Performancing Metrics

انتخاب شورای روسا آسان تر شد | اتاق خبر
کد خبر: 428279
تاریخ انتشار: 23 خرداد 1398 - 18:42

طبق یک روال مرسوم در اتاق بازرگانی در دوره های گذشته شورای روسای اتاق های بازرگانی برای انتخاب هیأت رئیسه از بین کاندیداهای شهرستان ها تعدادی را انتخاب و منتخبین شورا در صحن هیأت نمایندگان اتاق ایران برای کسب کرسی کاندیدا می شدند. در دوره نهم بیش از 20 کاندیدا از استان های مختلف اعلام آمادگی کردند و این مسئله نتیجه گری شورای روسا را مشکل کرده بود. بر همین اساس در جلسه ای بین اکثریت کاندیداها به منظور جلوگیری از اختلاف و تفرق آرا 14 کاندیدا از استان های مختلف به نفع آقایان جمال رازقی جهرمی از استان فارس، حسین معروف از استان بوشهر و محسن ضرابی از استان کرمان انصراف دادند و در نتیجه مقرر شد در جلسه روز شنبه 25 خرداد شورای روسا این 3 نفر کاندیدای سمت های مختلف هیأت رئیسه شوند. پیش بینی می شود در این جلسه هفت نفر برای سمت های نایب رئیسی، منشی و خزانه دار که به عنوان سهمیه شهرستان ها در نظر گرفته شده است کاندیدا شوند.

انصراف 14 نفر از کاندیداها به نفع این 3 نفر این نوید را می دهد که شورای روسا در انتخاب گزینه نهایی بهتر و زودتر به نتیجه برسد. بر اساس توافق انجام شده ریاست اتاق نیز جزو سهمیه شهرستان ها است و پیش بینی می شود که 2 نفر از نمایندگان برای ریاست کاندیدا شوند. بر اساس توافقات ریاست، یک نایب رئیسی، خزانه داری و منشی سهمیه شهرستان ها و سه نایب رئیسی سهمیه استان تهران است و گفته می شود کسانی که مورد تأیید شورای روسای اتاق های کشور قرار گیرند شانس بیشتری برای حضور در هیأت رئیسه خواهند داشت. استان ها در تلاش هستند تا به انسجام لازم در روزهای آتی برسند و انصراف این اکثریت می تواند شانس کاندیداها را بیشتر کند و انتخاب در شورای روسا شانس در روز رای گیری هیأت نمایندگان را بیشتر خواهد کرد.

بر همین اساس به نمایندگی از این 14 کاندیدا محسن ضرابی، حسین معروف و جمال رازقی جهرمی در جلسه شورای روسا شرکت خواهند کرد تا شانس خود را برای گرفتن کرسی های هیأت رئیسه به آزمایش گذارند.

این تصمیم کاندیداها به جهت جلوگیری از تفرق آرا بوده و جلسه شورای روسا روز شنبه برگزار خواهد شد.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید