اتاق در كار تشكل‌ها تسهيل‌گر باشد | اتاق خبر
کد خبر: 326131
تاریخ انتشار: 25 اسفند 1394 - 11:17
آرمان خالقي با وجود جوان بودن سال‌هاست كه در بحث تشكل‌ها حضور دارد و اغلب به عنوان چهره‌يي مطرح در خانه صنعت، معدن و تجارت ايران شناخته مي‌شود و در اين دوره نيز به عنوان عضو هيات‌مديره اين تشكل حضور دارد.

اتاق خبر: آرمان خالقي با وجود جوان بودن سال‌هاست كه در بحث تشكل‌ها حضور دارد و اغلب به عنوان چهره‌يي مطرح در خانه صنعت، معدن و تجارت ايران شناخته مي‌شود و در اين دوره نيز به عنوان عضو هيات‌مديره اين تشكل حضور دارد. با پايان يافتن سال 94 براي ارزيابي وضعيت تشكل‌ها در سال گذشته سراغ وي رفتيم.

 
مهم‌ترين اتفاق سال 94 از منظر تشكلي در كشور چه بود؟

مهم‌ترين اتفاق براي تشكل‌ها بحث انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني بود كه در سال 93 انجام شد ولي تعيين تكليف آن به ويژه شكل‌گيري كميسيون‌ها و هيات رييسه به سال 94 موكول شد. اين انتخابات از اين جهت حايز اهميت بود كه تغييرات زيادي در آن رخ داد و اتاق بازرگاني تا حد زيادي با تغيير چهره‌هاي معمول روبه‌رو شد. از طرف ديگر در اين دوره نوع انتخابات دچار تغيير گسترده در نوع تبليغات شد و تيمي كار كردن عاملي شد كه برنامه‌هاي متفاوتي توسط گروه‌ها ارائه شود و طبيعتا انتظاراتي بر مبناي همين برنامه‌ها شكل گرفت. در حقيقت هر گروه براي اصلاحات در اتاق برنامه‌هايي داشت و حال با گذشت يك‌سال از انتخابات اين سوال مطرح است كه چه كاري انجام شد و چه كارهايي بايد انجام شود.

اتاق در اين دوره تا چه حد توانست برنامه‌هاي ارائه شده در ايام انتخابات را اجرايي كند؟

براي اجراي اين برنامه‌ها، يك ساز و كار دقيق مورد نياز است. واقعيت اين است كه بودجه سال 94 در سال 93 به تصويب رسيده بود و احتمالا اين بهانه در اختيار اتاق است كه نمي‌تواند خارج از اين بودجه به برنامه‌هاي مدنظر خود بپردازد. به هر حال اين يك واقعيت است كه عملكرد اين يك‌سال چندان نتوانست نظرها را به خود جلب كند. بخش خصوصي به عنوان موكلان اتاق از آنها انتظار دارند برنامه‌هايي كه قول داده‌اند را اجرا كنند و براي اين مهم ساز و كاري مشخص مورد نياز است. اين ساز و كار و برنامه‌ها بايد به تصويب هيات نمايندگان برسد. چون اين اتفاق رخ نداد طبيعتا انتظارات چندان برآورده نشد. براي مثال از اتاق انتظار مي‌رود كه وضعيت تقسيم بودجه ميان تشكل‌ها را مشخص كند. به تبع اين موضوع تشكل‌ها هم تا حد زيادي تحت تاثير شرايط اتاق قرار گرفته‌اند. برخي تشكل‌ها در اتاق به ثبت رسيده‌اند و بعضي حتي در انتخابات به نفع يك گروه وارد ميدان شدند. از طرف ديگر در سال 94 بحث ساماندهي تشكل‌ها با شدت بيشتري مطرح شد. حال سوال اين است كه اين ساماندهي به معني مداخله در اتاق است يا تنها قصد تسهيل امور است. در اين سال بيشتر ديديم كه اتاق به سمت شناسايي و تعامل با تشكل‌ها رفت ولي بايد اعلام كرد كه اگر اتاق تصميم به مداخله در كار تشكل‌ها داشته باشد مطمئنا با مشكل روبه‌رو خواهد شد.

به مساله بودجه اشاره داشتيد. بودجه امسال تا حد زيادي مانند بودجه سال گذشته است و تنها بين 10 تا 15درصد اكثر بخش‌ها با افزايش بودجه روبه‌رو شده است. از اين موضوع مي‌شود استنباط كرد كه اتاق به مسير سال‌هاي قبل ادامه مي‌دهد؟

دقيقا معني اين بودجه همان است. افزايش‌ها غالباً با تورم همراه بوده است و بودجه نشان از همان برنامه‌هاي سال قبل مي‌دهد. انتظار مي‌رفت كه اتاق به صورت شفاف‌تر و روشن‌تر برنامه‌هاي خود را اعلام كند و براي اهدافي كه براي خود ترسيم كرده است راه‌حل‌هاي اجرايي ارائه دهد. همچنين همان‌گونه كه اشاره كردم بخشي از بودجه قانونا به تشكل‌ها تعلق دارد و بايد مشخص شود كه چگونه اين سهم‌ها تقسيم شده است.

تفاوت سال 94 و اتاق هشتم با اتاق‌هاي قبلي را در چه مي‌دانيد؟

اتاق در هر دوره كه پيش مي‌رود، چهره‌يي متفاوت به خود مي‌گيرد و اين تفاوت در هر دوره بيشتر مي‌شود. در دوره‌هاي اخير تعداد افرادي كه حرف‌هاي متفاوت مي‌زنند، در امور مشاركت و مداخله مي‌كنند و به صورت كلي اثرگذار هستند، بيشتر شده است. مداخله اين افراد در اتاق به معني كم شدن تك صدايي است. چند دوره قبل اتاق در دست عده‌يي مشخص بود و آنها اتاق را اداره مي‌كردند. اكنون اين دايره به مراتب بزرگ‌تر شده است و كساني كه خارج از آن دايره اوليه بودند هم در اتاق اثرگذار هستند. اتاق ديگر با الگوي يك رييس مقتدر كه همگي از وي تبعيت كنند،  اداره نمي‌شود و تك صدايي به همين دليل از بين رفته است. اين موضوع در اتاق هشتم هم ادامه پيدا كرده است.

با اين وجود بسياري از چهره‌هاي مطرح از اتاق حذف شده‌اند.

اين به خاطر نوع انتخاباتي بود كه برگزار شد. محروم شدن هر تشكل از افراد مجرب قطعا به تشكل آسيب مي‌رساند. از دست دادن افرادي كه شهامت صحبت داشتند و كار تشكلي را مي‌فهميدند طبيعتا به ضرر هر تشكلي از جمله اتاق است. به همين دليل كارهايي مانند شوراي پيش‌كسوتان سعي كرد تا حدي اين نقيصه را حل كند. البته بايد اين شورا جدي گرفته شود و اختياراتي مشخص به آنها داده شود. اگر همين افراد كه امروز شوراي پيش‌كسوتان را تشكيل داده‌اند به صورت جدي‌تر دور يكديگر جمع شوند، به اتاق تذكر دهند و سعي در بهبود وضعيت داشته باشند مطمئنا اتفاقات خوبي رقم مي‌خورد. فراموش نكنيد كه خصلت تشكل گردش مديريت است. دايره مديريت بايد افزايش پيدا كند تا اولا افراد قدرتمند رسوب نكنند و چهره‌هاي جديد بر سر كار بيايند ثانيا همان مديران قديم به ايرادات كار خود پي ببرند و دوره‌هاي قبل با قدرت بيشتري در مديريت تشكل حاضر شوند. اين كار مديريت را ارتقا مي‌دهد. از طرف ديگر بايد اين موضوع را مد نظر داشت كه بسياري از گروه‌بندي‌ها در اين دوره بر اساس تفكر نبود بلكه افراد به خاطر نزديكي با يكديگر و نه عقايد يكسان دور يكديگر جمع شدند. در اين دوره افراد به ليست‌ها راي دادند و دقيقا همان اتفاق مجلس رخ داد. در مجلس هم چهره‌هاي قوي در انتخابات از ورود به مجلس باز ماندند چون مردم به اعتبار چند چهره قوي به كل ليست راي دادند. تنها تفاوت انتخابات مجلس و اتاق در اين بود كه ليست‌ها در مجلس بر اساس يك تفكر مشخص مثل اصلاح‌طلبي و اصولگرايي شكل گرفت ولي در اتاق دوستي‌ها و راحتي افراد با يكديگر ليست‌ها را رقم زد.

پيش‌بيني شما از وضعيت تشكل‌ها در سال 95 چيست؟

كار تشكل‌ها اصولا تابع وضعيت اقتصاد است و همه‌چيز به وضعيت اقتصادي مربوط است. هرچه وضعيت سخت‌تر باشد تشكل‌ها كه مرجع مراجعات هستند، كار بيشتري خواهند داشت. اگر سال 95 سالي به سمت بهبود باشد طبيعتا تشكل‌ها كار زيادي در پيش خواهند داشت. ما تصميم داريم به هر قيمت در سال آينده از ركود خارج شويم پس تشكل‌ها بايد نقش اساسي در اين موضوع ايفا كنند. شايد مهم‌ترين وظيفه تشكل‌ها جهت دادن به حركت‌هاي بين‌المللي بخش خصوصي باشد. در يك كلام سال آينده سال كار براي تشكل‌هاست و نه مثل سال‌هاي اخير سال حرف زدن.94104

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید