تصویب معیارهای دسته بندی تشکل ها در سال آینده | اتاق خبر
کد خبر: 22254
تاریخ انتشار: 22 اسفند 1390 - 10:10
اتاق نیوز- معیارهای دسته بندی تشکل ها در سال جاری از سوی اعضای کمیسیون امور اجتماعی وتشکل ها مطرح شد که پس از بررسی مشاوران اتاق تهران دراولین جلسه کمیسیون در سال 91به تصویب نهایی خواهد رسید. نائب رئیس کمیسیون امور اجتماعی وتشکل ها با بیان مطلب بالا گفت:شاخص های رتبه بندی تشکل ها به تعداد اعضا ،قدمت تشکل ،میزان گردش مالی ،پروژه های تحقیقاتی صورت گرفته توسط تشکل ،ارتباط آنها با نهادها از جمله اتاق های بازرگانی ،سیستم مکاتباتی مناسب در تشکل ،تعداد کارشناسان موجود ،ورود بنگاه های زیر مجموعه تشکل در صادرات ،تعداد جلسات برگزارشده توسط هیات مدیره ،میزان سواد و....بستگی دارد . حمید صالحی ادامه داد:کمیسیون امور اجتماعی وتشکل ها با بحث وبررسی موضوعاتی پیرامون امور تشکل ها وومسئولیت اجتماعی بنگاه ها فعالیت خود را آغاز کرد که در نهایت به نتایج مثبتی در این زمینه دست یافته است . وی با اشاره به برگزاری جلسات مختلف توسط کمیسیون امور اجتماعی وتشکل ها در سال جاری عنوان کرد :دراولین جلسه ای که در سال 90 برگزار شد میزان ارتباط اتاق ها با تشکل ها رامورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که تشکل ها باید همواره ارتباط خود با اتاق بازرگانی را ادامه دهند. صالحی ادامه داد :کمیسیون امور اجتماعی وتشکل ها با هدف حمایت هوشمندانه ازتشکل هامی تواند از طریق تعیین بودجه مشخص از سوی هیات نمایندگان به ارتقاء تشکل ها کمک کند . وی همچنین با اشاره به برگزاری چندین جلسه با حضور تشکل ها در سال جاری ،عنوان کرد :با دعوت از  100تشکل برترتوسط کمیسیون امور اجتماعی وتشکل ها در اتاق تهران وبررسی مشکلات آن ها امید داریم که در سال 91 برنامه های طراحی شده در این خصوص به اجرا درآید . نائب رئیس کمیسیون امور اجتماعی وتشکل ها افزود:همایش اموراجتماعی در خرداد ماه سال آینده برگزار خواهد شد . وی همچنین با اشاره به بحث مسئولیت اجتماعی در کشور اظهار کرد :مسئولیت امور اجتماعی از سال 2002در کشورهای اروپایی آغازبه کارکرد واستانداردهایی با نام iso 26000 در این زمینه تهیه شد که درحال حاضردر این  این کشورها در دست اجراست . صالحی تاکید کرد :کمیسیون امور اجتماعی وتشکل ها سعی دارد با ورود مسئولیت امور اجتماعی بنگاه ها در فرهنگ کاراز بنگاه ها بخواهد تا برای رسیدن به این استانداردها تمام تلاش خود را به کار گیرند. وی همچنین با اشاره به نقش کمیسیون ها در اتاق تهران عنوان کرد :مصوبات  کمیسیون ها باید در حد مصوبات اتاق قلمداد شود وجایگاه آن ها ارتقا یابد که در اجرای نهایی مصوبات نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد . پایان پیام /  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید