قطب‌های موفق در جذب سرمایه | اتاق خبر
کد خبر: 345970
تاریخ انتشار: 6 خرداد 1395 - 23:56
آمار اعلام شده از قطب‌های موفق در جذب سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده براساس تفکیک استان‌ها و پیشرفت فیزیکی در سال 94 بیانگر آن است که از میان استان‌های مورد بررسی در سال گذشته استان‌های فارس، آذربایجان شرقی، بوشهر، مرکزی و خوزستان در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ص

اتاق خبر: آمار اعلام شده از قطب‌های موفق در جذب سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده براساس تفکیک استان‌ها و پیشرفت فیزیکی در سال 94 بیانگر آن است که از میان استان‌های مورد بررسی در سال گذشته استان‌های فارس، آذربایجان شرقی، بوشهر، مرکزی و خوزستان در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد بیشترین پیش‌بینی جذب سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند.

 

درخصوص طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی 20 تا 40 درصد داشته‌اند نیز براساس آمار اعلام شده استان‌های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، بوشهر و کرمان بیشترین سرمایه را برای طرح‌های در دست اجرا جذب کرده‌اند. اما در طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی 40 تا 60 درصد داشته‌اند نیز استان‌های اصفهان، بوشهر، کرمان، یزد و مرکزی بیشترین سرمایه را برای طرح‌هایی با این میزان پیشرفت به دست آورده‌اند. درخصوص طرح‌هایی که 60 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند نیز استان‌های خوزستان، هرمزگان، کرمان، بوشهر و اصفهان بیشترین موفقیت را در پیش‌بینی جذب سرمایه‌گذاری داشته‌اند. درخصوص طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی 80 تا 99 درصد را داشته و در شرف بهره‌برداری هستند نیز استان‌های هرمزگان، بوشهر، مرکزی، اصفهان و آذربایجان شرقی بیشترین جذب سرمایه‌گذاری در سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند.

آمارهای اعلام شده بیانگر آن است که سرمایه پیش‌بینی شده برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد در سال 94 برابر با 5 میلیون و 236 هزار و 430 میلیارد ریال، برای طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی 20 تا 40 درصد داشته‌اند 589 هزار و 15 میلیارد ریال، طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی 40 تا 60درصد برابر با 437 هزار و 640 میلیارد ریال، درخصوص طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی 60تا 80 درصد داشته‌اند 383 هزار و 425 میلیارد ریال و برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی 80 تا 99 درصد سرمایه پیش‌بینی شده برابر با 332 هزار و 24 میلیارد ریال بوده است. در آمار اعلام شده هرچند طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد بیشترین سرمایه پیش‌بینی شده را به خود اختصاص داده‌اند اما آنچه مسلم است برخی از طرح‌ها در مرحله ابتدایی متوقف می‌شوند و سرمایه پیش‌بینی شده محقق نخواهد شد. اما درخصوص طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد دارند می‌توان گفت سرمایه پیش‌بینی شده محقق می‌شود.

 

استان‌های پیشرو

براساس این آمار، پیش‌بینی جذب سرمایه برای استان فارس در این مدت برابر با 365هزار و 345 میلیارد ریال بوده، برای استان آذربایجان شرقی برابر با 306 هزار و 45میلیارد ریال، استان بوشهر 298 هزار و 67 میلیارد ریال، استان مرکزی 290 هزار و 590 میلیارد ریال و استان خوزستان نیز 288 هزار و 310 میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد بوده است. درخصوص طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی 20 تا 40 درصد داشته‌اند نیز براساس آمار اعلام شده پیش‌بینی جذب سرمایه در استان خوزستان 73 هزار و 588 میلیارد ریال، استان کهگیلویه و بویراحمد 73 هزار و 273 میلیارد ریال، استان خراسان رضوی 57 هزار و 399 میلیارد ریال، استان بوشهر 46 هزار و 912 میلیارد ریال و استان کرمان 40 هزار و 481 میلیارد ریال صورت گرفته است.

همچنین پیش‌بینی جذب سرمایه برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی 40 تا 60 درصد نیز برای استان اصفهان 56 هزار و 174 میلیارد ریال، استان بوشهر 53 هزار و 701 میلیارد ریال، استان کرمان 53 هزار و 454 میلیارد ریال، استان یزد 34 هزار و 345 میلیارد ریال و استان مرکزی 23 هزار و 905 میلیارد ریال بوده است. اما درخصوص طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی 60 تا 80 درصد دارند نیز پیش‌بینی جذب سرمایه برای استان خوزستان برابر با 59هزار و 934 میلیارد ریال، استان هرمزگان 44 هزار و 262 میلیارد ریال، استان کرمان 39 هزار و 996 هزار میلیارد ریال، استان بوشهر 30 هزار و 219 میلیارد ریال و استان اصفهان 28 هزار و 908 میلیارد ریال بوده است.

اما درخصوص طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی 80 تا 99 درصدی داشته‌اند نیز پیش‌بینی جذب سرمایه برای استان هرمزگان برابر با 92هزار و 94 میلیارد ریال، استان بوشهر 30 هزار و 884 میلیارد ریال، استان مرکزی 25 هزار و 583 میلیارد ریال، استان اصفهان 25 هزار و 30 میلیارد ریال و آذربایجان شرقی 19 هزار و 795میلیارد ریال صورت گرفته است.

 

مناطق آزاد پیشرو

در کنار استان‌های مورد بررسی وزارت صنعت، معدن و تجارت 7 منطقه آزاد تجاری نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند که در میان آنها منطقه آزاد ارس رتبه اول در جذب سرمایه را دارد و سایر مناطق در برخی از بخش‌ها توانسته‌اند سرمایه پیش‌بینی شده را جذب کنند. براساس آمار اعلام شده منطقه آزاد ارس در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد موفق به پیش‌بینی جذب سرمایه 20 هزار و 542 میلیارد ریالی، طرح‌های که پیشرفت فیزیکی 20 تا 40 درصد داشته‌اند سرمایه هزار و 532 میلیارد ریالی، در طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی 40 تا 60 درصد داشته‌اند موفق به پیش‌بینی جذب سرمایه 571 میلیارد ریالی، طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی 60 تا 80 درصد داشته‌اند پیش‌بینی جذب سرمایه 258 میلیارد ریالی و برای طرح‌هایی که 80 تا 99 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند 324 میلیارد ریال پیش‌بینی جذب سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. برخلاف منطقه آزاد ارس در منطقه آزاد اروند پیش‌بینی در جذب سرمایه‌گذاری تنها در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد، 40 تا 60 درصد و 80 تا 99 درصد صورت گرفته است و برای سایر بخش‌ها پیش‌بینی سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. برای منطقه آزاد انزلی نیز تنها برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد پیش‌بینی جذب سرمایه 2 هزار و 482 میلیارد ریالی و برای طرح‌های با پیشرفت 20 تا 40 درصد پیش‌بینی جذب سرمایه 25میلیارد ریالی صورت گرفته است.

اما برای منطقه آزاد چابهار در سال گذشته تنها برای طرح‌های که پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد داشته‌اند پیش‌بینی جذب سرمایه 31 میلیارد ریالی صورت گرفته بود. در منطقه آزاد قشم نیز پیش‌بینی جذب سرمایه برای طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد داشته‌اند و طرح‌هایی که 60 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند در نظر گرفته شده است. سرمایه پیش‌بینی شده برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد، 7 هزار و 259 میلیارد ریال و برای طرح‌هایی که 60 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند نیز هزار و 997 میلیارد ریال بوده است. اما برای منطقه آزاد کیش نیز پیش‌بینی جذب سرمایه 167میلیارد ریالی تنها برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد صورت گرفته است. اما درخصوص منطقه آزاد ماکو برای طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد داشته‌اند پیش‌بینی جذب سرمایه 462 میلیارد ریالی، برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی 60 تا 80 درصدی سرمایه 23 میلیارد ریالی و برای طرح‌های 80 تا 99 درصدی سرمایه 16 میلیارد ریالی در نظر گرفته شده است.

منبع: دنیای اقتصاد

نظرات
ADS
ADS
پربازدید