Performancing Metrics

درآمدهاي نفتي | اتاق خبر
ADS
پربازدید

درآمدهاي نفتي

RSS
گفت‌وگو با عباس هشي، کارشناس اقتصادي
رهايي بودجه از نفت و تکيه بر درآمدهاي مالياتي رويايي بود که دولت‌هاي مختلف طي حداقل سه دهه اخير دنبال مي‌کردند.
نماينده مجلس:
نماينده مردم ماهنشان و ايجرود در مجلس شوراي اسلامي گفت: تكيه بر درآمدهاي حاصل از فروش و صادرات نفت، ثمره اي غير از تنبلي اقتصادي براي كشور نداشته و ندارد.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر