قیمت‌های حامل‌های انرژی به صورت پلکانی افزایش یابد ولی چنین نشد.