مراودات خاص رييس دوره هشتم را مشخص كرد | اتاق خبر
کد خبر: 366582
تاریخ انتشار: 31 مرداد 1395 - 23:45
رسول رنجبران مطرح کرد

رسول رنجبران رييس اسبق اتاق بازرگاني اصفهان و كانديداي جريان تحول در اتاق بازرگاني پنجم بود كه با اختلاف 4راي در مقابل علينقي خاموشي شكست خورد. به بهانه انتخابات 14شهريور فرصتي شد كه پاي گفت‌وگوي وي بنشينيم و تحليل وي درباره وضعيت اتاق بازرگاني و رييس جديد آن را از اين عضو باسابقه اتاق بازرگاني جويا شويم. وي در اين مصاحبه اعلام كرد كه هيات نمايندگان فعلي نسبت به دوره‌هاي قبلي بسيار ضعيف شده است و جرياناتي خارج از اتاق براي انتخاب رييس تصميم‌گيري مي‌كنند.

باتوجه به شرايط امروز اتاق رييس بعدي پارلمان بخش خصوصي بايد داراي چه ويژگي‌هايي باشد؟

رييس جديد اتاق بايد برخلاف رييس قبلي در يك مراودات خاص رييس اتاق بازرگاني انتخاب نشود و بايد بتواند براساس توانايي فردي، تجربه و دانشي كه دارد تعيين شود. رييس جديد بايد بتواند در تعاملات چند جانبه ضمن اينكه به‌دنبال منافع بخش خصوصي باشد و با تمامي فعالان بخش خصوصي ارتباطي صحيح داشته باشد با قواي حاكمه و سه‌گانه كشور نيز رابطه خوبي به نفع بخش خصوصي برقرار كند.

رييس جديد بايد بتواند ركود سخت و پيچيده امروز اقتصاد كشور را درك كند و كشتي اتاق را به سر منزل مقصود برساند. اينكه يك نفر راي دارد پاسخگو نيست و بايد حتما كسي را براي رياست انتخاب كرد كه در گذشته نشان داده باشد توانايي مديريت بحران را دارد. بايد قبول كرد شرايط امروز بحراني است و لازم است رييس جديد اتاق به مديريت بحران واقف باشد.

منظورتان از مراودات خاص رييس قبلي چيست؟

مراودات خاص روابطي است كه از بيرون شكل مي‌گيرد. در اين دوره عده‌يي وجود داشتند كه براي رييس كردن كانديداي مد نظر خود تعاملاتي با بخش‌هايي از هيات نمايندگان برقرار كردند و راي جمع كردند تا كانديداي موردنظر آنها رييس شود و اتفاقا در اين موضوع موفق شدند و رييس دوره هشتم را انتخاب كردند.

منظورتان از عامل بيروني دولت است؟

دولت هم بخشي از عوامل بود كه روي موضوع اثرگذار است. دولت هميشه پاي محكمي از اين مراودات است.

در اين يك سال و نيمي كه از هيات نمايندگان گذشته است به نظرتان چه نكته‌يي در هيات‌رييسه مغفول واقع شد؟

اتاق به لحاظ درآمدهاي مالي در وضعيت بسيار مطلوبي قرار دارد و امكانات بسيار زيادي داشته است. از طرف ديگر تعاملات با دولت بسيار خوب بوده است و بايد ديد خروجي چه بوده است. اگر خروجي‌ها همخواني با درآمدها و ابزارهاي در اختيار اتاق بازرگاني داشته باشد عملكرد، عملكرد خوبي است وگرنه قطعا ما نبايد خروجي را قابل‌قبول بدانيم.

شما زماني كانديداي رياست اتاق بازرگاني بوديد و با 4راي در مقابل علينقي خاموشي شكست خورديد. تفاوت آن دوره اتاق با اين دوره در چيست؟

اگر به هيات نمايندگان فعلي جسارت نمي‌شود، كيفيت نمايندگان اتاق بازرگاني در دوره‌هاي گذشته به مراتب بهتر از كيفيت نمايندگان فعلي پارلمان بخش خصوصي است. در دوره‌هاي قبل بيشتر هيات نمايندگان مشكلات را جست‌وجو مي‌كردند ولي اكنون بيشتر تقليد مي‌كنند و نگاه مي‌كنند كه گروه‌ها و جريانات به دنبال چه هستند و آنها نيز پيروي مي‌كنند اما در دوره پنجم كه ما براي رياست كانديد شديم واقعا كيفيت هيات نمايندگان بالاتر بود و بسياري از مسائل بررسي دقيق مي‌كردند و مسائل را كارشناسانه بررسي مي‌كردند اما اكنون بيشتر از يك جريان غالب تقليد مي‌كنند و براساس تقليد اظهارنظر مي‌كنند.

اين موضوع تفاوت زيادي را ايجاد مي‌كند و اين تفاوت در خروجي‌ها مشخص است. اگر خروجي دوره‌هاي قبلي اتاق را باتوجه به بضاعت اندك بخش خصوصي در آن دوره‌ها ببينيد متوجه مي‌شويد كه چه تفاوت زيادي در اتاق بازرگاني به وجود آمده است و چقدر هيات نمايندگان ضعيف شده است. خروجي اتاق‌ها در آن دوران به مراتب بهتر بود.

علت تضعيف اتاق در دوره فعلي چيست؟

يكي از علل اساسي اين است كه ما اجازه نمي‌دهيم اتاق خودش باشد. اگر اعضا براساس توانمندي‌هاي دروني تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كند بهتر مي‌تواند نقش ايفا كند.

پيش‌بيني شما از اين انتخابات چيست؟ رييس براساس راي خود انتخاب مي‌شود يا براساس قدرت لابي تهران يا شوراي روسا انتخاب خواهد شد؟

تا اينجا نشان داده شده است كه لابي‌هاي گسترده‌يي شكل گرفته است و اين لابي‌ها به نفع بخش خصوصي و اتاق نيست. بايد در فضايي آرام آدم‌هاي صاحب انديشه و فكر خود و برنامه‌هاي خود را عرضه كند. آن برنامه‌ها بايد با گذشته افراد تطبيق داده شود و بر اين اساس به گزينه اصلح راي داده شود. اما امروز سمت و سو اين نيست و جريان‌سازي به نفع كانديداهاي خاص است.

منبع: تعادل

نظرات
ADS
ADS
پربازدید