اصلی‌ترین هدف عدالت جنسیتی، برقراری عدالت میان زنان و مردان است | اتاق خبر
کد خبر: 370075
تاریخ انتشار: 20 شهریور 1395 - 05:30
دبیر کارگروه مشارکت‌ سیاسی- اجتماعی معاونت امور زنان:
دبیر کارگروه مشارکت‌ سیاسی- اجتماعی معاونت امور زنان اصلی‌ترین هدف عدالت جنسیتی را دستیابی به عدالت میان زنان و مردان برای تضمین رسیدن به توسعه پایدار مطرح کرد و گفت: این مقوله درحوزه های اجرایی به سبب اختلاط درفرهنگ‌ها و پالایش نکردن مبانی آن،با چالش‌های

اتاق خبر: کبری روشنفکر  افزود: عدالت جنسیتی نیازمند تبیینی درست درعرصه گرایش‌ها ونگرش‌های متکی بر فرهنگ بومی واسلامی است به ویژه آنکه استحکام نهاد خانواده از اساسی ترین اهداف قانونگذار اسلامی محسوب می‌شود.

مدیرگروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: عدالت جنسیتی، موضوع مهمی است که به واسطه آن می توان درجهت ایجاد دموکراسی درجامعه گام برداشت.

وی با بیان اینکه عدالت جنسیتی از اهمیت زیادی برخوردار است، اظهارکرد: پیگیری موضوع عدالت جنسیتی به منظور تعیین جایگزین برای آن، علمی نیست و دربحث توسعه انسانی نیزنمی‌توان به نتیجه رسید.

دبیر کارگروه مشارکت‌ سیاسی- اجتماعی معاونت امور زنان تصریح کرد: تمامی انسانها بدون هیچگونه تمایزی، ازحق برابری در برابر قانون برخوردار هستند و نباید درهیچ زمینه بایکدیگرتبعیض داشته باشند و براین پایه برابری می‌توانند درتوسعه کشور نقش اساسی داشته باشند.

روشنفکر با بیان اینکه توسعه و پیشرفت روزافزون جهان سبب شد تا همگی شاهد تلاش برای ایجاد زندگی بهتر با هدف برقراری عدالت در زمینه‌های جنسیت، نژاد،طبقه ومذهب باشند، گفت: عدالت جنسیتی دراین میان ازجمله موضوع‌های مهم واساسی درجهان کنونی است که بامشارکت برابر زنان بامردان درتمامی عرصه ها،رعایت حقوق انسانی زنان و کاهش تبعیض‌های جنسیتی درحوزه های مختلف به وقوع می پیوندد.

وی افزود: بعضی الفاظ در مورد عدالت جنسیتی حساسیت‌زا و بین افراد جامعه شبهه ایجاد کرده است. طی سال‌های گذشته برخی از واژگان عدالت به اشتباه ترجمه و همین امر موجب شده که دیگران با این واژه مشکل داشته باشند، درحالی که بامحتوای آن مشکلی ندارند اما به سبب ترجمه اشتباه واژگان دچارسوءتفاهم شده‌اند. درحال حاضر مشکل اکثریت افراد جامعه مربوط به الفاظ درخصوص عدالت جنسیتی است.

روشنفکر در ادامه گفت: تعریف ما از عدالت جنسیتی همان تعریف اسلام، حکومت علوی و حکومت نبوی است و همانطور که همه بشریت به آن واقف هستند بحث عدالت، آرمان همه انبیاء و افرادی بوده که داعیه‌دار تحول در جامعه بودنده‌اند بنابراین عدالت جنسیتی یک شاخه از عدالت است که نباید تحث تاثیر الفاظ غلط  با آرمانها و مفاهیمی که طبق دستورات اسلام است، مخالفت کنیم.

وی افزود: اگر قرار است که مفاهیم اسلام را محقق کنیم باید به تمامی دستورات این دین مبین عمل کنیم و فقط به برداشت‌های شخصی افراد اکتفا نکنیم. همانطورکه پیامبراسلام (ص) تبعیض مثبت نسبت به زنان را پیاده سازی و در این راستا دخترشان – حضرت فاطمه زهرا (س)-  را به عنوان یک انسان نمونه معرفی کردند و بدینوسیله به جایگاه ویژه زن تاکید داشتند که حتی فراتر از عدالت بود.

روشنفکر با بیان اینکه هرعملکردی مربوط به مقتضیات زمان خودش است، اظهارکرد: باید براساس زمان قوانین را تدوین کرد و در این راستا رسوم جاهلی و قوانینی که دید جاهلانه نسبت به امور دارند را  کنار زد و از این طریق اسلام را ازحاشیه وارد متن کرد.

وی مسوولیت قانونگذاران را در زمینه برقراری عدالت جنسیتی امری مهم دانست و اظهارکرد: با انجام دادن کارهای زیرساختی می‌توان عدالت جنسیتی را درجامعه برقرارکرد تابدینوسیله تمامی افراد اعم از زن و  مرد  در امور فرهنگی،سیاسی و اقتصادی مشارکت داشته باشند.

مدیرگروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس اظهارکرد: برای اینکه در جامعه تعادل برقرارشود، باید قوانین دست وپاگیر مورد بازبینی قرارگیرد، باتوجه به زمان و مکان قوانین جدید وضع شود. برای اینکه زنان و دختران جامعه هم راستای مردان از تمامی حقوق فرهنگی، مشارکتهای سیاسی، اقتصادی به طور یکسان و لازم برخوردار شوند، زن و مرد به موضوع عدالت جنسیتی بصورت جداگانه نگاه نکنند و قانونگذار مکلف است در این حوزه نسبت به حال و آینده آنان با جدیت لازم پیگیر امور باشد.

روشنفکر در پایان تاکید کرد: جامعه بدون وجود سرمایه زنان نمی تواند به توسعه دلخواه دست پیدا کند.

منبع: ایسنا

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید