اتاق زير فشار است، از دولت انتقاد نكنيد | اتاق خبر
کد خبر: 360111
تاریخ انتشار: 29 تیر 1395 - 11:32
درخواست جلال‌پور از روساي كميسيون‌هاي اتاق بازرگاني ايران
جلسه روز شنبه شوراي روساي كميسيون‌هاي اتاق بازرگاني كه اين‌بار با حضور رييس اتاق بازرگاني برگزار شد داراي نكات مهمي درباره سياست‌هاي اصلي اين تشكل اصلي كشور بود. جلسه‌يي كه در آن خبرنگاري حضور نداشت و بخش مهمي از صحبت‌هاي جلال‌پور توسط روابط‌عمومي اتاق با

اتاق خبر: جلسه روز شنبه شوراي روساي كميسيون‌هاي اتاق بازرگاني كه اين‌بار با حضور رييس اتاق بازرگاني برگزار شد داراي نكات مهمي درباره سياست‌هاي اصلي اين تشكل اصلي كشور بود. جلسه‌يي كه در آن خبرنگاري حضور نداشت و بخش مهمي از صحبت‌هاي جلال‌پور توسط روابط‌عمومي اتاق بازرگاني سانسور شد.مشاور نبايد دعوا راه بيندازد

بر اساس گزارش روابط‌عمومي اتاق بازرگاني ايران رييس اتاق ايران در تازه‌ترين جلسه روساي كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران با اشاره به آنچه در منطقه و در داخل كشور شاهدش هستيم، تشريح كرد: اين اتفاقات اثرات منفي بر اقتصاد كشور داشته است. در حال حاضر تعدد مسائل اقتصادي و حاشيه‌هاي پررنگ‌تر از متن، در كنار گرفتاري‌هاي برآمده از رفتارهاي جناحي، فضاي تصميم‌گيري و حل مشكلات را سخت‌تر و پيچيده‌تر مي‌كند.

بر اساس اظهارات محسن جلال‌پور، توقع بخش خصوصي بعد از اجراي برجام باز شدن محيط كسب وكار و رونق نسبي بود؛ با اين وجود بعد از گذشت يك‌سال هيچ گره‌گشايي حاصل نشده است.

جلال‌پور حفظ انسجام بين اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران، ارائه كارهاي كارشناسي شده و پرهيز از هرگونه رفتار از سوي اعضا و به ويژه هيات رييسه اتاق ايران كه رنگ و بوي سياسي و جناحي داشته باشد را سه بعد اصلي دغدغه‌هاي امروز پارلمان بخش خصوصي عنوان كرد. وي يادآور شد: در رابطه با حفظ انسجام و هم‌صدايي همين نكته كافي است كه اگر هم‌صدايي و همنوايي بين فعالان اقتصادي وجود نداشته باشد همين ميزان ناچيز حضور و ميدان‌داري بخش خصوصي هم از دست خواهد رفت.

به اعتقاد رييس اتاق ايران فعالان اقتصادي در اين روزها بايد هوشمندانه‌تر از قبل رفتار كنند و اجازه ندهند كه فعاليت‌هاي اتاق ايران اسير حاشيه‌ها شود. جلال‌پور اين ميزان پرده دري‌ها و بي‌محابا حرف زدن‌ها در كشور را بي‌سابقه توصيف كرد و قرباني اصلي آن را اعتمادعمومي و سرمايه انساني دانست.

وي همچنين از فعالان اقتصادي درخواست كرد كه در مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي خود تنها به طرح مشكلات اكتفا نكنند بلكه ارائه راه‌حل درست و منطقي را نيز در دستوركار قرار داده و بيشتر روي اين نكته تاكيد داشته باشند. رييس پارلمان بخش خصوصي در واكنش به برخي پرسش‌ها در خصوص اينكه هيات رييسه اتاق ايران، براي پيگيري مطالبات و درخواست‌هاي اعضاي هيات نمايندگان چه مي‌كنند، گفت: اين روزها نمايندگان اتاق ايران در همه نشست‌هاي كارشناسي، سياست‌گذار و تصميم ساز دولت و مجلس حضور دارند و در انتقال چالش‌هاي موجود بر سر راه فعالان اقتصادي از هيچ تلاشي فروگذار نيستند.

وي يادآور شد: اتاق ايران بر اساس قانون حركت كرده و به عنوان مشاور سه قوه بايد نظرات كارشناسي خود را مطرح و اجرايي شدن آنها را مطالبه و پيگيري كند. هيچ مشاوري در امر مشورت‌دهي نمي‌تواند دعوا راه بيندازد و از حد و حدود‌ها عبور كند و هيات رييسه دوره هشتم، اصل كار خود را بر تعامل و تفاهم قرار داده و از مقابله به جد دوري مي‌كند.

جلال‌پور در خلال سخنان خود نگاهي هم به رعايت اصل شفافيت در اقتصاد و فعاليت‌هاي پارلمان بخش خصوصي داشت. به اعتقاد وي شفافيت مطالبه مردم از دولت و حاكميت بوده و اتاق ايران هم به جد از آن حمايت كرده و امروز همه بخش‌هاي كاري خود را به صورت شفاف دنبال مي‌كند. ناگفته‌هايي از جلسه

با اين وجود اين تمام گفته‌هاي جلال‌پور در اين جلسه نبوده است. سيدمحمد جعفري رييس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني درباره مباحث مطرح شده در اين جلسه گفت: رييس اتاق بازرگاني در اين جلسه تاكيد داشته است كه به سمت اتاق بازرگاني در حال حاضر هجمه‌هاي زيادي است و نبايد اتاق به اين سمت حركت كند كه صحبت‌هاي تندي عليه دولت داشته باشد. به‌گفته رييس كميسيون واردات، جلال‌پور تاكيد داشته است با توجه به اينكه جايگاه اتاق بازرگاني جايگاه مشاور است و به عنوان مشاور 3 قوه عمل مي‌كند دليلي ندارد كه مسوولان اتاق مخصوصا روساي كميسيون‌ها مثل ساير تشكل‌ها تند صحبت كنند بلكه بايد به اظهارنظرهاي كارشناسي بسنده كنند. جلال‌پور در اين جلسه تاكيد داشته است كه فشار روي اتاق زياد است و انتقادهاي اعضاي هيات نمايندگان از دولت در واقع ريختن آب به آسياب كساني است كه نمي‌خواهند، اتاق قدرت داشته باشد.

جعفري همچنين تاكيد كرد كه در اين جلسه به صورت تلويحي از روساي كميسيون‌ها خواسته شد كه اتاق با دولت همزبان باشد و از انتقادهاي تند جلوگيري كنند. وي همچنين خبر از پيشنهاد برگزيدن يك سخنگو به جاي سخنگويي رييس اتاق بازرگاني در اين جلسه را مطرح كرد.  در بخش ديگري از اين جلسه انتقادهايي از جلال‌پور درباره سازمان اتاق بازرگاني و عدم استفاده از كميسيون‌ها در كارهاي اجرايي اتاق مطرح شده است كه در پاسخ به آنها جلال‌پور گفته است كه اين موضوع هيچ‌گاه مرسوم نبوده است و دخالت هيات نمايندگان و روساي كميسيون‌ها در اتاق بازرگاني باعث خواهد شد كه كارها پيش نرود.

 

 هيات رييسه ترسيده است

محسن حاجي‌بابا يكي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران كه در جلسه حضور داشت درباره اتفاقات اين جلسه تاكيد كرد كه نوعي ترس در گفتار اعضاي هيات رييسه در اين جلسه وجود داشت و مشخص نيست چه اتفاقي در پشت پرده باعث تغيير گفتمان رييس و هيات رييسه اتاق بازرگاني شده است.  به گفته حاجي‌بابا خواسته اصلي جلال‌پور اين بود كه اعضاي اتاق با همديگر و دولت جدل نكنند چرا كه هجمه عليه اتاق بسيار زياد است. حاجي‌بابا تاكيد داشت بر خلاف جلسات قبل كه هيات رييسه از بالا و با تحكم با روساي كميسيون‌ها برخورد مي‌كرد اين جلسه برخوردها بسيار عوض شده بود و خواسته اصلي اين بود كه اتاق سر و صداي زيادي نداشته باشد. وي افزود در اين جلسه اعلام شد كه اتاق زير فشارهاي اساسي قرار دارد و تقابل با دولت به زيان ما خواهد بود. كمك اتاق براي كاهش فشارهاي وارده بر دولت

در اين رابطه بهرام شكوري رييس كميسيون معدن اتاق ايران در گفت‌و‌گو با «تعادل» گفت: علت اين صحبت‌ها فشارهايي است كه به دولت وارد شده است و در فضاي فعلي كشور خواسته دولت اين است كه انتقادها سازنده باشد. به گفته شكوري در اين جلسه از اعضا خواسته شد كه با توجه به فضاي سياسي كشور از تنش‌هاي سياسي دور باشند و به جاي پرداختن به فضاي سياسي به مسائل توليدي در كشور كمك كنند.

وي تاكيد داشت: بسياري انتظار دارند كه اتاق بازرگاني با دولت تقابل كند در حالي كه دو نكته اصلي از نظر آنها مغفول مانده است.

نكته اول اين است كه اصولا سهم بخش خصوصي در اقتصاد كم است پس طبيعتا صداي بخش خصوصي نمي‌تواند چندان كارساز باشد. وي نكته دوم را مساله نقش اتاق بازرگاني در اقتصاد خواند و تاكيد كرد برخلاف تصور بسياري ما مشاور 3 قوه از جمله دولت هستيم پس طبيعتا مشاور به خاطر مشكلاتي كه وجود دارد نبايد يقه دولت را بگيرد. وي افزود: بايد مشكلات را در فضاي مشورتي و با ادبياتي صحيح حل كرد و نظر هيات رييسه اين است كه با انتقاد نمي‌توان كارهاي اتاق را سر و سامان داد. ماجراي فيش‌هاي حقوقي و اتاق بازرگاني

در اين جلسه همچنين پدرام سلطاني اعلام كرد كه كشور به خاطر مساله فيش‌هاي حقوقي حساس شده است و مطالبه عمومي كشور اين است كه ميزان حقوق‌ها بر اساس عملكرد مديران باشد و طبيعتا امروز اين فشار روي دولت است اما در آينده نزديك سراغ اتاق نيز خواهند آمد پس لازم است كه شفافيت را در اتاق و بنگاه‌هاي خود آغاز كنيم.

نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران شفافيت و جلب اعتماد از دست رفته مردم را موضوعي مهم دانست و تصريح كرد: بحث داغ فيش‌هاي حقوق طي هفته‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه مردم نسبت به پنهان كاري‌ها حساس شده و مي‌خواهند كه از اين پس با آنها به صورت شفاف و به دور از هر گونه ابهامي رفتار شود.

بر اساس آنچه نايب‌رييس اتاق ايران از آن به عنوان معضل اصلي در بحث فيش‌هاي حقوقي ياد كرد، امروز بي‌كيفيت بودن مديريت‌ها مورد انتقاد مردم قرار گرفته و عدد و رقم مطرح نيست. مديري مي‌تواند اين ميزان درآمد داشته باشد كه با خلاقيت، مهارت و دانش خود در ثروت‌آفريني سهم قابل توجهي داشته باشد و بتواند تحول سازنده‌يي در اقتصاد ايجاد كند.

وي تاكيد كرد: مردم مي‌گويند مدير نالايق نبايد اين ميزان درآمد در ماه داشته باشد. سلطاني افزود: بخش خصوصي و فعالان اقتصادي طرفدار شفافيت هستند چون رقابت عادلانه را طلب مي‌كنند.

 

منبع: تعادل

95103

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید