چهار تا وزارت خانه ديگر را هم به غضنفري بدهيد | اتاق خبر
کد خبر: 15419
تاریخ انتشار: 29 آذر 1390 - 14:59
اتاق نیوز- مشخص نيست چرا نمي گذارند چرخ صنعت و معدن كشور كه در حال چرخيدن با سرعت مافوق صوت است، بچرخد و از زماني كه تجارت نيز به آن اضافه شده و چرخش آن هزار برابر شده است را از حركت بازدارند.چوب ها را در دست گرفته اند و يكي يكي در بين پره هاي چرخ عظيم وزارت خانه در اند دشت ( واژه اي جديد و به معناي بزرگ) صنعت، معدن و تجارت مي برند. هنوز ياد نگرفته اند كه يك چوب فايده ندارد و آن داستان آموزنده وصيت پدر به فرزندان و يك دست كردن چوب ها را فراموش كرده اند.هر روز كه سايت هاي خبري را مرور مي كني به انواع و اقسام خبر ها برمي خوري كه وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت را نشانه رفته اند و ساختمان خيابان سميه اش را هدف قرار داده اند و البته آقايان صنعت، معدن و تجارتي با راه اندازي انواع و اقسام سايت و روزنامه و بهره گيري از خبرنگاران حوزه اقتصادي تمامي اين تيربارها را خنثي كرده و با ساخت و انتشار آمار، بيني دشمن را به خاك مي مالند و همين قضيه رسانه اي بودن اين وزارتخانه همه اهالي رسانه را كشته است. اين جريان انتزاع كه تازگي ها داغ شد و در اين ميان، مسكوت ماند از همان چوب هاي بي وقتي است كه وارد مي شود و دوستان مطبوعاتي روزنامه اسمشو نبر مي نشينند و آمار مي سازند و با چهار تا معاون از اينور و آن ور مصاحبه مي كنند و چاپ مي شود و فردايش سايت چي چي با و چي چي تا از آن نقل قول مي كنند و به خوبي و خوشي چوب هاي به طاق مي خورد و وزارتخانه در امان مي ماند.دوستان مطبوعاتي هم حقوقشان سه ماه عقب مي افتد و حرف كه مي زنند، صدايي مي شنوند كه ما درآمدمان از كار خودمان است و نه جيب مبارك وزير. از اصل ماجرا كه دور نشويم، ادغامي كه دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني را بهم پيوند داد، بر اساس نظارت كارشناسي صورت گرفت و تمامي برنامه ها تنها روي كاغذ جواب داد و حال و روز صنعت و معدن گوياي حالشان است. روزگاري علي اكبر محرابيان، سيبل مباركي براي منتقدان به شمار مي رفت و از چپ و راست، بالا و پايين او را مورد تفقد قرار مي دادند كه صنايع و معادن را به كجا مي بري؟؟؟؟ دكتر غضنفري كه آمد، توليد صادرات محور، شعار هفته اي بود كه اول هر هفته در وزارت خانه جديد التاسيس خوانده مي شد و گويا هنوز خوانده مي شود. در اين زمانه، علاوه بر صنعتي ها و معدني ها كه پيش از ادغام بيچاره شده بودند، كشاورزها هم صدايشان در آمده كه پدرجان! آخه چرا واردات؟ ديگه ميوه كه داريم؟ حالا موز يه چيزي، مابقيش چي؟! در جواب كشاورزان بايد گفت كه برادران و خواهران كشاورز، مگر خودمان كارخانه فولاد نداريم و پدرمان درنمي آيد تا در اين زمنيه خودكفا باشيم، پس كاهش تعرفه واردات ميلگرد چه بود؟ گويا جناب وزير، همچنان خود را تنها متصدي وزارت بازرگاني مي داند و بدش نمي آيد تا صابونش به تن ساير وزارت خانه هاي توليد كننده برخورد پيدا كند. خداوند تكليف ما را با اين دست هاي پشت پرده مشخص كند كه هميشه تباني مي كنند تا چوب ها به سمت چرخ مبارك وزارت خانه نشانه روند. بهتر است به نكته اي اشاره شود تا ديگر منتقدان وزارت صنعت، معدن و تجارت سخني نگويند.آقايان عزيز، اين وزارت خانه قابليت ادغام با چهار تا وزارت خانه ديگر را هم دارد و شخص وزير و معاونان ( آنهايي كه از وزارت بازرگاني آمدند) زمان، هزينه و تخصص رسيدگي به همه امور را دارند. بهتر است وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت جهاد كشاورزي( چه معنا دارد از انتزاع استقبال مي كنيد!) ، وزارت علوم را نيز با وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شود و آقاي غضنفري مانند مهران مديري همه كاره باشد و در پايان هم از چند نفر و خانواده محترم رجبي تشكر كنند كه لطف داشته و كمك كرده اند و پس از دو روز همه معاونان سابق بركنار مي شوند و معاوناني كه به همراه غضنفري آمده اند، جايگزين مي شوند و نكته جالب در اين ميان، ضربه هاي چپ و راستي است كه از جانب همين بازرگاني و واردات و صادرات وارد مي شود و صداي همه را در آورده است. كشاورزان محترم، لطف كنيد ته صف بايستيد كه صنعتي ها و معدني ها  در داد و بيداد كردن از شما جلوترند و در پايان متذكر مي شوم كه نگارنده از وزراي سابق صنايع و معادن ، پول و احتمالا سكه و شمش دريافت نكرده است و اگر هم پس اندازي بوده است  به يمن مديريت موفق مديران همان نشريه اسمشو نبر و چي چي تا و چي جي با ، ته كشيده است.خداوند ياور خادمان ملت باشد. انتهای پیام
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید