تولید انرژی اولیه کشور در سال 13٩٣بیش از چهار درصد افزایش یافت | اتاق خبر
کد خبر: 349950
تاریخ انتشار: 21 خرداد 1395 - 10:23
بر اساس آخرین ترازنامه منتشر شده انرژی
مجموع تولید انرژی اولیه کشور در سال 13٩٣، با وجود تحریم ها و محدودیت های بین المللی اعمال شده در مبادلات خارجی صنعت نفت، نسبت به سال 13٩٢، بیش از چهار درصد رشد کرد.

اتاق خبر: حجم کل منابع متعارف هیدروکربوری شامل مجموع کل ذخایر هیدروکربوری نفت و گاز قابل استحصال کشف شده، از آغاز سال 13٩٤، 364 میلیارد و 420 میلیون بشکه (٤٣ درصد ذخایر نفتی و ٥٧ درصد ذخایر گازی) بود.
در سال 13٩٣ کل تولید انرژی اولیه کشور، معادل دو میلیارد و 803 میلیون و 100 هزار بشکه نفت خام بود که ٤.٠١ درصد افزایش یافت.
ترکیب حامل های انرژی در تولید انرژی اولیه کشور عبارت از 36.49 درصد نفت خام، ٦٢.٦٨ درصد گاز غنی، ٠.٢٩ درصد سوخت های سنتی، ٠.١٤ درصد زغالسنگ، ٠.٣٩ درصد برقابی، بادی، اتمی، خورشیدی و زیست توده و بقیه (٠.٠٠٧ درصد) انرژی های نو خورشیدی حراراتی بود.
در سال ١٣٩٣ عرضه انرژی اولیه برای مصرف در داخل کشور، معادل یک میلیارد و 996 میلیون و 570 هزار بشکه نفت خام بود که نسبت به سال پیش از آن ٧.١٢ درصد افزایش یافت.
ترکیب عرضه انرژی اولیه برای مصرف داخلی ٢٨.١٦ درصد نفت خام، ٧٠.٧٠ درصد گاز غنی و حدود ١.١٤ درصد نیز زغالسنگ، سوخت های سنتی و انرژی های تجدیدپذیر بود.
براساس آخرین گزارش ترازنامه هیدروکربوری کشور، مصرف انرژی نهایی در بخش های مختلف در سال ١٣٩٣، معادل یک میلیارد و 336 میلیون و 320 هزار بشکه نفت خام بود که با وجود اعمال سهمیه بندی (بنزین موتور) و کنترل عرضه فرآورده ها و همچنین ادامه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و رکود سنگین توام با تورم حاکم بر کشور، نسبت به سال پیش از آن نزدیک ٧.٨٤ درصد افزایش یافت.
در سال ١٣٩٣ مصرف انرژی نهایی در بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور شامل بخش خانگی و تجاری معادل 435میلیون و 350 هزار بشکه نفت خام، بخش حمل و نقل معادل ٣٢٢میلیون و 370 هزار بشکه نفت خام، بخش صنعت معادل ٣٥٠میلیون و 410 هزار بشکه نفت خام و بخش کشاورزی معادل ٤٩میلیون و 810 هزار بشکه نفت خام بود.
میزان رشد آن نسبت به سال 1392 نیز در بخش خانگی و تجاری ٠.٥٣ درصد، بخش حمل و نقل ٣٠.٧ درصد، بخش صنعت ٤.٥٦ درصد و بخش کشاورزی ٠.٨٤ درصد محاسبه شد.
به گزارش ایرنا، اﻧﺮژی اوﻟﻴﻪ شکلی از اﻧﺮژی مانند نفت خام ، گاز و زغال سنگ به شمار می رود ﻛﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ در دﺳﺘﺮس است.
اﻧﺮژی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آن دسته از انرژی هایی است که مانند جریان الکتریکی، بنزین و مواد سوختنی گرمازا از حاملان انرژی اولیه به دست می‌آید.

منبع: ایرنا

نظرات
ADS
ADS
پربازدید