انتقادهاي بخش خصوصي كلي گويي است | اتاق خبر
کد خبر: 346387
تاریخ انتشار: 8 خرداد 1395 - 18:27
عدم دسترسي تشكل‌ها به امار دقيق و اينكه اين سازمان‌هاي مردم نهاد چه ميزان مي‌توانند در تهيه آمار نقش‌آفريني كنند موضوعي است كه همه ساله از سوي نهادهاي دولتي و مردمي مورد انتقاد است.

اتاق خبر: عدم دسترسي تشكل‌ها به امار دقيق و اينكه اين سازمان‌هاي مردم نهاد چه ميزان مي‌توانند در تهيه آمار نقش‌آفريني كنند موضوعي است كه همه ساله از سوي نهادهاي دولتي و مردمي مورد انتقاد است. در همين راستا ؛ براي دسترسي آمارهاي جامع دولت‌مردان به منظور شفافيت آمار در برنامه‌هاي توسعه‌يي كشور بودجه‌هايي را در نظر گرفته اند تا شايد اين اطلاعات بتوانند بخش زيادي از مشكلات كنوني بر سر راه تشكل‌هاي كشور را بكاهد. در همين رابطه؛ معاون وزير صنعت، معدن وتجارت و عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران درباره انتقاد بخش خصوصي در زمينه نبود شبكه جامع اطلاعاتي مي‌گويد: به هرحال از گذشته تاكنون چالش‌هايي براي نبود شبكه جامع اطلاعاتي وجود داشته و بسياري از تشكل‌ها نيز از وجود چنين وضعيتي ناراضي هستند. البته به صراحت نيز نمي‌توان درباره نبود شبكه جامع اطلاعاتي نقد داشت. درواقع، انتقاد بخش‌خصوصي در زمينه نبود شبكه جامع آماري كلي‌گويي است. به عبارت ديگر، نهادهاي مختلف دولتي شبكه‌هاي مجزاي اطلاعاتي دارند كه نحوه بررسي آنها در زمينه چگونگي تهيه آمار گوناگون است. علي يزداني در ادامه عنوان مي‌كند: بنابراين بررسي نهادهاي دولتي مي‌تواند آمارهاي و ارقام‌هاي گوناگوني را براي ما داشته باشد كه البته اين موضوع نيز جاي نقد دارد. او با اشاره به اينكه تشكل‌ها مي‌توانند نقش بسزايي در تهيه آمار شفاف داشته باشند؛ مي‌گويد: تشكل‌ها به عنوان يك مجموعه مردم نهاد محسوب مي‌شوند كه ارتباط وسيعي با زيرمجموعه‌هاي خود دارند و بنابراين مي‌توانند در تهيه آمار شفاف نقش بسزايي براي دولتمردان ايفا كنند. هر سازمان نسخه گوناگون دارد

عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران با اشاره به اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنايع كوچك سياست‌هاي را براي تهيه آمارهاي جامع درنظر دارد؛ توضيح مي‌دهد: برخي‌ها مي‌گويند همه ساله دولت براي تهيه آمار شفاف هزينه‌هاي زيادي را به دستگاه‌هاي دولتي تزريق مي‌كندكه چنين مباحثي در برنامه‌هاي مختلف توسعه‌يي وجود دارد. به عنوان مثال، يكي از سياست‌هاي محوري وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين سازمان صنايع كوچك ايران تهيه نقش راه اطلاعاتي و حمايت از بخش‌هاي تشكلي است كه اين موضوع نيز در دستوركار وزارتخانه نيز قرار گرفته تا با بررسي آمارهاي دقيق خود آن را در اختيار ديگر سازمان‌هاي دولتي قرار دهد. او در ادامه عنوان مي‌كند: همه ساله پرداختن به موضوع آمارها يكي از اولويت‌هاي مهم كاري دولتمردان محسوب مي‌شده كه امسال نيز بررسي و به روز كردن آمار شفاف نيز مورد اولويت وزارتخانه است. يزداني با بيان اينكه اخذ ماليات‌ از بخش خصوصي كشور همه ساله مورد انتقاد اين فعالان بوده است، مي‌گويد: هر دستگاه‌هاي دولتي يا حتي بخش‌خصوصي براي تهيه آمار از روش‌هاي گوناگون استفاده مي‌كنند و فعالان نيز نبايد اين نوع موضوعات را مورد انتقاد قراردهند. به عنوان مثال، سازمان تامين اجتماعي، سازمان امور مالياتي، سازمان صنايع كوچك و... براي بررسي عملكرد خود از نحوه‌هاي گوناگون استفاده مي‌كنند و چگونگي ارزيابي شبكه‌هاي جامع آماري آنها نيز با ديگر سازمان‌هاي متفاوت است. در تهيه و تكامل بخش آمارها مشكل مالي نداريم

يزداني در پاسخ به اين پرسش كه دولت يازدهم براي تهيه كارنامه آماري برنامه جامعي را درنظر دارد يا خير، مي‌گويد: هر دولتي در برنامه‌هاي توسعه‌يي چنين موضوعي را در دستور كار قرار مي‌دهد و جز اولويت‌هاي كاري دستگاه‌ها در نظر دارد اما به هرحال، بررسي دقيق عملكرد سازمان‌ها و آمارگيري فعاليت آنها هزينه‌بر است و اين معضل را نمي‌توان يك شبه حل و فصل كرد. او درادامه عنوان كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تهيه شبكه آماري مشكلي در تامين منابع مالي ندارد و هم‌اكنون نيز نسخه‌هاي آمارهايي وجود دارد كه قابل عرضه براي ديگر دستگاه‌هاي دولتي است. يزداني هچنين با اشاره به نسخه آماري سازمان صنايع كوچك مي‌افزايد: سازمان صنايع كوچك براي چگونگي نحوه فعاليت صنايع كوچك و متوسط افرادي را ماموريت داده كه تعداد بنگاه‌هاي فعال خرد و متوسط را ارزيابي كنند تا با تكميل زنجيره آماري اين سازمان پرونده‌ها تكامل يافته باشند. نبود شبكه جامع آماري دغدغه‌اي كهنه

در همين زمينه؛ رييس اتاق اصناف استان مركزي درباره نبود شبكه جامع اطلاعاتي مي‌گويد: متاسفانه يكي از معضلاتي كه ما سال‌ها با آن مواجه هستيم، نبود شبكه جامع آماري است كه اين موضوع باعث شده كه مديران اداره امور مالياتي به تشكلي مانند اصناف و زيرمجموعه آنها درباره پرداخت ماليات فشارهايي را اعمال كنند.

 جمشيد زند با بيان اينكه دولت بايد در زمينه تامين مالي به تشكل‌هاي بخش خصوصي كمك كند، مي‌افزايد: براي ايجاد شبكه‌ جامع اطلاعاتي دولت بايد منابع مالي لازم را به نهادهاي مردمي تزريق كند تا اين موضوع مورد پيگيري آنها قرار گيرد. البته، در زمينه شفاف‌سازي بحث آمار دولت بيش از هر نهاد مسوول ديگري به آن نيازمنداست و مداما نيز ما شاهد نقد اين موضوع از سوي مسوولان نهادهاي دولتي بوده‌ايم.

 او با اشاره به اينكه تهيه آمار جامع مي‌تواند نقشه راهي براي مسوولان دولتي باشد، مي‌گويد: نبود آمار شفاف به عنوان دغدغه اصلي تشكل‌ها به شمار مي‌رود و اين موضوع نيز بارها از سوي بخش خصوصي به دولتمردان مطرح شده است. درواقع، مقوله آمار ابزاري براي نقشه راه دولتمردان محسوب مي‌شود و همه ساله نيز نهادهاي مختلف دولتي هزينه‌هاي زيادي را صرف آموزش براي تهيه اين درنظر مي‌گيرند، به عنوان مثال در برنامه پنجم توسعه 5درصد بودجه به بخش آموزش نهادهاي دولتي تعلق گرفت.

 حركت لاك‌پشت‌وار اصناف براي تهيه آمار

زند در ادامه تصريح مي‌كند: باتوجه به اينكه دولتمردان بودجه‌هاي زيادي را براي تهيه آمارها اختصاص داده‌اند اما ما همچنان شاهد نبود شبكه جامع آماري در كشور هستيم و اين موضوع باعث شده موديان مالياتي هرطور كه بخواهند در زمينه اخذ ماليات با اصناف برخورد كنند. او در پاسخ به اين پرسش كه اتاق‌هاي اصناف براي تهيه آمار شفاف چه برنامه‌هاي رادر دستور كار خود دارند، توضيح داد: جمع‌آوري و به‌روز كردن آمار تنها با استفاده از تشكل‌هاي صنفي امكان‌پذير نيست. متاسفانه اصناف نيز علاوه بر اين موضوع با كمبود منابع مالي نيز رو به رو هستند و همين امر نيز باعث شده كه اين تشكل مردم نهاد بطور لاك‌پشت‌وار براي تهيه آمارهاي جامع اقدام كنند. چگونگي دستيابي دولت به درآمدهاي غيرنفتي

رييس اتاق اصناف استان مركزي با اشاره به اينكه اداره امور مالياتي همه ساله 20درصد افزايش بخش مالياتي را براي اصناف درنظر مي‌گيرند، مي‌افزايد: متاسفانه شبكه جامع آماري سازمان اداره امور ماليات كشورمان بسيار ضعيف عمل مي‌كند و اين موضع باعث شده كه متوليان آنها از تشكيل نهادهاي صنفي جديد ناآگاه باشند و در چنين مواقعي نيز بيشترين فشارها را براي پرداخت ماليات به واحدهاي صنفي كهنه اعمال كنند. زند خاطرنشان مي‌كند: دولتمردان بايد به موضوع افزايش بهره‌وري توجه ويژه‌يي داشته باشند، متاسفانه همه ساله چشم‌اندازي براي ارتقاي بهره‌وري كل عوامل در نظر گرفته مي‌شود اما هيچگاه اين مقوله مهم به كرسي نمي‌نشيند. يكي از موضوعات مهم در بهره‌وري توجه به نيروي انساني است كه اگر برنامه‌ريزي دقيقي در اين باره انجام شود بي‌شك دولت سالانه به درآمدهاي غيرنفتي هنگفتي دست خواهد يافت. از سوي ديگر؛ رييس اتحاديه صنايع خانگي درباره عدم دسترسي تشكل‌ها به آمار دقيق و اينكه چه ميزان تشكل‌ها مي‌توانند در تهيه آمار نقش‌آفريني كنند، به «تعادل» مي‌گويد: به هرحال هر تشكلي آمار مربوط به خودشان را مورد پايش قرار مي‌دهد و به نظر نمي‌رسد كه تشكل‌ها بتوانند نقش مهمي در زمينه ارائه آمار به ارگان‌هاي ديگر داشته باشند. محمد طحان‌پور درباره نبود آمار شفاف مي‌افزايد: يكي از مباحثي كه در مديريت‌هاي گذشته سازمان امور مالياتي مطرح مي‌شد اخذ غيرحقه مميزمالياتي براي واحدهاي مختلف صنفي بود كه خوشبختانه با روي كار آمدن مدير جديد اين سازمان برطرف شده است. او در ادامه عنوان مي‌كند: در گذشته سازمان امور مالياتي رفتار متقابل‌گرايانه با تشكل‌ها داشت كه اكنون اين نوع نگاه‌ها برطرف شده است. درحال حاضر بايد گفت كه صنف لوازم خانگي آمارهاي مربوط به صنف خود را دارد كه به‌روز شدن اين آمارها تنها كار رياست بعدي را آسان‌تر مي‌كند. درواقع، درباره بحث مالياتي هم‌اكنون نيز بنده از وضعيت بخش اعضا صنفي خود بي‌اطلاع هستم و درباره چگونگي پرداخت ماليات نيز اطلاع آن چناني ندارد. طحان‌پور خاطرنشان كرد: به هرحال به‌روز شدن اطلاعات آماري نقش بسياري در فعاليت تشكل‌ها خواهد داشت.

منبع: تعادل

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید