ادغام اتحادیه های همگن به نفع اصناف تمام می شود | اتاق خبر
کد خبر: 365260
تاریخ انتشار: 26 مرداد 1395 - 03:02
نایب رئیس اتاق اصناف مشکین شهر گفت: ادغام اتحادیه های مشابه و همگن که از سوی هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی به تصویب رسیده، اقدامی مثبت است و اجرای آن به نفع اصناف تمام می شود.

اتاق خبر: بهمن پژوهی درباره ادغام اتحادیه های همگن، مشابه، فاقد بنیه مالی و حدنصاب طبق مصوبه هیات عالی نظارت اظهار داشت: چابک سازی اتحادیه های صنفی در صورتی که معقول و منطقی انجام بپذیرد، به نفع اصناف تمام خواهد شد.

وی با اشاره به این که اتحادیه های صنفی حافظ منافع اصناف هستند، افزود: متاسفانه در شهرستان های کوچک با ۱۰ تا ۱۵ عضو، یک اتحادیه تشکیل شده  که این چنین اتحادیه هایی به دلیل نداشتن توان پرداخت حق عضویت و فاقد حدنصاب کافی، درآمدی ندارند.

نایب رئیس اتاق اصناف مشکین شهر در عین حال اظهار داشت: در شهرستان های کوچکی که پایین تر از یک هزار واحد صنفی دارند، موجودیتِ اتاق اصناف کفایت می کند و نیازی به ایجاد اتحادیه های صنفی نیست.

وی ضمن اعلام موافقت با ادغام اتحادیه هایی دارای اعضای اندک، ادامه داد: هر چقدر اتحادیه های مشابه نزدیک تر به یکدیگر باشند، میزان حق عضویت ها افزایش می یابد و بنیه مالی یک اتحادیه قوی تر می شود.

پژوهی همچنین مبحث تداخل صنفی را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما با تعاریف اشتباه از موضوعات به تداخل های صنفی دامن زدیم به عنوان مثال سال هاست که بر سر موبایل دعواست، از آنجا که یک وسیله صوتی و تصویری است، در اتحادیه صوتی و تصویری جای دادیم در حالی که همین موبایل یک وسیله مخابراتی و ارتباطی هم هست درحالیکه باید یک اتحادیه ای لوازم الکتریکی و الکترونیکی داشته باشیم که فروش قطعات الکتریکی و الکترونیکی را شامل شود. 

منبع: اتاق اصناف

95102

نظرات
ADS
ADS
پربازدید