تغييرات تشكلي با نظر تشكل‌ها باشد | اتاق خبر
کد خبر: 385994
تاریخ انتشار: 9 دی 1395 - 09:51
حمیدرضا صالحی
حميدرضا صالحي دبيركل فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته ايران

اتاق بازرگاني داراي ركن‌هاي مختلفي است كه يكي از مهم‌ترين اين ركن‌ها تشكل‌ها محسوب مي‌شود. اين ركن اما با بقيه ركن‌ها متفاوت است چراكه به صورت مستقيم با شركت‌ها در ارتباط است و حلقه واسط ميان اتاق و شركت‌ها محسوب مي‌شود. هر چند عضوگيري در استان‌ها هم صورت مي‌گيرد اما نقش تشكل‌ها در اين ميان بسيار اهميت دارد و صداي مطالبه‌گري تشكل‌ها مي‌تواند بسياري از مسائل را حل كند. از سوي ديگر بخش مهمي از درآمدهاي اتاق نيز مرهون يك در هزاري است كه به خاطر تشكل‌ها به اتاق پرداخت شد. در چنين شرايطي اگر بخواهيم هر گونه تغييري در ساختار معاونت تشكل‌ها به عنوان سازماني كه قرار است تسهيل‌گر امور تشكل‌ها باشد، انجام گيرد طبيعتا نياز است كه از تشكل‌ها نظرخواهي شود و اصولا حفظ استقلال چنين معاونتي بسيار اهميت دارد. بحث‌هايي همچون ادغام اين معاونت مي‌تواند باعث آسيب به تشكل‌ها شود. در اهميت تشكل‌ها همين بس كه زماني حتي كميسيوني به نام تشكل‌ها وجود داشت تا اعضاي تشكلي دور يك ميز به انتقال تجربه و افزايش ضريب نفوذ تشكلي بپردازند. همه اينها نشان از اهميت تشكل‌ها در اتاق است. از سوي ديگر اتاق نيز در اين دوره كارهاي خوبي صورت داده است. افزايش بودجه كمك به تشكل‌ها در قالب تقويت تشكل‌ها پديده ميمون و مباركي بود كه رخ داد. در دو ماهه گذشته نيز شاهد كارهاي مثبتي بوديم كه ازجمله آنها مي‌توان به جلسات بسيار مثبت ميان تشكل‌ها و رييس اتاق اشاره كرد. اين جلسات كه به همت معاونت تشكل‌ها برگزار شد، خبر از نگاه مثبت رييس به تشكل‌ها مي‌دهد. حال اگر مي‌خواهيم اين تشكل‌ها تقويت شوند بايد ضمن تاكيد بر مساله چابك‌سازي، استقلال ساختار معاونت تشكل‌ها حفظ و قبل از هر تغييري در اين بخش نظر تشكل‌ها پرسيده شود.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید