نشست جهانگیری با فعالان اقتصادی | اتاق خبر
کد خبر: 351179
تاریخ انتشار: 25 خرداد 1395 - 14:40
معاون اول رئیس‌جمهور با اعلام اینکه ساماندهی قیمت ارز از سیاست‌های قطعی دولت است گفت: بانک مرکزی مسئول تدوین پیش‌نیازهای این طرح است.

اتاق خبر: اسحاق جهانگيري در نشست با فعالان اقتصادي با بیان اینکه دولت مصمم است در سال جاري قيمت ارز را تک نرخي كند گفت: دولت با تمام وجود از واحدهاي توليدي و بخش خصوصي واقعي حمايت مي كند.

معاون اول رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت با تمام وجود از واحدهاي توليدي و بخش خصوصي واقعي حمايت مي كند اظهارداشت: باور دولت اين است كه اقتصاد كشور تنها از طريق ميدان دادن به بخش خصوصي واقعي مي تواند شكوفا شود.

وی با اشاره به بازديد اخير خود از شركت هاي سام الكترونيک و كروز كه به صورت سرزده انجام شد تصریح کرد: براي دولت هيچ فرقي نمي كند كه مالک واحدهاي توليدي و بنگاه هاي بخش خصوصي چه كسي است. دولت معتقد است كه بايد از بخش خصوصي واقعي و واحدهاي توليدي كشور حمايت شود چرا كه همه فعالان بخش خصوصي براي دولت مورد احترام هستند.

جهانگیری تاكيد كرد: هم اكنون در حالي كه حدود ۷۰۰ هزار واحد كوچک و بزرگ توليدي در سراسر كشور مشغول فعاليت هستند، نبايد به بهانه اينكه برخي از واحدهاي توليدي با مشكل مواجه هستند، فضاي نااميدي و ياس در جامعه پراكنده شود. البته دولت  براي حل مشكلات اين واحدها نيز برنامه ريزي لازم را انجام داده و رفع مسائل آنها را با جديت دنبال مي كند.

وي با بيان اينكه بخش خصوصي بار سنگيني در اقتصاد كشور بردوش دارد و با موانع مختلفي نيز مواجه است خاطرنشان كرد: بخش خصوصي بايد به دنبال ايجاد فضاي مثبت و اميدوار كننده باشد و در جهت به حركت درآوردن چرخ اقتصاد كشور گام بردارد.

معاون اول رئيس جمهور افزود: بخش خصوصي و فعالان اقتصادي با دو گروه از مسائل روبرو هستند كه يك بخش عوامل درون بنگاهي همانند نحوه مديريت و ساختار مالي و ساير مسائل درون بنگاهي است و موضوع ديگر عوامل محيطي و بيروني نظير مسائل سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه است.

جهانگيري ادامه داد: در بخش اقتصادي مهمترين موضوع و اولويت براي دولت ايجاد و تداوم‌ ثبات در اقتصاد كشور است تا بنگاه داران و فعالان اقتصادي بتوانند آينده و شاخص هاي اقتصاد كشور را پيش بيني كنند و بر اساس آن فعاليت هاي خود را انجام دهند.

وي با يادآوري اينكه دولت تدبير و اميد از ابتدا تلاش كرد تا در فضاي اقتصادي كشور ثبات حاكم شود و شاخص هاي اقتصادي براي بخش خصوصي قابل پيش بيني باشد افزود: خوشبختانه با تلاش هاي دولت اين موضوعات تا حدي به نقطه قابل قبول رسيده و بنگاه هاي اقتصادي بايد براي حل مسائل درون بنگاهي خود با سازمان هاي ذيربط تعامل داشته باشند.

معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اينكه دولت داراي نيازها و هزينه هاي مختلفي است و بار سنگيني بر دوش دولت قرار دارد گفت: متاسفانه بودجه دولت بزرگ شده و به عنوان مثال بازنشسته شدن كارمندان هيچ باري را از دوش دولت بر نمي دارد زيرا كساني كه بازنشسته مي شوند و از صندوق هاي بازنشستگي حقوق دريافت مي كنند، در حقيقت از يك رديف بودجه اي دولت به رديف بودجه اي ديگر منتقل مي شوند.

جهانگيري خطاب به فعالان و بنگاه داران اقتصادي كشور گفت: شما به عنوان كساني كه بصورت مستقيم در ميدان اقتصادي كشور فعاليت داريد، بايد پيشنهادات و راهكارهاي مشخصي براي رونق بخشيدن به اقتصاد كشور ارائه دهيد و انتظار دولت از شما اين است كه بصورت ريشه اي به مسائل بپردازيد و براي اينكه اقتصاد كشور به حركت درآيد به دولت راهكار پيشنهاد كنيد.

وي از فعالان اقتصادي خواست ايده ها و راهكارهايي كه قابليت اجرا داشته باشند را به دولت ارائه دهند و دولت را در حل مشكلات اقتصادي ياري كنند. معاون اول رئيس جمهور در ادامه با اشاره به سخنان فعالان اقتصادي و دغدغه هاي آنها، ‌ به موضوع قيمت ارز اشاره و خاطرنشان كرد: ساماندهي قيمت ارز جزو سياست هاي قطعي دولت است و دولت تدبير و اميد از ابتدا تلاش كرد وضعيت چند نرخي بودن قيمت ارز را ساماندهي كند.

جهانگيري ادامه داد: در شهريور ماه سال ۹۲ قيمت ارز داراي سه نرخي مرجع، مبادله اي و آزاد بود كه پس از استقرار دولت يازدهم، به سرعت تصميم گرفتيم كه قيمت ارز مرجع و مبادله اي يكي شود و در مرحله بعد نيز بايد قيمت ارز مبادله اي و آزاد يكسان گردند.

وي با بيان اينكه دولت براي تك نرخي شدن قيمت ارز تدابيري انديشيده است گفت: دولت در تلاش است به گونه اي سياست گذاري كند كه در مقطعي كه طرح تك نرخي شدن قيمت ارز را اجرا كرد، اين طرح با موفقيت همراه شود و براي اين منظور لازم است همه جوانب اين طرح را بررسي كنيم تا مطمئن شويم كه تك نرخي شدن ارز با موفقيت كامل اجرا خواهد شد.

معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه دولت مصمم است در سال جاري قيمت ارز تک نرخي شود گفت: بانک مركزي مسئول برنامه ريزي و تدوين اين طرح شده و كارگروه هاي لازم را تشكيل داده كه اميدوارم به زودي نتايج مطلوب و جمع بندي اين طرح ارائه شود.

جهانگيري يكي از پيش نيازهاي اجراي طرح تک نرخي شدن ارز را دسترسي بانک مركزي به منابع ارزي خود دانست و افزود: متاسفانه عده اي با بي انصافي و قضاوت هاي ظالمانه اينگونه مطرح مي كنند كه دولت پس از اجراي برجام هيچ دستاوردي نداشته كه البته سخني نادرست است. دولت در بسياري از زمينه ها دستاوردهاي قابل قبولي داشته كه يكي از آنها در بخش ارز است. البته در زمان مقتضي در خصوص وضعيت ذخاير ارزي كشور صحبت خواهم كرد و خواهم گفت كه در گذشته چه بر سر ذخاير ارزي كشور آمده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود يكي از اولويت هاي مهم سال جاري را توسعه صادرات غيرنفتي عنوان كرد و افزود: دولت بسته حمايت از توسعه صادرات را ابلاغ كرده و البته نظرات و ديدگاه هاي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي كه مي تواند به افزايش صادرات كمك كند نيز بايد به اين بسته اضافه شود.

معاون اول رئيس جمهور يكي از برنامه هاي سال جاري دولت را افزايش حجم صادرات كالا و خدمات تا ميزان ده ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: بخش خصوصي و فعالان اقتصادي بايد از اين فرصت استفاده كنند و پيشنهادات مورد نظر خود را براي انجام اصلاحات لازم در سياست ها و مقررات به دولت ارائه كنند تا بتوانيم به اين هدف دست پيدا كنيم.

جهانگيري راه اندازي توليد را يكي از مهمترين اولويت هاي سال جاري دولت برشمرد و گفت: دولت اهتمام كه دارد بنگاه هاي اقتصادي بتوانند با نشاط فعاليت كنند و منجر به رونق اقتصادي كشور شوند.
وي در ادامه با اشاره به برنامه واگذاري طرح هاي نيمه تمام عمراني به بخش خصوصي به عنوان يكي ديگر از برنامه هاي دولت گفت: دولت در واقع مي خواهد طرح هاي نيمه تمام را با قيمت صفر واگذار كند و بخش خصوصي مي تواند پس از تكميل اين طرح ها و بهره برداري، آن طرح را به دولت بازگرداند و يا پس از مدت معيني اين طرح را از دولت بخرد.

معاون اول رئيس جمهور همچنين با تاكيد بر لزوم بهبود فضاي كسب و كار كشور، تحقق اين امر را يكي از موضوعات مورد تاكيد رييس جمهور دانست و افزود: براي بهبود فضاي كسب و كار آيين نامه اي تدوين شده و البته دولت آمادگي دارد نظرات بخش خصوصي را نيز در اين آيين نامه لحاظ كند.

جهانگيري تصريح كرد: مصوبات و آيين نامه هاي دولت هرجا كه نياز به اصلاح داشته باشد، اگر بخش خصوصي و فعالان اقتصادي نظرات و ديدگاه هايي داشته باشند كه مي تواند در پيشرفت كشور موثر شود، اين نظرات را اعلام كنند تا دولت در مصوبات و آيين نامه ها آنها را لحاظ كند.

وي بهبود فضاي كسب و كار را يكي از اولويت هاي قطعي دولت دانست و گفت: براي تحقق اين موضوع تعداد زيادي از مجوزهاي غيرضروري حذف شده و انتظار داريم فعالان اقتصادي دولت را در شناسايي مجوزهاي غيرضروري و مقررات دست و پاگير ياري كنند.

معاون اول رئيس جمهور درخصوص فاينانس نيز گفت: ترجيح دولت اين است كه سرمايه گذاران خارجي با بخش خصوصي و فعالان اقتصادي مذاكره و همكاري داشته باشند و بخش دولتي حتي الامكان در اين موضوع ورود نكند.

در اين نشست رييس اتاق بازرگاني نيز به ارائه گزارشي از وضعيت بنگاه هاي اقتصادي پرداخت و گفت: مشكل نقدينگي، نبود بازار، مسائل مالياتي، قوانين مزاحم و عدم توان رقابت از جمله مشكلات فعالان اقتصادي است و حل اين مشكلات نيازمند تصميمات قاطع و انقلابي است تا بتوانيم از مقطع فعلي عبور كنيم. در ادامه اين نشست برخي از فعالان اقتصادي نيز به بيان دغدغه ها و مسائل فراروي اقتصاد كشور پرداختند و پيشنهادات خود را در جهت بهبود فضاي كسب و كار و رونق بخشيدن به اقتصاد كشور مطرح كردند.

منبع:مهر

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید