ایجاد ۶۳۰۰ فرصت شغلی با تشکیل ۳۶۶ تعاونی‌ در دی ماه | اتاق خبر
کد خبر: 313641
تاریخ انتشار: 11 بهمن 1394 - 16:23
مطابق آمار ارائه شده از سوی سامانه آمارهای ثبتی تعاون، در دی ماه سال ۹۴، تعداد ۳۶۶ تعاونی در کل کشور به ثبت رسیده و تعداد کل اعضاء تعاونی ها ۸۹۳۱ نفر و تعداد فرصت شغلی ۶۳۷۰ نفر و سرمایه اولیه حدود ۷۸ میلیارد ریال بوده است.

اتاق خبر: بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در دی ماه سال 1394 ، تعداد 366 تعاونی در کل کشور به ثبت رسیده است .

بنا بر این گزارش به نقل از تسنیم؛ تعداد کل اعضاء تعاونی ها 8931 نفر و تعداد فرصت شغلی 6370 نفر و سرمایه اولیه حدود 78 میلیارد ریال است. متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعاونی‌ها به ترتیب 24 و 17 نفر است .

بر اساس این گزارش ، بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده به استان‌های تهران و خراسان رضوی با تعداد 46 و 45 تعاونی تعلق دارد. بیشترین تعداد تعاونی‌های ثبت شده به ترتیب در فعالیت‌های "صنعت" و "جنگلداری" با 111 و 75 واحد هستند. همچنین، تعاونی‌های "هتل و رستوران" با 2925 ، "جنگلداری" با 1209 ، "کسب و کار" با 1195 و "صنعت" با 1164 نفر دارای بیشترین اعضا هستند.

بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی‌های "صنعت" و " جنگلداری " با 2322 و 1000 نفر می‌باشد. مقایسه عملکرد ماه دی 1394 نسبت به آذر 1394 نشان می دهد ، تعداد تعاونیهای ثبت شده در دی ماه سال جاری ( 366 واحد) در مقایسه با ماه گذشته ( 330 واحد) ، افزایشی معادل 11 درصد دارد . تعداد اعضاء و فرصت شغلی افزایشی معادل 40 درصد و 58 درصد  را به همراه دارند.

همچنین  مقایسه عملکرد ماه دی 1394 نسبت به ماه دی 1393 بیانگر آن است که تعداد تعاونی‌های ثبت شده در دی ماه سال جاری ( 366 واحد) در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ( 162 واحد) ، افزایشی معادل 126 درصد دارد که این میزان برای تعداد اعضاء و فرصت شغلی به ترتیب افزایشی معادل 231 درصد و 229 درصد را به همراه دارد.

 ویژگی‌های تفصیلی تمام تعاونی‌های ثبت شده کشور در دی ماه سال 1394 توسط تمام کاربران ستادی و استانی که برایشان کاربری تعریف شده است قابل دسترسی است .

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید