ارزی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

ارزی

RSS
یک کارشناس ارشد بازارهای مالی گفت: کاهش نرخ سودتسهیلات ارزی نوعی سیاست انبساطی و تشویقی برای برون رفت از رکود است که دولت با هدف کاهش هزینه های سرمایه گذاری، منابع ار...
گفتگو
محمدرضا فاضلی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران تاکید کرد
حجت اله ذبیحی رئیس سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی ایران در گفتگو با «اتاق نیوز»
حبیب اله انصاری رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» مطرح کرد
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر