جدول تغییر تعرفه واردات ۴۰ قلم کالا | اتاق خبر
کد خبر: 126537
تاریخ انتشار: 10 مرداد 1394 - 12:02
اتاق نیوز - جدول تغییر حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۴۰ قلم کالای وارداتی با تصویب دولت منتشر شد....
اتاق نیوز - جدول تغییر حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۴۰ قلم کالای وارداتی با تصویب دولت منتشر شد.

هيات‌ وزيران به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يکصد و سي‌ و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد مجموع حقوق گمرکي و سود بازرگاني کالاهاي مشمول رديف‌هاي تعرفه جداول پيـوست آئين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات (شامل ۴۰ رديف) به شرح جـداول ذیل که تأييد شده به مهر دفتر هيات دولت است، تعيين مي‌شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئيس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت ابلاغ کرده است:

ردیف

شماره تعرفه

شرح کالا

مجموع حقوق گمرکی

و سود بازرگانی (درصد)

ملاحظات

فعلی

پیشنهادی

۱

۳۸۲۴۹۰۸۰

--- غربال مولکولی (مولکولارسیو) بر پایه ژئولیت

۴

۴

اصلاح شرح ردیف تعرفه

۲

۷۲۰۸۳۴۲۰

عرض ۱۵۰۰ میلیمتر و بالاتر با گریدهای x۶۰ و بالاتر جهت تولید لوله های مورد استفاده در پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی (بر اساس استاندارد (L۱۵ AP)

۱۵

۴

اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۳

۷۲۰۸۳۷۱۰

عرض ۱۵۰۰ میلیمتر و بالاتر با گریدهای x۶۰ و بالاتر جهت تولید لوله های مورد استفاده در پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی (بر اساس استاندارد (L۱۵ AP)

۱۵

۴

اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۴

۷۲۰۸۲۷۰۰

به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر

۱۵

۱۰

اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۵

۷۲۰۸۳۹۰۰

به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر (نورد گرم)

۱۵

۱۰

اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۶

۷۲۱۰۹۰

- سایر

۱۵

-

تفکیک ردیف تعرفه و حذب عدد ستون مجموع حقوق گمرکی سود بازرگانی

۷

۷۲۱۰۹۰۱۰

--- ورق های پیش رنگ لوازم خانگی

-

۱۰

ایجاد ردیف تعرفه

۸

۷۲۱۰۹۰۹۰

--- سایر

-

۱۵

ایجاد ردیف تعرفه

۹

۷۲۲۹۹۰۳۰

--- مفتول های ممزوج سرد کشیده، آنیل و فسفاته شده به صورت کلاف به قطر ۲ لغایت ۳۵ میلیمتر

۱۰

۱۰

ایجاد شرح ردیف تعرفه

۱۰

۷۶۱۲۹۰۲۰

--- قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی

۷

۷

ایجاد شرح ردیف تعرفه

۱۱

۷۶۱۲۹۰۳۰

ظروف بدون درز برای بسته بندی مواد غذایی

-

۷

ایجاد ردیف تعرفه

۱۲

۸۳۰۹۹۰۲۰

درب آسان بازشوی آلومینیومی برای قوطی های ردیف ۷۶۱۲۹۰۲۰

۴

۱۵

اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۱۳

۸۷۰۴۲۲

وزن ناخالص وسیله نقلیه (g.v.w) بیش از ۵ تن و حداکثر ۲۰ تن

۱۵

حذف عدد ستون مجموع حقوق گمرکی سود بازرگانی

۱۴

۸۷۰۶۰۰۱۰

شاسی موتوردار برای سواری و وانت

۲۰

۳۲

۱۵

۸۷۱۱۱۰۱۰

--- از نوع دو زمانه

-

-

ایجاد ردیف تعرفه

۱۶

۸۷۱۱۱۰۱۱

--- از نوع هیبریدی

۷

۴

اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۱۷

۸۷۱۱۱۰۱۲

--- مخصوص استفاده در پیست و انواع کارتینگ

۴

۷

اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۱۸

۸۷۱۱۱۰۱۹

--- سایر

۵۵

۵۵

اصلاح سه خطی شرح تعرفه به چهار خطی

۱۹

۸۷۱۱۱۰۹۰

--- سایر

-

-

تفکیک ردیف

۲۰

۸۷۱۱۱۰۹۱

--- مخصوص استفاده در پیست و کارتینگ

۷

۷

اصلاح شماره ردیف تعرفه

۲۱

۸۷۱۱۱۰۹۲

--- از نوع هیربیدی

-

۴

ایجاد ردیف تعرفه

۲۲

۸۷۱۱۱۰۹۹

--- سایر

۵۵

۵۵

اصلاح شماره ردیف تعرفه و تبدیل سه خطی به چهار خطی

۲۳

۸۷۱۱۲۰۱۰

--- از نوع دوزمانه

-

-

تفکیک ردیف تعرفه و حذف عدد ستون مجموع حقوق گمرکی سود بازرگانی

۲۴

۸۷۱۱۲۰۱۱

--- مخصوص استفاده در پیست و کارتینگ

۷

۷

اصلاح شرح ردیف تعرفه

۲۵

۸۷۱۱۲۰۹۱

--- مخصوص استفاده در پیست و کارتینگ

۷

۷

اصلاح شرح ردیف تعرفه

۲۶

۹۸۸۷۰۱۲۲

با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۲۰ درصد به استثناء موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک

۱۵

۱۰

اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۲۷

۹۸۸۷۰۱۲۳

با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثناء موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک

۱۰

۷

اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۲۸

۹۸۸۷۰۱۲۴

با ساخت داخل ۳۰ و بیشتر به استثناء موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک

۷

۴

اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۲۹

۹۸۸۷۰۱۲۵

با ساخت داخل ۴۰ درصد و بیشتر به استثناء موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک

۴

-

حذف ردیف تعرفه

۳۰

۹۸۸۷۰۴۳۲

با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثناء موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک

۱۵

۱۰

اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۳۱

۹۸۸۷۰۴۳۳

با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثناء موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک

۱۰

۷

اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۳۲

۹۸۸۷۰۴۳۴

با ساخت داخل ۴۰ درصد و بیشتر به استثناء موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک

۷

۴

اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۳۳

۹۸۸۷۰۴۳۵

با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر به استثناء موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک

۴

-

حذف ردیف تعرفه

۳۴

۹۸۸۷۰۴۴۲

با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثناء لاستیک

۳۲

۲۶

اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۳۵

۹۸۸۷۰۴۴۳

با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثناء لاستیک

۲۶

۲۰

اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۳۶

۹۸۸۷۰۴۴۴

با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر به استثناء لاستیک

۲۰

۱۵

اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۳۷

۹۸۸۷۰۴۴۵

با ساخت داخل ۵۵ درصد و بیشتر به استثناء لاستیک

۱۵

-

حذف ردیف تعرفه

۳۸

۹۶۰۸۱۰۱۰

--- با جوهر خمیری (خودکار)

۲۶

۱۵

اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۳۹

۹۶۰۸۱۰۲۰

--- با جوهر مایع (روان نویس)

۱۰

۱۵

اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۴۰

۲۸۴۱۶۱۰۰

پرمنگنات پتاسیم

۴

۲۰

به علت رسیدن به تولید داخل در سال جاری

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید