ارزی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

ارزی

RSS
یک کارشناس ارشد بازارهای مالی گفت: کاهش نرخ سودتسهیلات ارزی نوعی سیاست انبساطی و تشویقی برای برون رفت از رکود است که دولت با هدف کاهش هزینه های سرمایه گذاری، منابع ار...
گفتگو
عماد مردانی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اراک:
مجتبی جلالوندی منشی هیات رئیسه اتاق بازرگانی اراک:
ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران:
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر