علل همراه نشدن مردم مصر با مخالفان اعطاي دو جزيره به عربستان | اتاق خبر
کد خبر: 337513
تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت 1395 - 21:45
مخالفان دولت مصر به همراه شيخ قرضاوي دوشنبه گذشته از مردم اين كشور خواستند تا در اعتراض به چشم پوشي قاهره از دو جزيره تيران و صنافير به سود عربستان تظاهرات برگزار كنند

اتاق خبر - اما مصري ها به اين فراخوان اهميت پاسخ ندادند و پريروز همچون ساير روزهاي اين كشور سپري شد و از جمعيت تظاهركننده در خيابان هاي مصر و ميادين شهرها خبري نبود.

پايگاه اينترنتي روزنامه رأي اليوم چاپ لندن در سرمقاله امروز (چهارشنبه) ضمن اعلام اين مطلب اين سوال را مطرح كرد كه 'آيا موضوع ياد شده به معناي پايان يافتن بحران و برافراشته شدن پرچم سفيد از سوي جمعيت اخوان المسلمين است؟'
شايان ذكر است مصر و عربستان سه هفته پيش طي سفر ملك سلمان بن عبدالعزيز شاه سعودي به قاهره با امضاي توافقنامه اي مرزهاي دريايي خود را مشخص كردند و به موجب آن دو جزيره صنافير و تيران واقع در ورودي خليج عقبه در قلمرو عربستان قرار گرفت.
رأي اليوم نوشت: به نظر مي رسد فراخوان بسياري از رهبران مخالف مصر در خارج به ويژه جماعت اخوان المسلمين و در راس آنها شيخ يوسف قرضاوي رييس اتحاديه جهاني علماي مسلمان آن گونه كه بايد و شايد مورد توجه افكار عمومي در مصر قرار نگرفت . اين موضوع شادي عبدالفتاح سيسي رييس جمهور و يارانش و خشم مخالفان را به همراه داشت.
رأي اليوم افزود: عجيب تر از همه اينكه هواداران سيسي و توافق با عربستان در نزديكي اتحاديه روزنامه نگاران در قاهره تظاهرات بزرگي برپا كردند و با در دست داشتن پرچم عربستان اين شعار را سر دادند كه ' اين دو جزيره عليرغم ميل مصري ها متعلق به عربستان است .'
بديهي است آميزه اي از نخبگان سياسي ، فرهنگي و رسانه اي مانند حمدين صباحي، علاء الاسواني، عمرو موسي، ابراهيم عيسي، نادر الفرجاني وحسن نافعة و جنبش اخوان المسلمين با بخشيدن اين دو جزيره به عربستان اعلام مخالفت كردند و بر مصري بودن آن دو تاكيد كردند. بدون شك عدم همراهي مردم اين دسته از افراد را به طور همزمان شگفت زده و خشمگين كرده است.
سرمقاله مزبور براي وضعيت پيش آمده در ميان مردم مصر پنج دليل و عامل ذكر مي كند كه عبارتند از:
اول : شمار بسياري از نيروهاي امنيتي و پليس دو روز مانده به زمان برگزاري تظاهرات در چارچوب مشت آهنين دولت عبدالفتاح سيسي مستقر شدند تا به هر قيمت كه شده مانع از برگزاري تظاهرات شوند و موج گسترده بازداشت ها فعالان سياسي و روزنامه نگاران را در برگرفت.
دوم : بيشتر آحاد مردم مصر به دليل اتخاذ مواضع ضد و نقيض از سوي نخبگان سياسي و حمايت اكثريت آنان از عبدالفتاح سيسي رييس جمهور و كودتاي نظامي اش، اعتماد خود را نسبت به آنان از دست داده اند. كودتايي كه باعث سرنگون شدن حكومت اخوان المسلمين و محمد مرسي شد.
سوم : حالتي از سردرگمي در ميان افكار عمومي مصر در خصوص مالكيت واقعي اين دو جزيره حكمفرما شد. برخي آن دو جزيره را متعلق به مصر و برخي ديگر آن دو را سعودي مي دانند و هر يك از دو اردوگاه براي اثبات ديدگاه خويش اسنادي را نشان دادند. يكي از افراد ياد شده هدي عبدالناصر دختر جمال عبدالناصر رييس جمهور فقيد مصر است. او مي گويد در خانه به طور تصادفي سند را يافته كه متعلق به دوران پدرش مي باشد و ثابت مي كند اين دو جزيره به عربستان تعلق دارند.
چهارم : رسانه هاي گروهي مصر در سطح گسترده اي به حمايت از توافق قاهره و رياض در مورد اين دو جزيره پرداختند و منافع اقتصادي ناشي از آن از جمله ساخت پل ارتباطي ميان دو كشور و فراهم آمدن دهها هزار فرصت شغلي و جذب ميليونها توريست از عربستان و ساير كشورهاي عرب را براي مصر و مصري ها بزرگ نمايي كردند.
پنجم : ملت مصر از تحصن ها و تظاهرات برگزار شده ظرف پنج سال گذشته خسته شده است و خواهان برقراري آرامش و ثبات است به اميد آنكه شرايط زندگي اش بهبود يابد و از رنج بيكاري و كاهش ارزش واحد پولي كشورش رهايي بايد . آن هم با توجه به اينكه هم اكنون بيش از 50 ميليون مصري زير خط فقر بسر مي برند.
رأي اليوم ادامه داد: بسياري از كارشناسان مصري معتقدند كاهش يافتن تعداد تظاهركنندگان و فروكش كردن شمار آنان در برخي از ميدان هاي استان هاي مصر به صدها نفر به معناي اعلام رضايت اكثريت ملت مصر از حاكميت و اعلام حمايت ايشان از سياست هاي داخلي و خارجي دولت سيسي از جمله چشم پوشي از دو جزيره ياد شده نيست زيرا بر اساس نظرسنجي به عمل آمده 30 درصد مصري ها اين دو جزيره را متعلق به كشورشان مي دانند و تقريبا 23 درصد آن دو را متعلق به عربستان مي دانند و 31 درصد نمي دانند كه آن دو متعلق به كداميك از دو كشور هستند. 16 درصد نيز تاكيد كردند كه تا كنون نام اين دو جزيره را اصلا نشنيده بودند.
ملت در هم كوفته شده مصر هم اكنون به دنبال يافتن لقمه ناني براي خود و كودكانش مي باشد و اين موضوع را در راس اولويت هاي خود قرار داده است. بر پايه اين گزارش اگر وضعيت اقتصادي مصر بهبود نيابد و رنج و محروميت مردم اين كشور افزايش يابد، در آن صورت هيچ كس نمي تواند تحولات اين كشور را پس از گذشت يك يا دو سال آينده پيش بيني كند. به ويژه با توجه به اينكه اردوگاه مخالف اعطاي دو جزيره به عربستان در بردارنده شخصيت هاي سياسي با نفوذي در ميان جامعه مصر به ويژه جوانان مصري است كه بخش عمده مخالف چشم پوشي قاهره از دو جزيره ياد شده را تشكيل مي دادند.
سرمقاله افزود: خشم مردم مصر همچون آتش زير خاكستر است كه در سايه نبود آشتي ملي و گسترش يافتن دايره بازداشت ها و بسته شدن افق مشاركت در فرايند سياسي مخالفان و شدت گرفتن مشت آهنين نيروهاي امنيتي و وخامت وضعيت زندگي روزمره اكثريت ملت مصر چه بسا به آتش تبديل شود.
رأي اليوم در پايان نوشت: چشم پوشي از اين دو جزيره و بازگرداندن آنها به مالك واقعي شان به اعتقاد دولت مشكل واقعي مصر را تشكيل نمي دهد بلكه مشكل حقيقي اين كشور انباشته شدن بحران هاي متعدد اقتصادي ، سياسي و اجتماعي در اين كشور است. مخالفان مي خواستند از اين موضوع براي منفجر كردن سرخوردگي روزافزون ملت استفاده كنند اما بمب موردنظرشان آن گونه كه آرزو مي كردند، منفجر نشد. البته اين بدان معنا نيست كه آنان به تلاش خود براي به وقوع پيوستن چنين انفجاري در صورت عدم بهبود اوضاع پايان دهند. مخالفان در مصر همواره از حاميان رسانه اي ، سياسي و مالي برخوردار هستند و در داخل كشور كساني هستند كه با ارتكاب اشتباه و عدم حل و فصل بحران هاي روزافزون براي ايشان مهمات لازم براي انجام چنين انفجاري را فراهم مي كنند.

ایرنا

94110

نظرات
ADS
ADS
پربازدید