Performancing Metrics

جهان موازی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

جهان موازی

RSS
فکر کنید که دارید یک شانه‌ تخم مرغ حمل می‌کنید که ناگهان پایتان به جایی گیر می‌کند. همه‌ی تخم مرغ‌ها روی زمین می‌ریزند و می‌شکنند. کف اتاق افتضاح می‌شود و باید همه‌ جا را تمیز کنید.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر