دستورالعمل وظایف و اختیارات بورس و فرابورس در مورد کارگزاران اصلاح شد | اتاق خبر
کد خبر: 60112
تاریخ انتشار: 13 اردیبهشت 1393 - 10:01
   
هیات مدیره سازمان بورس در اجرای مفاد بند 6 ماده (1) و (35) قانون بازار اوراق بهادار و به منظور تعیین وظای شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، دستورالعملکارگزاری‌های عضو را اصلاح و ابلاغ کرد.
خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)- هیات مدیره سازمان بورس در جهت اجرای مفاد بند 6 مادة (1) و مادة (35) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 و به منظور تعیین وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران در خصوص کارگزاری‌های عضو خود، دستورالعمل فوق را اصلاح و ابلاغ کرد. در این دستورالعمل آمده است: ظرف هفت روز کاری پس از پایان مهلتی که برای کارگزاران به منظور ارسال آخرین گزارش­های مربوط به هر ماه تعیین شده است، بورس تهران یا فرابورس ایران ، فرم کنترل مدارک ماهانة کارگزاری‌ را برای هر کارگزاری تکمیل می‌نماید و درصورت مشاهده هرگونه نقص، موضوع را ظرف سه روزکاری کتباً به کارگزاری مربوطه اطلاع می‌دهد. وجود هرگونه نقص در گزارش‌های مذکور براساس این فرم، به منزله عدم دریافت گزارش توسط بورس تهران یا فرابورس ایران است. در عین حال،  در صورتی‌که کارگزار در طول یک سال بیش از یک‌بار در ارسال گزارش‌های موضوع این ماده، مهلت‌های تعیین شده در مقررات مربوطه را رعایت ننماید یا در ارسال گزارش­های مربوط به هر ماه بیش از 15 روز تأخیر داشته باشد؛ بورس تهران یا فرابورس ایران موظف است موضوع را به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاری‌ها و مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس گزارش کند. درصورتی‌که گزارش‌های ماهانه دریافتی دارای نقص نباشد، بورس تهران یا فرابورس ایران حداکثر ظرف 20 روز پس از دریافت این گزارش‌ها، فرم بررسی ماهانه کارگزاری را برای هر کارگزاری تکمیل و در صورتی‌که پاسخ به هر یک از سؤالات فرم مذکور نشان­دهنده نقض مقررات توسط کارگزاری باشد، توضیح کارگزاری را ظرف هفت روز پس از اتمام مهلت تکمیل این فرم، دریافت و در صورت قانع‌کننده نبودن توضیحات کارگزاری، ظرف سه روزکاری بعد به همراه نظرات خود به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاری‌ها و مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس ارسال می‌‌نماید. عدم دریافت یا عدم ارائه توضیحات کارگزاری مانع از ارسال این گزارش به مراجع مذکور نخواهد بود. بر اساس این دستورالعمل، سازمان بورس قبل از آغاز هر سال، برنامۀ رسیدگی سالانه بورس تهران یا فرابورس ایران را تهیه و به آن شرکت­ اطلاع می‌دهد. بورس تهران یا فرابورس ایران می­تواند نظرات اصلاحی خود را در مورد این برنامه به سبا ارائه نماید، تا در صورت تأیید سبا، برنامۀ رسیدگی مطابق آن اصلاح گردد. نظرات اصلاحی قبل از تأیید و ابلاغ سبا، لازم­الاجرا نبوده و بورس تهران یا فرابورس ایران باید مطابق برنامۀ رسیدگی که توسط سازمان بورس ابلاغ شده است، رسیدگی­ های خود را انجام دهد. بورس تهران یا فرابورس ایران نیز در هر بازدید از دفاتر مرکزی و شعب و نمایندگی‌های کارگزاری‌ها که در برنامۀ سالانه رسیدگی پیش‌بینی شده است، فرم گزارش بازدید از کارگزاری را حداکثر ظرف مهلت دو روز کاری پس از تاریخ بازدید، تکمیل می‌نماید. درصورتی‌که پاسخ به هریک از سؤالات مطرح شده در این فرم نشان­دهندۀ نقض مقررات توسط کارگزاری باشد، بورس تهران یا فرابورس ایران باید توضیحات کارگزاری مربوطه را ظرف یک هفته از تاریخ تکمیل این فرم دریافت و در صورت قانع‌کننده نبودن این توضیحات به همراه نظرات بورس تهران یا فرابورس ایران ظرف مدت یک هفته از اتمام این مهلت به مرجع رسیدگی‌ به تخلفات کارگزاری‌ها و مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس ارسال نماید. عدم دریافت یا عدم ارائه توضیحات کارگزاری مانع از ارسال این گزارش به مراجع مذکور نخواهد بود. همچنین بورس تهران یا فرابورس ایران حداکثر 20 روز پس از دریافت صورت‌های مالی کارگزاری‌ که مصوب مجمع عمومی است، فرم بررسی سالانه کارگزاری‌ها را براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده و سایر گزارش‌ها و مدارک دریافتی، برای هر کارگزاری تکمیل می‌نماید و گزارش فعالیت هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی آن کارگزاری را مورد بررسی قرار می‌دهد. در صورتی که جواب هر یک از سؤالات مذکور در این فرم نشان­دهنده نقض مقررات توسط کارگزاری باشد یا کارگزاری براساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی از قوانین و مقررات تخلف نموده باشد، بورس تهران یا فرابورس ایران ظرف هفت روزپس از پایان این مهلت توضیح کارگزاری را در خصوص هر یک از موارد، دریافت و در صورت قانع‌کننده نبودن توضیحات، به همراه نظرات خود حداکثر ظرف دو روزکاری بعد به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاری‌ها و مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس، ارسال می‌نماید. در این گزارش آمده است: به منظور تقویت سیستم نظارتی و کنترل داخلی، تمام بازدیدها باید توسط حداقل 2 کارشناس صورت گیرد و تمام فرم­‌های موضوع این دستورالعمل و سایر گزارش­های مربوط به رسیدگی‌­ها و بازدیدهای انجام شده توسط بورس تهران یا فرابورس ایران، باید توسط یک کارشناس تهیه و توسط کارشناس دیگر بررسی و تأیید شود.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید