جلال‌پور تمام كارها را به تنهايي انجام مي‌داد | اتاق خبر
کد خبر: 366629
تاریخ انتشار: 1 شهریور 1395 - 11:42
رييس اتاق بازرگاني اصفهان مطرح كرد
جنجال نمايندگان بخش خصوصي بر سر رييس جديد اتاق بازرگاني از زماني شروع شد كه محسن جلال‌پور به دليل حال وخيمش از رياست اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران استعفا داد.

اتاق خبر: جنجال نمايندگان بخش خصوصي بر سر رييس جديد اتاق بازرگاني از زماني شروع شد كه محسن جلال‌پور به دليل حال وخيمش از رياست اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران استعفا داد و اين روند كناره‌گيري وي باعث شد تا فعالان اقتصادي اين اتاق در برابر سوال‌هاي خبرنگاران مات و مبهوت بمانند. روز گذشته محسن جلال‌پور رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران براي آخرين بار در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران حضور يافت تا از دردهاي چهارصد روزه خود بگويد روز گذشته جلال‌پور در نهايت به يك جمله اكتفا كرد و آن اين بود كه «نمايندگان بخش خصوصي ايران به رييس جديد اعتماد كنيد.» اكنون گفته مي‌شود كه انتخابات پارلمان اتاق ايران 14 شهريور خاتمه مي‌يابد و دراين ميان نيز نام عبدالوهاب سهل‌آبادي به عنوان گزينه نايب‌رييسي مطرح است. عبدالوهاب سهل‌آبادي كه رياست اتاق بازرگاني اصفهان را برعهده دارد درباره ويژگي‌هاي جديد رييس اتاق بازگاني ايران مي‌گويد: «غيردولتي بودن و اعتقاد به كارگروهي يكي از ويژگي‌هاي رييس جديد است.» در زيلر ماحصل گفت وگو با اين فعال تشكلي مي‌خوانيد:

روز گذشته و در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران ما شاهد حضور محسن جلال‌پور رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران بوديم. در اين نشست جلال‌پور به كارنامه خود در طول مدت فعاليت اشاره كرد. حال شما به عنوان رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن اصفهان عملكرد وي را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

در طول مدت سكانداري آقاي جلال‌پور ما شاهد اتفاق‌هاي خوب سياسي از جمله رقم خوردن برجام بوديم و به اين واسطه هيات‌هاي خارجي زيادي به كشورمان سفر كردند و با صاحبان بخش خصوصي كشورمان ديده و بازديد داشتند و البته اين ديد و بازديدها هم به نوعي منجربه رقم خوردن برخي تفاهمنامه‌ها و ورود برخي سرمايه‌گذاران خارجي شد كه اميدواريم با رفتن آقاي جلال‌پور اين نوع ارتباطات در زمان اجراي برجام حفظ و توسط تيم جديد اتاق بازرگاني پيگيري شود. به هرحال در زمان جلال‌پور اقتصاد كشورمان وضعيت نابساماني را طي مي‌كرد و هرچند كه اين روال نيز هم‌اكنون در بخش‌هاي توليدي همچنان پابرجاست. يكي از ويژگي‌هاي آقاي جلال‌پور اين بود كه در طول مدت سكانداريش در اتاق بازرگاني ايران تمام كارها را به تنهايي انجام مي‌داد و همين موضوع نيز منجربه ضعف جسماني او شد. ‌اي‌كاش وي در زمان سكانداريش برخي كارها را به اعضاي هيات نمايندگان مي‌سپرد تا چنين مشكلاتي گريبانگيرش نمي‌شد. به هر حال، در اختيار گرفتن اتاق بزرگي همچون صنايع، معادن، بازرگاني و كشاورزي كار دشواري است و اين‌بار مسووليت سنگين بايد در اختيار نواب رييس و هيات نمايندگان و ديگر كارشناسان اتاق نيز قرار گيرد.

باتوجه به كناره‌گيري محسن جلال‌پور، ويژگي‌هاي رييس جديد اتاق بازرگاني، صنايع و معادن چه بايد باشد؟

يكي از ويژگي‌هاي رييس جديد اين است كه غيردولتي باشد و علاوه برآن معتقد به كارگروهي باشد. به عبارت ديگر؛ رييس جديد اتاق بازرگاني بايد پل ارتباطي دولت و بخش خصوصي را فراهم كند. درحال حاضر بدنه اتاق بازرگاني متشكل از هيات نمايندگان باسواد و خبره و آشنا به مسائل روز اقتصاد است و بنابراين بايد از تجربه اين افراد در اتاق بازرگاني ايران استفاده كرد. يكي از نقدهايي كه به عملكرد اتاق بازرگاني وارد است بحث روزمرگي بودن آن است كه در اين بازه زماني اتاق بايد از اين نوع روند خود بيرون ‌آيد. درواقع، ما به عنوان نمايندگان بخش خصوصي كشور از فربه بودن دولت گله و شكايت‌هايي داريم و اين موضوع درحالي است كه اتاق بازرگاني نيز دچار اين ويژگي شده. بنابراين يكي از اقدامات اساسي رييس جديد اتاق بازرگاني پيش‌روي و گام برداشتن در راستاي چابك‌سازي اتاق است.

همانطور كه شما در صحبت‌هاي بالا اشاره كرديد، اتاق مجموعه‌يي از فعاليت‌هاي صنعتي، معدني، كشاورزي و بازرگاني است. باوجود پيگيري چنين مسائلي رييس جديد اتاق بايد نگاه خود را به كدام حوزه معطوف كند؟

 رييس جديد اتاق بايد توليدمحور باشد. يعني سكاندار جديد بايد موتور محركه اقتصاد (صنعت) را مورد توجه خود قرار دهد. امسال نيز به نام اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل مزين شده بنابراين توجه به حوزه توليد صادرات محور علاوه براينكه يكي از خواسته دولتمردان است به عنوان خواسته اصلي نمايندگان بخش خصوصي نيز مطرح است كه اميدواريم يكي ديگر از ويژگي‌هاي رييس جديد پيگيري امور توليد باشد.

شما هميشه براين باوريد كه بايد به جوانان هم درعرصه تصميم‌گيري ميدان داد. در زمينه ورود جوانان به بخش‌هاي اجرايي كشور چه ميزان ميدان داده شده است؟

 همانطور كه خود شما هم اشاره كرديد اين روزها بايد از افكار جوان‌تر‌ها هم در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي كار گرفت. به هرحال، جوان‌ها هم بايد در كنار افراد باتجربه قرار گيرند تا با انتقال تجربه شاهد وضعيت رو به بهبود اقتصاد كشورمان باشيم. چنين رويه‌يي را ما در اتاق بازرگاني اصفهان به‌كارگرفته‌ايم و خوشبختانه دراين زمينه نيز ما شاهد تجربه‌هاي موفقي هم بوده‌ايم.

شما يكي از ويژگي‌هاي رييس جديد اتاق بازرگاني ايران را توجه وي به بخش توليد توصيف كرديد. اين صحبت شما به معني آن است كه محسن جلال‌پور به موضوع‌هاي روز بخش توليد بي‌اهميت بوده است؟

بنده نگفتم كه در رياست محسن جلال‌پور به بخش توليد توجهي نشده بلكه منظور بنده از ا ين صحبت‌ها اين است كه باتوجه به رقم خوردن دوران برجام بايد توجه‌ها به بخش توليد صادرات محور بيشتر شود و اين موضوع عزم ملي را مي طلبد و همه بايد در اين راستا تلاش مضاعف كنيم.

متاسفانه رتبه كسب‌وكار ما در بخش‌هاي بين‌المللي در قعر جدول قرار دارد و ما بايد به عنوان نماينده ايران و فعالان و مجريان اقتصادي كوشش كنيم تا رتبه بين‌المللي فضاي كسب‌وكار كشورمان را ارتقا دهيم؛ چراكه در زمان برجام ما شاهد ورود هيات‌هاي اقتصادي، تجاري به كشور هستيم و اكنون براي رشد بخش اقتصاد آن هم به ميزان 8درصد بايد تلاش شود تا ورود سرمايه‌گذاري خارجي در كشورمان كليد خورد. انشاءالله در اين دور رييس پارلمان بتواند نقشي در هيات دولت هم داشته باشد.

شما بارها در مصاحبه‌هاي مطبوعاتي گفته‌ايد كه اتاق بازرگاني جايگاه دولتمردان نيست اما اكنون به ارتباط رييس پارلمان و هيات دولت اشاره مي‌كنيد...

 منظور بنده اين است كه رييس جديد بتواند با راهيابي به هيات دولت مطالبات نمايندگان بخش خصوصي كشور را پيگيري كند. درواقع، بايد از جايگاه نمايندگان بخش خصوصي و عملكرد و تصميم‌گيري آنها در بخش‌هاي اجرايي كشور دفاع شود كه اين موضوع به ارتباط مناسب رييس جديد اتاق و دولتمردان باز مي‌گردد.

چندي پيش گمانه‌زني‌هايي مبني‌براينكه قرار است عبدالوهاب سهل‌آبادي به عنوان يكي از گزينه‌هاي نواب رييس ورود پيداكند. اين نوع بحث‌ها را تاييد مي‌كنيد يا خير؟

 انشاءالله چند روز ديگر كانديداها مشخص خواهند شد. البته ناگفته نماند كه تا چندي پيش همين افراد بنده را به عنوان گزينه رييس جديد اتاق مطرح كرده بودند و مي‌گفتند كه سهل‌آبادي به عنوان رييس جديد اتاق كانديدا خواهد شد و باز جاي شكر است كه شما سخن از نايب‌رييسي به ميان آورديد.

منبع: تعادل

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید