افزایش 18.7 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده معدن | اتاق خبر
کد خبر: 306170
تاریخ انتشار: 13 دی 1394 - 09:29
بهار امسال صورت گرفت؛
مرکز آمار ایران گزارش داد شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش معدن در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 18.7 درصد افزایش یافت.
به گزارش اتاق خبر، شاخص قیمت تولید‌کننده بخش معدن در فصل بهار سال 1394 با 2.8 درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد 219.3 رسید.
 
شاخص مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل 18.7 درصد افزایش نشان داده است.
 
کاهش 2.8 درصدی شاخص قیمت بخش معدن در فصل مورد بررسی به طور عمده ناشی از افزایش قیمت بخش استخراج کانه‌های فلزی می‌باشد.کاهش 2.8 درصدی شاخص قیمت بخش معدن در فصل مورد بررسی به طور عمده ناشی از افزایش قیمت بخش استخراج کانه‌های فلزی می‌باشد.
 
در بخش "استخراج زغال سنگ"، شاخص قیمت در فصل بهار سال 1394، با افزایش 0.6 درصدی نسبت به فصل قبل مواجه گردیده به عدد 192.9 رسید. افزایش مذکور کاملاً تحت تأثیر افزایش قیمت ماده معدنی کنسانتره زغال سنگ پدید آمده است
 
شاخص قیمت در بخش "استخراج کانه‌های فلزی"، با 4.7 درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد 228.1 رسید. این کاهش تحت تأثیر کاهش 3.3 درصدی فعالیت استخراج سنگ‌های آهنی به وجود آمده است.
 
در فعالیت استخراج سنگ‌های آهنی، شاخص قیمت در فصل بهار 1394 به رقم 310.4 رسید که به این ترتیب نسبت به فصل قبل به میزان 3.3 درصد کاهش نشان داده است کاهش مذکور به طور عمده ناشی از کاهش قیمت ماده معدنی سنگ‌آهن می‌باشد.
 
در بخش استخراج سرب و روی، شاخص قیمت در فصل بهار 1394 با 19.9 درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد 186.8 رسید. کاهش فوق عمدتاً تحت تأثیر کاهش قیمت ماده معدنی کنسانتره سرب به وجود آمده است.
 
شاخص قیمت در بخش استخراج سنگ طلا، در فصل بهار 1394 با 15.1 درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد 157.5 رسید این کاهش کاملاً تحت تأثیر کاهش شاخص قیمت ماده معدنی سنگ طلا پدید آمده است.
 
در فصل بهار 1394، شاخص قیمت در بخش "استخراج سایر معادن" با 3.9 درصد افزایش نسبت به فصل قبل به عدد 197.9 رسید. این افزایش به طور عمده به ترتیب تحت تأثیر افزایش شاخص قیمت استخراج سنگ آهک با 7.2 درصد استخراج سنگ لاشه با 9.8 درصد، استخراج سنگ‌های تزئینی با 1.4 درصد، استخراج شن و ماسه با 1.8 درصد و استخراج سنگ گچ با 5.3 درصد به وجود آمده است.
 
در بخش استخراج سنگ‌آهک شاخص قیمت در فصل بهار سال 1394، به رقم 203.2 رسید و به این ترتیب 7.2 درصد نسبت به فصل قبل افزایش نشان داده است مواد معدنی سنگ آهک و مارن به ترتیب با 7.9 و 10.7 درصد رشد نسبت به فصل قبل، بیش‌ترین تأثیر را بر رشد شاخص قیمت فعالیت مورد بررسی‌ داشته‌اند.
 
شاخص قیمت در بخش استخراج سنگ لاشه در فصل بهار سال 1394 به رقم 188.6 رسید و به این ترتیب 9.8 درصد نسبت به فصل قبل افزایش نشان داده است. ماده معدنی سنگ لاشه ساختمانی با 9.2 درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیش‌ترین تأثیر را بر رشد شاخص قیمت فعالیت مورد بررسی داشته است.
 
در فعالیت استخراج سنگ‌های تزئینی، شاخص قیمت در فصل بهار سال 1394 با افزایش 1.4 درصدی نسبت به فصل قبل مواجه گردیده و به رقم 184.0 رسیده است. مواد معدنی گرانیت و سنگ چینی ترتیب با 6.7 و 5.7 درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیش‌ترین تأثیر را بر افزایش شاخص قیمت این فعالیت داشته‌اند.
 
شاخص قمیت در فعالیت استخراج شن و ماسه در فصل بهار سال 1394، به رقم 227.9 رسید که به این ترتیب به میزان 1.8 درصد نسبت به فصل قبل افزایش نشان داده است. مواد معدنی شن نخودی و ماسه شسته به ترتیب با 3.4 و 1.5 درصد رشد نسبت به فصل قبل، بیش‌ترین تأثیر را بر رشد شاخص قیمت فعالیت مورد بررسی داشته‌اند.
 
شاخص قیمت در فعالیت استخراج سنگ گچ، در بهار سال 1394 با افزایش 5.3 درصدی نسبت به فصل قبل مواجه گردیده و به رقم 224.7 رسیده است. ماده معدنی سنگ گچ با 5.3 درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیش‌ترین تأثیر را بر افزایش شاخص قیمت این فعالیت داشته است.
 
در فصل بهار سال 1394، شاخص قیمت در بخش استخراج سایر معادن در فعالیت‌های استخراج خاک سرخ و زرد، استخراج فلدسپات و آنتی‌موان و استخراج صدف دریایی بدون تغییر مانده است.
نظرات
ADS
ADS
پربازدید