مهرآباد در جمع ۱۰ فرودگاه پرترافيك خاورميانه و آفريقا | اتاق خبر
کد خبر: 358539
تاریخ انتشار: 22 تیر 1395 - 03:11
تازه‌ترين آمار منتشره از سوي انجمن بين‌المللي حمل‌ونقل هوايي (ياتا) حاكي است، فرودگاه مهرآباد در ميان 50 فرودگاه خاورميانه و قاره آفريقا رتبه نهم در اعزام و پذيرش مسافر را طي سال 2015 كسب كرده است.

اتاق خبر: تازه‌ترين آمار منتشره از سوي انجمن بين‌المللي حمل‌ونقل هوايي (ياتا) حاكي است، فرودگاه مهرآباد در ميان 50 فرودگاه خاورميانه و قاره آفريقا رتبه نهم در اعزام و پذيرش مسافر را طي سال 2015 كسب كرده است. آمار ياتا همچنين نشان مي‌دهد، در سال ۲۰۱۵ ميلادي 3.6ميليارد نفر در جهان با هواپيما جابه‌جا شدند كه 7.2درصد بيشتر از سال ۲۰۱۴ ميلادي بوده است. عملكرد حمل‌ونقل هوايي جهان در بخش بار نيز ۶۰۰۰ميليارد دلار گزارش شده است.  در بررسي ياتا، 7 فرودگاه ايران در رتبه‌بندي ۵۰ فرودگاه خاورميانه و قاره آفريقا از جنبه‌هاي اعزام و پذيرش مسافر، بار و نشست و برخاست هواپيماها مورد بررسي قرار گرفته‌اند. بر اين اساس، در حوزه اعزام و پذيرش فرودگاه مهرآباد با اعزام و پذيرش ۱۳ ميليون و ۵۱۵هزار و ۶۹۳ مسافر در سال ۲۰۱۵ توانست رتبه ۹ را از ميان ۵۰ فرودگاه پرترافيك خاورميانه و قاره آفريقا كسب كند. فرودگاه‌هاي مشهد با اعزام و پذيرش ۸ميليون و ۵۴۵ هزار و ۵۹۸ مسافر و فرودگاه امام خميني (ره) با اعزام و پذيرش ۷ميليون و ۲۴۳هزار و ۱۲۰مسافر به ترتيب در رتبه‌هاي ۱۶ و ۱۸ اين جدول قرار گرفتند.  همچنين در اين فرودگاه‌ها كيش، شيراز، اصفهان، اهواز و تبريز به ترتيب رتبه‌هاي ۳۶، ۳۷، ۴۰، ۴۱ و ۵۰ را به خود اختصاص دادند. فرودگاه‌هاي دوبي، دوحه و جده سه فرودگاه نخست اين فهرست به شمار مي‌آيند. رشد 19 درصدي مسافر در فرودگاه امام(ره)

بر اساس رتبه‌بندي فرودگاه‌هاي خاورميانه و قاره آفريقا به تفكيك درصد رشد اعزام و پذيرش مسافر در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴، فرودگاه امام خميني (ره) با ۱۹درصد رشد در رتبه سوم، فرودگاه شيراز با ۱۱درصد رشد در رتبه ۷، فرودگاه مشهد با ۵درصد رشد در رتبه ۱۲، فرودگاه تبريز با ۳درصد رشد در رتبه ۱۴، فرودگاه‌هاي كيش و اصفهان با يك درصد رشد در رتبه ۱۶، فرودگاه اهواز با رشد صفر در رتبه ۱۷ و فرودگاه مهرآباد با رشد منفي ۲ در رتبه ۱۹ قرار گرفتند.  بر پايه اين آمار فرودگاه‌هاي دوبي، ژوهانسبورگ و دوحه از لحاظ تعداد نشست و برخاست هواپيماها در ۵۰ فرودگاه منطقه خاورميانه و قاره آفريقا طي سال ۲۰۱۵ توانستند جايگاه نخست تا سوم را كسب كنند. فرودگاه مهرآباد نيز با ۱۰۹هزار و ۷۵۰ نشست و برخاست در رتبه نهم اين جدول قرار گرفت.  به گزارش روابط‌عمومي شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران، همچنين در اين آمار فرودگاه‌هاي مشهد با نشست و برخاست ۵۹ هزار و ۴۵۸ فروند هواپيما در رتبه ۲۶، امام خميني (ره) با نشست و برخاست ۵۰هزار و ۴۲۳فروند هواپيما در رتبه ۲۹ قرار گرفتند. فرودگاه‌هاي شيراز با رتبه ۳۹، كيش با رتبه ۴۲، اهواز با رتبه ۴۳، اصفهان با رتبه ۴۶ و تبريز با رتبه ۴۸ شناخته شدند. رشد 16 درصدي پروازهاي فرودگاه امام(ره)

 در رتبه‌بندي فرودگاه‌هاي خاورميانه و قاره آفريقا به تفكيك درصد رشد نشست و برخاست پروازها در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ ، فرودگاه امام خميني (ره) با ۱۶درصد رشد در رتبه دوم، فرودگاه شيراز با ۱۵درصد رشد در سوم، فرودگاه مشهد با ۶ درصد رشد در يازدهم، فرودگاه‌هاي كيش، اهواز، اصفهان با ۳درصد رشد در رتبه چهارم، فرودگاه تبريز با يك درصد رشد در رتبه شانزدهم و فرودگاه مهرآباد با منفي يك درصد رشد در رتبه هجدهم قرار گرفتند.  در رتبه‌بندي ۵۰ فرودگاه خاورميانه و قاره آفريقا به تفكيك ارسال و پذيرش بار و پست در سال ۲۰۱۵، فرودگاه‌هاي امام خميني (ره) با ارسال و پذيرش ۱۳۵هزار و ۱۹۲ تن بار در رتبه پانزدهم، مهرآباد با ارسال و پذيرش ۹۵هزار و ۱۵۷تن بار در رتبه نوزدهم، مشهد با ارسال و پذيرش ۸۱ هزار و ۲۸۵ تن بار در رتبه بيست و يكم، كيش با ارسال و پذيرش ۲۸ هزار و ۹۲۲ تن بار در رتبه بيست و هشتم، شيراز با ارسال و پذيرش ۲۷هزار و ۵۳۷ تن بار در رتبه سي‌ام، اصفهان با ارسال و پذيرش ۲۲ هزار و ۴۱۶ تن بار در رتبه سي و سوم، اهواز با ارسال و پذيرش ۱۹ هزار و ۱۲۸ تن بار در رتبه سي و ششم و تبريز با ارسال و پذيرش ۱۱هزار و ۷۹۹ تن بار در رتبه سي و هفتم قرار گرفتند.  فرودگاه‌هاي دوحه، جده و تونس بالاترين ميزان درصد رشد ارسال و پذيرش بار و پست در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ را به خود اختصاص دادند. فرودگاه امام خميني (ره) با ۱۶درصد رشد در رتبه پنجم، فرودگاه شيراز با ۶ درصد رشد در رتبه دهم، فرودگاه مشهد با ۴ درصد رشد در رتبه دوازدهم، فرودگاه تبريز با يك درصد رشد در رتبه پانزدهم، فرودگاه كيش بدون رشد در رتبه ۱۶، فرودگاه اصفهان با رشد منفي يك درصد در رتبه هفدهم، فرودگاه اهواز با رشد منفي ۲ در رتبه هجدهم و فرودگاه مهرآباد با رشد منفي ۱۰ در رتبه بيست و يكم معرفي شدند. انتقال 3.6 ميليارد نفر در جهان با هواپيما

انجمن بين‌المللي حمل‌ونقل هوايي (ياتا) اعلام كرد: در سال ۲۰۱۵ ميلادي 3.6ميليارد نفر با هواپيما جابه‌جا شدند كه 7.2درصد بيشتر از سال ۲۰۱۴ ميلادي بود. همچنين عملكرد حمل‌ونقل هوايي در بخش بار ۶۰۰۰ ميليارد دلار بود.  به گزارش تسنيم، آخرين جمع‌بندي صورت گرفته توسط انجمن بين‌المللي حمل و نقل هوايي (ياتا)، نشان مي‌دهد، سال گذشته ميلادي شركت‌هاي هواپيمايي به ميزان حدود ٤٨درصد ساكنان كره خاكي يعني 3.6ميليارد نفر مسافر را طي پروازهاي برنامه‌يي جابه‌جا كرده‌اند كه از رشد ٧/٢درصدي يعني افزايش 240ميليون سفر نسبت به سال 2014 برخوردار بوده‌اند.  جابه‌جايي 2/52ميليون تن بار به ارزش ٦هزار ميليارد دلار نيز عملكرد حمل و نقل هوايي در بخش بار است. اين عملكرد موجب پشتيباني از 2700 ميليارد دلار فعاليت اقتصادي و ٦٣ ميليون شغل شده است. جايگاه برتر آسيا در ترابري هوايي

بر اساس گزارش آماري ياتا، شركت‌هاي هواپيمايي آسيا و اقيانوسيه با 10درصد افزايش نسبت به سال قبل 1/2ميليارد نفر را جابه‌جا كردند و بدين‌ترتيب ٣٤درصد سهم بازار جهاني را به خود اختصاص دادند. شركت‌هاي اروپايي با حمل 5/935ميليون نفر و افزايش 7/6درصدي و 2/26درصد سهم از بازار جهاني حمل و نقل هوايي در رتبه دوم قرار گرفتند.  شركت‌هاي هواپيمايي امريكاي شمالي نيز با افزايش 2/5درصدي، 2/883ميليون نفر را جابه‌جا و سهم خود را از بازار به 8/24درصد رساندند. سهم بازار شركت‌هاي هواپيمايي امريكاي جنوبي با 6/267 ميليون نفر مسافر و افزايش 7/4درصدي به 5/7 درصد رسيد و شركت‌هاي هواپيمايي خاورميانه با رشد 1/8درصدي 2/188ميليون نفر مسافر را جابه‌جا كردند و به سهم بازار 3/5درصد دست يافتند. شركت‌هاي آفريقايي نيز با رشد 8/1درصدي و جابه‌جايي 5/79ميليون نفر مسافر و سهم بازار ٢/٢ درصد در انتهاي رتبه‌بندي سهم بازار شركت‌هاي هواپيمايي در سال 2015 قرار گرفتند. شركت هواپيمايي امارات در صدر جهان

بر اساس گزارش تحليلي روند حمل و نقل هوايي كه مستمرا توسط دانشكده هوانوردي «اينك» فرانسه ارائه مي‌شود، رتبه‌بندي بر اساس شاخص مسافر كيلومتر درآمدي (RPK) حاكي است، شركت هواپيمايي امارات به دليل فعاليت بيشتر در مسيرهاي طولاني بين نقاط مختلف دنيا، با رشد حدود ٩ درصدي نسبت به سال 2014 پس از شركت‌هاي هواپيمايي امريكن، دلتا و يونايتد در رتبه چهارم قرار گرفته است. اين در حالي است كه اگر اين رتبه‌بندي صرفا مبتني بر عملكرد در مسيرهاي بين‌المللي انجام مي‌پذيرفت، اين شركت در صدر رتبه‌بندي شركت‌هاي هواپيمايي دنيا قرار مي‌گيرد. هواپيمايي امارات در سال 2015 بالغ بر 3/51 ميليون نفر مسافر و 5/2ميليون تن بار را در مسيرهاي بين‌المللي جابه‌جا كرده است. در اين رتبه‌بندي شركت‌هاي هواپيمايي تركيه، قطر و اتحاد امارات از شركت‌هاي هواپيمايي مهم منطقه ما نيز به ترتيب در جايگاه‌هاي دوازدهم، شانزدهم و هجدهم قرار گرفته‌اند. فرودگاه دوبي در رتبه سوم جهان

فرودگاه بين‌المللي دوبي نيز با بيش از 78ميليون اعزام و پذيرش مسافر در رتبه سوم و فرودگاه آتاتورك استانبول نيز با 61.9ميليون نفر اعزام و پذيرش مسافر در رتبه يازدهم پرترافيك‌ترين فرودگاه‌هاي دنيا قرار گرفته‌اند. ضمن آنكه فرودگاه‌هاي دوحه قطر و ابوظبي امارات نيز به لطف فعاليت شركت‌هاي هواپيمايي قطر و الاتحاد از مركزيت اين دو به ترتيب 31.1 و 23.3 ميليون مسافر را اعزام و پذيرش كرده‌اند.

 

منبع: تعادل

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید