Performancing Metrics

غرق شدن در رودخانه | اتاق خبر
ADS
پربازدید

غرق شدن در رودخانه

RSS
يك منبع محلي دراستان نينوا عراق گفت: داعش هفت غير نظامي را به اتهام همكاري با نيروهاي دولتي ٬ پس از وارد كردن آن ها در داخل قفس هاي آهني٬ در داخل رود خانه شهر موصل انداخت و غرق كرد.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر