گامی بزرگ در کاهش قیمت خودرو و قطعات | اتاق خبر
کد خبر: 317676
تاریخ انتشار: 26 بهمن 1394 - 11:35
رئیس انجمن قطعه سازان گفت : در صورتی تک نرخی شدن ارز قطعا این مساله در کاهش قیمت قطعات وارداتی تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت.

به گزارش اتاق خبر به نقل از خبر خودرو محمد باقر رجال با توجه به تصمیم دولت مبنی بر تک نرخی نمودن ارز ظرف ماههای آینده اظهار داشت : در صورتی عملی شدن تصمیم دولت و تک نرخی شدن ارز قطعا این مساله در کاهش قیمت قطعات وارداتی تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت چرا که خرید قطعات با ارز رسمی و بدون استفاده از ارز آزاد صورت خواهد گرفت و این روند مسلما گامی بزرگ در کاهش هزینه ها بوده و در قیمت خودرو و قطعات تاثیر خواهد داشت.

وی همچنین با توجه به اجرای برجام و رفع تحریم بانک ها خاطر نشان کرد : تا پیش از رفع تحریم ها ، هر گونه نقل و انتقال پول ، هزینه های زیادی را به قطعه سازان و خودروسازان تحمیل می نمود که با برداشته شدن تحریم بانک ها و بازگشایی سوئیفت تا حدود بسیاری این هزینه ها کاهش خواهد یافت.

وی افزود : متاسفانه اقدامی که می توانست به صورت قانونی با کمترین هرینه صورت گیرد بواسطه تحریم ها شرکتها را ناگزیر به استفاده از مسیرهای غیر قانونی و واسطه های مختلف نمود که طبعا برای کشور بسیار هرینه بر بود و حداقل 10 درصد هزینه ی مازاد را به شرکتها تحمیل کرد.

وی تصریح کرد : مبادلات پولی تا پیش از پذیرش برجام ، حداقل 10 درصد هزینه اضافی را برای قطعه سازان به همراه داشت که با فراهم شدن امکان مبادلات بانکی به طور مستقیم ضمن قرار گرفتن نقل و انتقال پولی شرکتها در مسیر قانونی ، درصد قابل توجهی از هزینه قطعه سازان را کاهش خواهد داد.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان در ادامه در خصوص تاثیر این شرایط بر ورود قطعات تقلبی اظهار داشت : در حال حاضر بسیاری از قطعات تقلبی به صورت قاچاق وارد کشور می شوند که طبعا به سختی قابل کنترل است و چنانچه به صورت رسمی نیز این قطعات وارد شود صرفا به دست کسانی وارد می شود که امکان فروش آن را دارند بنابراین نگرانی نیز از بابت ورود قطعه بی کیفیت به کشور و نبود متقاضی خرید ندارند.

رجال گفت : به نظر می رسد ورود قطعات تقلبی کاملا از حیطه کنترل دستگاههای نظارتی خارج است بنابراین نمی تواند انتظار داشت که با شرایط جدید و بازگشایی سوئیفت و مبادلات بانکی شاهد کاهش ورود قطعات تقلبی و بی کیفیت قطعات به کشور باشیم.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید