Performancing Metrics

معاون مرکز آمار: همه داده ها بهبود وضع اشتغال را تایید می کند | اتاق خبر
کد خبر: 392703
تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1396 - 18:55
همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی برای حمایت از تولید و اشتغال
معاون مرکز آمار ایران گفت: همه آمارها درباره افزایش نرخ مشارکت اقتصادی مردان دارای بیش از 30سال، رشد نرخ مشارکت زنان و... بهبود وضع اشتغال را در کشور تایید می کند.
 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایرنا، «علیرضا زاهدیان» امروز (سه شنبه) در نشست خبری برای ارایه آمارهای اشتغال در مرکز آمار ایران، افزود: مقایسه آمارهای فصلی و حتی سالیانه بیکاری نمی تواند گویای وضعیت اشتغال باشد. نرخ اشتغال را باید دوره ای مقایسه کرد.

وی توضیح داد: تاکنون 48 بار نرخ بیکاری اعلام شده که در 28 بار افزایش و در 20 بار کاهش یافته است.

زاهدیان تاکید کرد مرکز آمار ایران هیچگونه دخل و تصرفی در آمارها ندارد و آنچه در جامعه و بازار کار کشور رخ می دهد با محاسبه علمی بیان می کند.

وی گفت: در سال 1384 نرخ مشارکت اقتصادی کشور 41 درصد بود که در سال های 1390 و 1391 به ترتیب به 36.9 و 37.7درصد کاهش یافت.

این مسوول ادامه داد: پارسال نرخ مشارکت اقتصادی به 40.4 درصد رسید که این افزایش نسبت به سال های گذشته از بهبود وضعیت اشتغال در کشور نشان دارد.

** نرخ مشارکت اقتصادی
معاون مرکز آمار ایران گفت: در سال 1384 نرخ مشارکت اقتصادی مردان 64.7 درصد بود که در سال 1390 به 60.7 درصد رسید. این نرخ پارسال به 63.2 درصد افزایش یافت.

زاهدیان از سیر صعودی نرخ مشارکت اقتصادی زنان خبر داد و افزود: نرخ مشارکت اقتصادی زنان در گروه سنی 25 تا29ساله از 20درصد در سال 1393 به 25درصد در سال 1395 رسید.

وی درباره نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت دارای بیش از 65سال گفت: این نرخ از 23درصد به 12درصد تقلیل یافته که نکته مثبتی است زیرا نشان می دهد جمعیت سالخورده که پیش از این مجبور به کار بودند امروز به هر دلیلی از بازار کار خارج شده اند.

به گفته وی، در سال 1384 یک میلیون و 680هزار نفر از جمعیت بالای 65سال در بازار کار شاغل بودند که این میزان در سال 1395 به 500 هزار نفر تقلیل یافت و اینکه افراد سالخورده مجبور نباشند کار کنند علامت خوبی است.

معاون مرکز آمار ایران اضافه کرد: همچنین در این مدت نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15تا19ساله از 22درصد به 12درصد تقلیل یافته که باز هم آمار خوبی از بازار کار کشور است.

به گفته زاهدیان،شاغلان در گروه سنی یاد شده از یک میلیون و 680هزار نفر به 508هزار نفر رسیده است.

این مسوول توضیح داد: نرخ مشارکت جمعیت 20تا24سال کاهشی بود و سپس روند افزایشی یافت که دلیل آن تغییر ظرفیت دانشگاه هاست. همچنین بخشی از گروه سنی 25تا29 ساله به سبب تحصیلات تکمیلی از بازار کار خارج شده اند.

وی گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در گروه سنی دارای بیش از 30سال افزایش یافته که نشانه مثبتی از وضعیت بازار کار است.

زاهدیان اضافه کرد: در سال 1384 نرخ مشارکت اقتصادی مردان دارای بیش از 30سال بیش از 90درصد بود که در سال 1395 به 94.2درصد رسید.

بین سال های 1384 تا 1395 در مورد گروه سنی 25تا29ساله زنان نیز نرخ مشارکت از 20 به 25درصد افزایش یافت.

به گفته وی، نرخ مشارکت در سن کار به 57درصد رسیده است که آمار خوبی به شمار می رود.

وی گفت: به طور معمول مردم تا 55سالگی بتدریج از بازار کار خارج می شوند زیرا به سطحی از درآمد می رسند که دیگر به حضور در بازار کار نیاز ندارند.

به گفته وی، سن خروج زنان از بازار کار ایران به 35تا 40 سالگی رسیده است.

** آمار بخش های اقتصادی
معاون مرکز آمار ایران درباره بخش های مختلف اقتصادی گفت: در سال 1384 شمار شاغلان بخش صنعت 6میلیون و 890 هزار نفر بود که پارسال به هفت میلیون و 200 هزار نفر رسید.

وی افزود: شاغلان بخش ساختمان از 2میلیون و 142هزار نفر در سال 1384 به سه میلیون و 100 هزار نفر در سال 1391 رسید. این میزان در سال 1392 سه میلیون و 300 هزار نفر شد که پارسال به 2میلیون و 968هزار نفر تقلیل یافت.

این مسوول شمار شاغلان بخش خدمات در سال 1384 را 9میلیون و 257هزار نفر عنوان کرد که این در سال 95 به 11 میلیون و 300 هزار نفر فزونی یافت.

زاهدیان در مورد بخش کشاورزی گفت: سال 1392 شمار شاغلان بخش کشاورزی کاهش یافت اما در سال 1394 و 1395 با رشد شاغلان بخش کشاورزی روبرو شدیم.

**نرخ بیکاری
معاون مرکز آمار ایران گفت: سال 1384 نرخ بیکاری 11.5درصد بود و در سال 1389 به 13.5درصد افزایش یافت. این نرخ پارسال به 12.4درصد رسید.

به گفته وی، نرخ بیکاری مردان در سال های 1392، 1393 و 1394 کمتر از 10درصد بود. نرخ بیکاری زنان نیز در سال 1391 برابر با 19.7 بود که پارسال به 20.7درصد افزایش یافت.

وی تاکید کرد تقاضای کار از سوی زنان افزایش یافته و بالا رفتن نرخ بیکاری نیز به همین دلیل است.

**جمعیت غیرفعال
معاون مرکز آمار ایران گفت: جمعیت غیر فعال شامل زنان خانه دار، محصل و افراد دارای درآمد اما بدون کار است.

به گفته وی، جمعیت زنان خانه دار کم شد. این کاهش نشان می دهد توجه زنان به بازار کار افزایش یافته است.

وی افزود: محصلان رتبه دوم را بعد از زنان خانه دار در جمعیت غیرفعال دارند که از 12میلیون نفر در سال 1384 به 11میلیون و 500 هزار نفر در سال 1395 تقلیل یافت. این کاهش نشان می دهد جمعیت دانش آموز زیر 20سال در حال کاهش است.

زاهدیان سومین گروه از جمعیت غیر فعال را جمعیت دارای درآمد بدون کار عنوان کرد و گفت: جمعیت این گروه در سال 1387 یک میلیون و 968هزار نفر بود که در سال 1395 به چهار میلیون و 800 هزار نفر رسید.

به گفته وی، زنان دارای تحصیلات ابتدایی به دنبال یافتن شغل نیستند و جمعیت زنان محصل در مقطع کارشناسی در حال افزایش است.

وی گفت: بررسی ها نشان می دهد افرادی که به دنبال یافتن شغل نیستند، تحصیل می کنند یا دارای درآمد بدون کار هستند یا از انجام کار ناتوانند.

زاهدیان گفت: ورودی به دانشگاه همچنان رو به فزونی است. در سال های 1390 تا 1393 این میزان زیاد شد. در سال 1394 برای نخستین بار ورودی به مقطع کارشناسی کاهش یافت که چهار سال دیگر اثر آن بر بازار کار نمایان می شود.

وی افزود: جمعیت محصل در مقطع تحصیلی کارشناسی ازشد از 111هزار نفر در سال 1390 به 250 هزار نفر در سال 1394 رسید و جمعیت کل دانشجویان از چهار میلیون و 100 هزار نفر به چهار میلیون و 800 هزار نفر افزایش یافت.

**تاثیر رشد اقتصادی در نرخ مشارکت
معاون مرکز آمار ایران گفت: بررسی رشد اقتصادی در20 کشور نشان می دهد همزمان با کاهش نرخ رشد اقتصادی، نرخ مشارکت اقتصادی نیز تقلیل می یابد. در سال 2008 میلادی که کشورها دچار رکود اقتصادی شدند این عامل روی نرخ بیکاری آنها تاثیر گذاشت.

به گفته وی، در هیچ کشوری کاهش نرخ رکود با بیکاری همزمان نبوده است؛ بلکه رکود رخ می دهد و بیکاری بتدریج افزایش می یابد.

 آخرین سرشماری نفوس و مسکن پارسال (1395) در کشور اجرا شد.

مرکز آمار ایران به غیر از سرشماری که هر پنج یا 10سال در کشور انجام می دهد به طور فصلی آمارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را جمع آوری می کند.

هر فصل اطلاعات بازار کار کشور با 50پرسش از 60هزار خانوار نمونه که از طریق علمی محاسبه شده اند، سنجیده می شود .

مرکز آمار ایران نهادی علمی است که بر اساس ساز و کارهای پژوهشی به جمع آوری اطلاعات و آمار مبادرت می کند.

انتهای پیام/

نظرات
ADS
ADS
پربازدید